Søknadsskjema: InnerLifeTantra-utdanning

Gjelder søknad til utdanning til TantraCoach eller TantraMassør. Kursene foregår på InnerLife Kurssenter syd for Hamar. Med tanke på Covid19 tar vi de beste forhåndsregler. I tillegg innebærer det at du er svært forsiktig i din omgang med andre den siste uken før hvert kurs.

Etter at vi har mottatt ditt utfylte skjema, blir det printet ut og deretter slettet fra vår PC. Kun to personer har innsyn i ditt skjema; Shalini Lind og Kerste Nitter. Det oppbevares utilgjengelig for andre og behandles konfidensielt.

Søknadsskjema: InnerLife Tantra Coach
Utover dep. kr. 5.500, er din økonomi stabil nok til at du kan betale kr. 2.200 i 15 måneder fremover:

Vi gjør oppmerksom på at denne type utdannelse har ingen offisiell godkjenning. Derfor passer den best inn i kombinasjon med det du allerede gjør.
Bekreftelse på om du har fått plass på utdannelsen sendes innen 10 dager etter at vi har mottatt din søknad. Er vi usikre på noe av det du har svart, ringer Shalini deg.
Deretter mottar du praktisk informasjon og en betalingslink for depositum og videre avdrag.
Månedlige avdrag begynner du å betale 15. august 2020.


Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram