Om Tantra

Den Tantriske Livsvisdom – Gledens vei

InnerLifeTantra skiller seg ut fra den  seksualiserte formen for Tantra, ved at vi legger stor vekt på å innøve tilstedeværelse, å utvikle en dyp kjærlighet til kroppen gjennom Tantrisk Massasje og naturlig kosthold, og å frembringe Nytelse i egen hverdag gjennom skjønnhet, sanselighet og intimitet. Vi gleder oss over en daglig meditasjon på energisoner i kroppen, for å åpne oss for de mange indre rom som den vestlige kultur og religion har lagt betydelig skam over.

Det viktigste indre rommet som er fornektet innen de patriarkalske religionene Jødedom, Kristendom og Islam, er Eros som en feminin og dynamisk, indre drivkraft. Det at hun er både mannens og kvinnens livskilde, som gir næring til inspirasjon, kjærlighet og livsglede, er det få i Vesten som er seg bevisst. Når Tantra dukker opp til overflaten, er det for at Vestens sønner og døtre skal ha mulighet til å gjenerobre sin egen erotiske livskraft, gjenfinne nytelsen over å leve i sin egen kropp og åpne for den naturlige, hellige seksualiteten og kjærlighet til sine medmennesker.

Tantra er ingen religion, men en livsfilosofi som lærer oss om livet på jorden i form av tilstedeværelse og kjærlighet. Tantra handler om oppvåkning til livets VISDOM, hvor den seksuelle energien i kroppen er et hellig verktøy, men på en ganske annen måte enn vi umiddelbart tenker oss. Den østlige symbolikken, hvor guden Shiva og gudinnen Shakti er i en varm, erotisk omfavnelse, handler om den dype forbindelsen mellom menneskets kropp og sinn og vårt ubevisste livspotensiale.

Se video med Shalini, hvor hun forteller mer om (InnerLife)Tantra.

Fem prinsipper som kjennetegner all Tantra:

Det jordiske Liv er hellig,
fordi det guddommelige er ikke adskilt fra naturen og menneskets kropp.

Menneskets kropp er det guddommeliges Tempel.
Den fysiske verden er ikke mindreverdig, men en HELLIG GROBUNN for utvidelse av menneskets bevissthet.

Det Hellige Lys skinner i verden, men vi ser det ikke.
Det lyser i menneskets feminine bevissthet, symbolisert ved gudinnen Shakti (EROS i den vestlige terminologi), som er blitt fornektet.

Nøkkelen til Livets Visdom går gjennom de fire NYTELSER,
som er Livets Skjønnhet, Kroppens Sanselighet, Intimitetens nakne mottagelighet og den nære og følsomme Seksualiteten. Den tantriske livsvisdom lærer mennesket å gjenoppdage, sanse og dele disse fire hellige gavene med hverandre, for å høyne bevisstheten om  det Hellige på jorden.

Intensjonen med den Tantriske Livsvisdom er 
at verden finner tilbake til sin naturlige balanse og harmoni.

Mange tror at Tantra kun stammer fra India og Tibet. Navnet Tantra er riktignok vedisk og betyr arbeid (tan) og vevnad (tra), som handler om all den trening som må til for å fylle renningen i veven med innhold, med økt bevissthet. Men som mysterietradisjon finner vi  symboler som seksstjernen, livets tre, slangen og gudinnen, overalt hvor det har eksistert høykulturer; det være Mexico, Guatemala, Peru, Egypt, Persia, Sumerriket eller det Minoiske Kreta. Vi finner spor av lignede tantrisk praksis i jødedommen inntil 600-tallet før vår tidsregning, i Kabbala, i Sufismen, i den keltiske tradisjonen, og svært godt skjult i evangeliene til Johannes og Thomas.

Årsaken til at mange tror at Tantra er typisk for India og Tibet, er at man i disse landene har klart å bevare de originale tekstene, som meget nøyaktig beskriver innvielsen i denne universelle livsvisdom. Mange av skriftene ble studert og oversatt allerede på 1930-taller, blant annet av Carl Gustav Jung. Det har gitt oss muligheten til å finne tilbake til en tapt kunnskap, som vi i all høyeste grad trenger i vår moderne krisetid.


Les mer om Østens erotiske gudsbilde
og Vestens fornektelse av Eros

Enhver mann er født til å være en sann elsker av livet, men kulturen vår har valgt å gjøre ham til en hersker og kriger. Kvinnen har lært å skamme seg over Eros som er hennes egen livskraft. Ikke rart at Kjærligheten har vanskelige kår i vår verden. I Tantra omdefinerer vi menneskets livskraft, slik at hun igjen kan virke og frembringe et helhetlig liv.

Det finnes mange former for kjærlighet. De gamle grekere lærte oss om Agape, som er kjærligheten du kjenner for ditt barn, for hunden din eller for et menneske du møter på din vei og behandler som en bror eller søster. Agape er det meningsfylte møtet mellom to levende liv, mens Eros er den kraftfulle lidenskapen mellom to som elsker hverandre. Romerne kalte Eros for Amor og beskrev henne som den fullstendige foreningen mellom to mennesker og deres sjeler. Nøyaktig det vi søker i den tantriske kjærligheten.

I Hevajra Tantra beskrives Eros som en feminin livskraft som stiger opp fra jorden.
Hennes funksjon er å forene kroppen, seksualiteten og livserfaringene våre
med vår åndskraft, for at livet skal bli helt.

I Vesten mangler vi forståelsen av Eros som noe mer enn seksuell lidenskap mellom to mennesker. Vi hørte aldri fra prekestolen at Eros er Guds intelligens, som virker gjennom hele universet. Vi fikk ikke vite at Eros er psykens dypeste naturlov, som søker forening overalt hvor det finnes adskillelse. Vi kjenner ikke Eros som den forenende livskraften som vi så sårt trenger i en splittet verden.

Eros er grunnlaget for alle former for Kjærlighet. I Østen er hun Gudinnen Shakti med de ti ansikter eller sjelens ti former for intelligens. Uansett hvilket ansikt hun viser oss og hvilke utfordringer Eros møter oss med, har hun kun en intensjon;  å frembringe forening der det er splittelse i oss og frihet der det finnes ufrihet.

Som menneske ble vi rammet i selve livsnerven vår, da kvinnen og seksualiteten ble omgjort til djevelens verk og våre helbredende evner ble forbudt. I mangel av den frie Eros, begår vi mange personlige feiltrinn og vi gjør mye vondt mot hverandre.

Overalt i Østen ser vi bilder av Shaktis lidenskapelige møte med hennes elsker Shiva. I Vesten forstår vi ikke symbolikken, slik den vitner om virkningen som den feminine Eros har på alt levende liv. Det gjelder Eros i mannen så vel som i kvinnen. I stedet oversetter vi Shaktis lidenskap til den seksualitet som vi selv har lært å skamme oss over. Ingen fortalte deg at din lidenskap er kroppens egen livskraft, som har langt flere funksjoner enn bare sex. Eros er den oppadstigende energi i kroppen din, som skaper forbindelse mellom menneskets indre og ytre virkelighet. Det er din Eros som holder deg frisk og som får deg opp om morgenen med et smil. Det er din Eros som inspirerer, utfordrer deg og gjør deg til et verdig menneske.

Vestens manglende Eros ligger gjemt og fortrengt under et teppe av skam, fortvilelse og frustrasjon. Vestens manglende Eros har seksualisert samfunnet vårt og frembragt en projeksjon av vold og troen på krig. Vestens manglende Eros får menneskene til å leve et liv i separasjon og på flukt fra seg Selv. Da er det lett å fordømme kroppen, misbruke seksualiteten og isolere oss, slik at vi ikke bryr oss om naboen og er avskåret fra å kjenne smerten til mennesker på flukt. Der Eros derimot befinner seg, er Kjærligheten levende. Derfor trenger vi alle å gjenfinne henne. Det gjelder kvinner og menn og uansett legning, om enn på litt forskjellig måte.

I Østen har man derimot beholdt tilbedelsen av Eros gjennom de mange guder og gudinner som i samspill med hverandre symboliserer det lidenskapelige og til tider ekstatiske møtet mellom menneskets indre og ytre virkelighet. enn vår Gud. Mens vår Gud kan bruke makt til å straffe og sende det syndige menneske til helvete eller benåde den som underkaster seg ham, har Skaperen Brahman en helt annen funksjon. Han bruker det meste av tiden sin på å vekke de sovende guder og bringe dem tilbake til sine elskerinner, hvorpå han overøser dem med all sin kjærlighet, seksuelle energi og lidenskap.

Det er vanskelig å forstå rekkevidden av at Eros i mer enn to tusen år har vært ansett som synd og blitt møtt både med så mye skam, frykt og forakt. Det har forvrengt forholdet vårt til det å være menneske. Vi oppdras til avlæring av lidenskapen, med unntak av sex, som for svært mange er avskåret fra hjertet. Det vil vi ikke lenger. Hvert menneske som er motivert for å arbeide seriøst med Tantra, bidra til endring i sitt eget liv og i den kollektive bevissthet. Du er selvfølgelig en dråpe i havet, men sammen med de andre dråpene, blir vi en enorm bølge fylt av livskraft og kjærlighet.

Shalini Lind, juli 2017

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram