April 2024: Ettårig fordypning i Tantrisk Massasje og Livsvisdom.

Tantra – et vendepunkt i ditt selvbilde når det gjelder kjærlighet og seksualitet.
Gradvis blir det erotiske en livskunst i skjønnhet, sanselighet og intimitet,
men mest av alt en måte å våkne opp til ditt eget liv.


Tantra er en spirituell utviklingsprosess, hvor du får oppleve hvordan din erotiske livskraft gjør deg mer åpen i dine relasjoner, enten det er i vennskap, kjæresteforhold eller du bare er deg selv og sprer glede blant menneskene du omgir deg med. Slik er Tantra en levemåte som får deg til å våkne opp til egen kropp og sjel, til ditt eget liv.  

Å delta i en fordypningsgruppe vil forandre din forestilling om hva kjærlighet, relasjoner, intimitet og seksualitet innebærer. Det vil skape et vendepunkt i ditt selvbilde, som vil ha innvirkning på de fleste valgene du tar i fremtiden.

Hver morgen forteller Shalini inspirerende fra denne unike østlige visdommen,somsetter nærvær, sanselighet, intimitet og glede i fokus. Tantra har mye å lære oss om maskulinitet og kvinnelighet, og ikke minst om en naturlig seksualitet som har langt flere funksjoner enn bare et samleie.

Shalini er en trygg og erfaren kursleder som er kjent for å trylle frem en åpenhet, nærvær og varme, som får kursdeltagerne til å åpne seg for hverandre. Sammen skaper vi et samhold og en nærhet som blir til inntrykksfulle dager og vakre menneskemøter. Vi ønsker at du får med deg erfaringer som blir til inspirasjon og nytenkning i din hverdag.

På kursene blir du kjent med Tantra gjennom energiøvelser, dans og bevegelse, deling rundt følelser, fordypning gjennom pusteøvelser, enkle meditasjoner, samt utveksling av tantrisk massasje. Du jobber mye parvis og i mindre grupper. For å delta på Shalinis kurs, trenger du å ha en god fysisk og psykisk helse.  Er du usikker på det, ta kontakt.

InnerLife Tantrisk Massasje handler om å gi deg selv tid til å fordype deg i kjærlighetens livskunst gjennom tantrisk massasje, økt tilstedeværelse, meditative og mentale øvelser. Etter et fordypningsår vil du merke at du forholder deg annerledes til deg selv, til dine omgivelser og i ditt daglige virke. Men det forutsetter at du trener litt på den tantriske massasjen og på de meditative og mentale øvelsene du lærer underveis

I denne 15 minutters videoen forteller Shalini om hva det gjør med oss på et indre plan, når vi gir og mottar InnerLife Tantrisk massasje. Det handler blant annet om en trygg opplevelse i egen kropp, idet vi åpner oss for en intimitet som ikke er seksualisert. Men hva betyr det at tantrisk massasje er erotisk og ikke seksuell?

Temaer vi berører på ettårig fordypning:

Kurs 1. Sanselighet, Nærvær og Nytelse. Nærvær  i relasjoner speiler din sjel. Oppmerksomt nærvær er en grunntrening i Tantra som vi tar med oss på alle kursene. Du får trene på å ta imot det sansene vekker i deg gjennom smak, lyden av musikk, dansens utfoldelse og strøkene over naken hud. Det vakre er opplevelsen av måten sansene våre kan føre til en dyp kommunikasjon mellom oss, fra sjel til sjel.

Kurs 2. Intimitetens ånd – å  kle deg naken for ditt indre. Du får trene på å uttrykke deg åpent og ærlig sammen med mennesker som møter deg, lytter til deg, ser deg. Utfordringen er å la det som skjer få komme innunder huden, for å oppdage at det kan vekke til live glemte egenskaper i ditt indre. Gjennom innlevelse i deg selv og medfølelse for den andre, utvikler du et nært forhold til menneskene rundt deg, som gir både selvfølelse og verdighet.

Kurs 3. Din erotiske livskraft. Forskjellighet skaper liv og bevegelse. Der ulikhet får leve, er det liv og bevegelse. Vi tar for oss noen viktige forskjeller mellom mann og kvinne og ser hvordan det skaper en positiv spenning, lek, lyst og tiltrekning uten at vi seksualiserer hverandre. Du blir kjent med din erotiske livskraft når den ikke er rettet mot sex, men deles sjel til sjel.

Kurs 4. Den eksistensielle seksualiteten – en reise i bevisstheten. På kursene blir du kjent med den tantriske seksualitet som et rituale og en feiring av sann maskulinitet og feminin intelligens. Idet vi anser det seksuelle som en hellig handling, kan begge kjønn møte sin seksualitet med en dypere følelse av åpenhet og trygghet. Sex blir et møte hvor vi legger vekt på skjønnhet, sanselighet, nærvær og tid, og hvor ønsket om orgasme blir mindre viktig.

Når vi søker det intime i Tantra, handler det om å gjenfinne en nærhet til deg selv, slik at du kan møte andre mennesker og være i relasjon på ærlig vis. Intimitet og det erotiske er langt mer enn sex, men også det. På kursene får du erfare en naturlig intimitet som vekker verdigheten i forhold til ditt eget kjønn. Dernest lærer du å være tilstede i den erotiske energien i din kropp, uten å bringe tankene inn på sex. Du blir kjent med de ni trinnene i den eksistensielle seksualiteten. Til sammen gir det deg innsikt og erfaringer som du tar med deg inn i dine relasjoner og videre i livet.

Berøring av huden er en dyp kommunikasjon uten ord.
Når vi tar på hverandre, fjernes den usynlige avstanden mellom oss.
I selve handlingen av å berøre, blir vi selv berørt.

Som mann lærer du i Tantra å hente frem en mer troverdig maskulinitet, som vekker til live din inspirasjon og livskraftighet. Det vil igjen styrke din evne til å forstå kvinnen og hennes behov for å kombinere sin seksualitet med spiritualitet.

Som kvinne blir du kjent med «det Hellige Feminine», hvor du innser at kroppen din er et vakkert og hellig verktøy. Gradvis åpner du for din indre skjønnhet, som vil forandre forholdet til din seksualitet. Du blir kjent med hvordan du som kvinne kan bidra til å åpne mannens hjerte. 

Ettårig FORDYPNINGSGRUPPE
i InnerLife Tantrisk Massasje og Livsvisdom:
Onsdag kveld kl.19.00 til søndag kl.17.00

Kurs 1: 10-14. april. Sanselighet, Nærvær og Nytelse.

Kurs 2: 03-07. juli. Intimitetens ånd.

Kurs 3: 09 – 13. oktober. Din erotiske livskraft.

Kurs 4: 4 – 8. desember. Den eksistensielle seksualiteten.

Kursene er lagt opp som en serie. Etter første kurs har du muligheten til å vurdere om du vil delta videre på de neste fire kursene. Men det er viktig at du ved påmelding tenker at du ønsker å delta på hele kursrekken.

.

Full kursavgift: kr. 30.000,- for 4 x 4 dagers kurs inkl. full kost og losji.

Depositum kr. 4000, – betales ved påmelding.

Videre betaling er kr. 2.160,pr. md. fra 15. januar til 15. desember 2024.
Du kan betale et større inngangsbeløp, hvis du ønsker mindre månedlige avdrag.

Ved avmelding før 1.12. beholder vi kr. 1000, – i admin.gebyr.

Ved avmelding senere enn 1 mnd. før kursstart beholder vi depositum i administrasjonsgebyr, så fremt ikke en annen tar din plass. Da beholder vi kun kr. 1000,-.

NB! Hvis du blir syk og ikke kan delta, sørg for å få sykemelding. Sammen med en bekreftelse fra oss om fravær kan du be om å få kursavgiften igjen på din reiseforsikring.


Meld deg på her!


Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram