11. NOV. Ettårig fordypning i Tantrisk Massasje – Hellig Nytelse

Last ned kursprogrammet her!

Et års fordypning i Tantra
vil skape et vendepunkt i ditt selvbilde.
Start 11 – 14. november 2021.

Å følge en fordypningsgruppe over et år handler om å gi deg selv muligheten til å fordype deg i din indre Eros, hvor det erotiske handler om din egen livsenergi, slik den frembringer mer åpenhet og bevegelse i din kropp og sinn. Du vil etter et studieår merke, at du forholder deg annerledes til deg selv, til dine omgivelser og i ditt daglige liv, alt etter i hvilken grad du trener på massasjen, meditasjon eller øvelser i form av nærvær og nytelse. Når vi bringer inn Tantrisk Massasje på alle kurs, gir det en mulighet til å utforske din evne til å gi og motta Nytelse i en trygg atmosfære basert på Respekt, Åpenhet og Nærvær.

I Tantra lærer du å forholde deg til kroppens energisystem gjennom erfaring. Vi begynner kursdagen med innadvendte øvelser, hvor du åpner, sirkulerer og tar imot den Eros-energi som er tilgjengelig i kroppen din.

Når vi søker det intime i Tantra, handler det om å gjenfinne en nærhet til deg selv. Under kursene får du erfare en naturlig intimitet, slik den gir verdighet i de ulike former for kjærlighet som finnes i livene våre. Dernest lærer du å være tilstede i den erotiske energien i kroppen din, uten å bringe tankene inn på sex. Gradvis blir det erotiske en måte å våkne opp til ditt eget liv. Det vil gi deg en frihet i dine relasjoner, som du oppdager at du har lengtet etter.

Meditasjon, pust og energiøvelser, bevegelse og indre reiser, er redskaper vi benytter for at du skal åpne deg for din indre Eros. Du søker innover i deg selv, vi jobber parvis og i mindre grupper, hvor vi støtter hverandre til mer indre åpenhet. Du lærer å praktisere tantrisk massasje og du blir kjent med de ni trinn i den eksistensielle (tantriske) seksualiteten, begge deler som gir innsikt og erfaringer du tar med deg i det daglige.

Som mann lærer du i Tantra, at det er gjennom Eros at din sanne maskulinitet trer frem. Eros vekker til live din inspirasjon og livskraftighet, men også en dyptfølt kjærlighet og beskyttelsestrang overfor den verden du lever i.

Som kvinne blir du i Tantra kjent med verdigheten i «the Sacred feminine», som får deg til å innse at Livet på jorden er Hellig. Gradvis finner du tilbake til skjønnheten i ditt indre. Og du vil akseptere kroppen din som et vakkert verktøy, som du kan bruke til å bringe mannen i kontakt med hans hjerte.

.

På hvert kurs utveksler vi tantrisk massasje, for at du skal få oppleve å gi og motta en kroppsopplevelse av de sjeldne. Til å begynne med er de fleste ganske usikre på om de får til å gi eller å motta. Noen er sjenerte, andre litt mer åpne. Men for alle gjelder det å lære Tantrisk Massasje, at det er en åpning til et nytt og vakkert indre univers.

I Vesten oppfatter vi livets polariteter som motsetninger. I Tantra er målet å få mann og kvinne, smerte og glede, aktivitet og passivitet, det hellige og det jordiske til å danse sammen.

Når polaritetene danser sammen, kalles energien for seksuell. Det samme gjelder for Tantrisk Massasje. Ved å kombinere avspenning av den fysiske kroppen med intensivering av den subtile energi i hudoverflaten, får massøren polene til å smelte sammen. Da vil den seksuelle energi begynne å stige fra underlivet opp til hjertet. Gradvis kjenner du en dansende, stimulerende energi utfolde seg i kroppen din.

Det vi er rettet mot i Tantrisk Massasje er å tilføre hverandre nytelse, slik at vi kan bli kjent med vår egen Eros, med vår evne til å elske. Denne evnen finner vi ved å kombinere opplevelsen av Nærvær og Nytelse. Omgitt av terapeutens trygghet tilegner du deg en helt ny kroppsbevissthet. For noen oppleves det som å komme inn i et Hellig rom i seg selv.

Når vi masserer, bruker vi vår egen kropp og innlevelse i mye større grad enn i vanlig i massasje. Ja, massasjen er erotisk, men på en annen måte enn du kanskje tror. For at Tantra-massasje skal være ekte, slik at din livsenergi kan stige fra det seksuelle kroppsområdet til hjertet, må massasjen være fri for seksuelt begjær. Både som giver og mottager skal du oppleve at du befinner deg i en trygg atmosfære basert på Respekt, Åpenhet og Nærvær.

For deg som mann er tantrisk massasje en måte å flytte fokuset fra underlivet til hjertet, for å tillate den erotiske opplevelsen å gjelde hele deg og hele kroppen din. Du skal ikke prestere eller erobre, men være deg selv. Det er en unik opplevelse, som overrasker mange menn.   

For deg som kvinne får du under massasjen mulighet til å utforske hvordan du kan tillate den erotiske opplevelsen og nytelsen å virke i hele kroppen din og etter hvert i livet ditt. Få kvinner kjenner tillatelsen til virkelig å nyte seg selv og sitt eget liv. Dermed har vi mistet tilgang til en livskraft som er unik for kvinnen og som vi søker i den tantriske massasjen.

Tema for hvert kurs:

Kurs 1: «Nærvær og Nytelse»

Nærvær og Nytelse i forhold til Skjønnhet, Sanselighet og Intimitet er tre viktige uttrykksformer som du møter i Tantra. «Nærvær» er den første grunntreningen vi legger vekt på og som vi tar med oss på hvert kurs, enten det er i meditasjon, i den tantriske massasjen, i kreative øvelser og i samværet med hverandre. I ditt Nærvær finnes mange spennende utfordringer og muligheter til å bli kjent med deg selv. Nærvær i Tantra er å ta imot SKJØNNHETEN som finnes inni deg og som du omgir deg med. Nærvær er OPPMERKSOMHET; det å se den andre og samtidig merke hva som skjer i deg. Nærvær er å leve i NUET; å ta imot akkurat det som skjer mellom deg og et annet menneske. Nærvær sammen med andre mennesker handler virkelig om å oppdage deg selv på en ny måte.

Kurs 2: «Polaritetenes dans – Livets visdom»

Den neste grunntreningen i Tantra handler om Polaritet; den indre bevegelsen mellom deg og et annet menneske. Du får studere nærmere hva du tar imot og hva du gir uttrykk for i dine relasjoner. Du trener på å kjenne hva sansene vekker i deg gjennom lyd, i strøkene over naken hud, i utfoldelsen av dans og bevegelse. Du trenes til å uttrykke deg ærlig og sårbart. Hva hører du? Hva ser du? Hva kjenner du – og hvordan deler du det? Hva berøres du av i møtet med den andre? Med økende kontakt i ditt Hara-senter blir du bevisst hvordan du kan balansere mellom det å stå i deg selv og samtidig åpne deg for et annet menneske, som du innser er vidt forskjellig fra deg selv. 

Kurs 3: «Intimitetens Ånd – å leve nært deg selv»

Den tredje grunntreningen i Tantra er å finne døren til Intimitetens sfære. Intimitet og avstand er to poler de fleste av oss beveger oss i mellom. Men det er langt mer avstand mellom oss mennesker enn vi tenker over. Avstanden bare er der i tråd med kulturelle normer og forventninger. På dette kurset lærer du hvordan du kan bryte ned avstanden og tillate deg å være mer i deg selv. Etter hvert som du våger mer åpenhet, ærlighet og nakenhet slik det kommer fra ditt indre, beveges du umerkelig over i den intime sfæren av ditt eget liv. Intimitet er en tilstand i psyken som åpner for en utvidet bevissthet om hvordan du er tilstede i denne verden. Intimiteten får deg til å kjenne en dypere forbindelse til deg selv, til menneskene rundt deg og til jorden du lever på.

Kurs 4: «Den eksistensielle seksualiteten – en reise i Bevisstheten»

I opprinnelig Tantra samles de tre grunntreningene Nærvær, Polaritet og Intimitet i en rituell innvielse. På dette kurset får du leve deg inn i forskjellen mellom tradisjonell seksualitet og det vi i Tantra kaller den «Eksistensielle Seksualiteten», som er en indre reise gjennom ni trinn. I løpet av kursåret har du lært å bygge opp din seksuelle livsenergi. Du har åpnet deg mer for Nærvær, Polaritet og Intimitet i din egen hverdag, tre vakre måter å oppleve livet, som du tar med deg inn i fremtiden. På dette kurset ser vi hvordan du kan ta med deg disse kvalitetene inn i seksualiteten.

Kurs 5: Eros – Kjærlighet som  ditt sanne vesen.

Menneskets dypeste natur er Kjærlighet. I Tantra lærer vi å leve Eros som en grunnleggende bevissthet, hvor din maskuline livskraft og din feminine intelligens forenes  og danner ditt spirituelle Selv – en vakker avslutning av årets kursrekke.

Last ned kursprogrammet her!

Datoer for de fem kursene i 2021-22:
10 – 14. nov. 2021 + 10 – 13. februar 2022 + 26 – 29. mai + 25 – 28. august + 10 – 13. november. 

Du melder deg til hele kursrekken, ikke til et enkelt kurs. Du trenger delta på alle fire kursene og hele tidsskjemaet for hvert enkelt kurs. Det gis ikke kompensasjon for tapt kurstid.

Møtetider: På det første kurset i november er det fremmøte kl. 18.00 onsdag kveld. På de neste kursene velger du om du vil ankomme onsdag kveld mellom kl. 20 -21.00 eller torsdag morgen senest  kl. 10.00

PRIS: kr. 6.600 x 5 kurs inkl. full kost/losji: kr. 33.000,
Ved bekreftet kursplass betaler du depositum kr. 5.000,-
Resterende kursavgift kr. 28.000,- betales i form av 16 avdrag á kr. 1.750,- fra 15. sept 2021 til og med 15. des. 2022.

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram