Kursregler

Les her om regler du må forholde deg til under kurs.

Et Tantra-kurs innebærer meditasjon og puste og mentale øvelser. Du er mye i relasjon til andre deltagere i gruppen. Det fordrer en åpenhet og ærlighet i forhold til den du er, og det du har med deg i ditt indre. Du ønsker å utfordre dine egne grenser, der du kjenner sjenanse, men det er hele tiden du som bestemmer hvor mye du åpner deg. Kursleder er profesjonell med 40 års kurserfaring, som sørger for at atmosfæren i gruppen kjennes åpen og trygg, og at alle blir sett og hørt.

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram