10-14. august. Ettårig fordypning i Tantrisk Massasje og Livsvisdom

Tantra – et vendepunkt i ditt selvbilde når det gjelder kjærlighet og seksualitet.
Gradvis blir det erotiske en livskunst i skjønnhet, sanselighet og intimitet,
men mest av alt en måte å våkne opp til ditt eget liv.

InnerLife Tantrisk Massasje,
et møte i Nærvær, Skjønnhet og Sanselighet.
Uten ord, Uten krav. Uten begjær.

Les hele kursprogrammet i PDF her!

Å delta i en fordypningsgruppe vil forandre din forestilling om hva kjærlighet, relasjoner, intimitet og seksualitet innebærer. Det vil skape et vendepunkt i ditt selvbilde, som vil ha innvirkning på de fleste valgene du tar i fremtiden.

Det handler om å gi deg selv tid til å fordype deg i kjærlighetens livskunst gjennom tantrisk massasje, økt tilstedeværelse, meditative og mentale øvelser. Etter et fordypningsår vil du merke at du forholder deg annerledes til deg selv, til dine omgivelser og i ditt daglige virke. Men det forutsetter at du trener litt på den tantriske massasjen, på energiøvelsene og de mentale redskapene du lærer underveis.

Når vi søker det intime i Tantra, handler det om å gjenfinne en nærhet til deg selv, slik at du kan møte andre mennesker og være i relasjon på ærlig vis. Intimitet og det erotiske er langt mer enn sex, men også det. På kursene får du erfare en naturlig intimitet som vekker verdigheten i forhold til ditt eget kjønn. Dernest lærer du å være tilstede i den erotiske energien i din kropp, uten å bringe tankene inn på sex. Du blir kjent med de ni trinnene i den eksistensielle seksualiteten. Til sammen gir det deg innsikt og erfaringer som du tar med deg inn i dine relasjoner og videre i livet.

Berøring av huden er en dyp kommunikasjon uten ord.
Når vi tar på hverandre, fjernes den usynlige avstanden mellom oss.
I selve handlingen av å berøre, blir vi selv berørt.

Som mann lærer du i Tantra å hente frem en mer troverdig maskulinitet, som vekker til live din inspirasjon og livskraftighet. Det vil igjen styrke din evne til å forstå kvinnen og hennes behov for å kombinere sin seksualitet med spiritualitet.

Som kvinne blir du kjent med «det Hellige Feminine», hvor du innser at kroppen din er et vakkert og hellig verktøy. Gradvis åpner du for din indre skjønnhet, som vil forandre forholdet til din seksualitet. Du blir kjent med hvordan du som kvinne kan bidra til å åpne mannens hjerte. 

Vi begynner kursdagen med innadvendte øvelser, hvor du åpner, sirkulerer og tar imot den livskraft som er tilgjengelig i kroppen din. Du søker innover i deg selv, det jobbes parvis og i mindre grupper, hvor vi støtter hverandre til større åpenhet om oss selv. Vi trener på Nærvær, Polaritet og Intimitet. Og du lærer å praktisere InnerLife Tantrisk massasje, som er utviklet for å frembringe nytelse i din kropp gjennom sensuell berøring, pusteteknikk og massørens sakte strøk over din nakne hud. På hvert kurs lærer du litt mer om tantrisk massasje, for at du skal få oppleve å gi og motta en kroppsopplevelse av de sjeldne.

NY FORDYPNINGSGRUPPE i InnerLifeTantra –
DATO / TIDER

Kurs 1. Skjønnhet, Nærvær og Nytelse.
Polaritetenes dans – Livets visdom.
10 – 14. august. Onsdag kveld kl. 20.00 til søndag kl. 17.00.

Kurs 2. Intimitetens ånd – å leve nært deg selv.
12 – 16. oktober. Onsdag kveld kl. 20.00 til søndag kl. 17.00.

Kurs 3. Den eksistensielle seksualitet -en reise i bevisstheten.
9 – 13. desember. Fredag kl. 20.00 til tirsdag kl. 17.00.

Du melder deg til alle 3 kursene, som er lagt opp som en serie.

Hvis du ikke er fornøyd etter første kurs, kan du melde deg av kursrekken og du betaler kun for det første kurset.

BLI TANTRA-MASSØR: Etter gjennomgått hele kursrekken kan du søke om videre trening for å bli godkjent som InnerLife Tantra-massør. Det innebærer vanligvis nok et fordypningsår, inkl. et halvt år med klientpraksis.

PRIS og PÅMELDING:

Du melder deg til alle 3 kursene under ett. Av hensyn til helheten i gruppen, er det veldig viktig at alle er tilstede under alle dagene og hele den oppsatte kurstiden.

Pris 3 fordypningskurs inkludert full kost og losji på dobbeltrom: kr. 19.800,-
Bindende depositum kr. 4.800,-

Rest kursavgift kr. 15.000,- betales i sin helhet senest 4 uker før kursstart eller
som 6 avdrag á kr. 2.500,- fra 15. juli til 15. desember 2022.

Webinarer mellom kursene kan bli avholdt. Deltagelse kr. 300,- pr. kveld.

Etter påmelding mottar du bekreftelse på plass og en betalingslink.
Så snart du har betalt, mottar du kvittering pr. epost, sammen med praktisk informasjon.

Ved avmelding fra fordypningsgruppen senere enn 4 uker før første kurs,
beholder vi depositum som avmeldingsgebyr. Gjelder selv om du har sykemelding.
Ved avmelding i løpet av kursåret betaler du depositum + antall gjennomført kurs.

NB! Ved avmelding pga. sykdom må du sørge for sykemelding + bekreftelse på avmelding fra oss, slik at du kan få igjen den tapte kursavgift på din reiseforsikring.

Les hele kursprogrammet i PDF her!

Meld deg på ettårig fordypning her!

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram