Historikk

ArunA, SKILT 19,3kb - Kopi

InnerLife-Akademiet – et spirituelt fellesskap og konsept

InnerLife-Akademiet (tidligere ArunA-Akademiet) har siden 1994 vært organisert som en forening. Dermed finnes det ingen private eiere som søker personlig vinning og driften av skole og kurssenter skal gå til selvkost. Det bidrar til et større fellesskap mellom studenter, terapeuter, skolens lærere og ansatte. Medlemskap gjelder for et år for den som over tid benytter seg av InnerLife-Akademiets undervisningstjenester, for eksempel det å følge en utviklingsgruppe eller gå på InnerLife-utdannelsen. Skolens styre har det overordnede ansvaret for foreningens forretningsmessige drift. Styreleder er Shalini Lind, som også har ansvar som daglig leder sammen med Øivinn Øi.

Røttene til ArunA går tilbake til 1970-årene, da Shalini og Øivinn fulgte Natur og Menneske-studiet til Arne Næss og Sigmund Kvaløy, deltok i «Fremtiden i våre Hender» og var aktive på venstresiden i det politiske liv. Den tyngde som ble lagt på solidaritet og menneskeverd gjennom sytti-årene, har åpenbart satt sitt preg på InnerLife. Kunnskapen til Carl Gustav Jung har hatt stor betydning for Shalini – spesielt hans innsikt om Selvet og det kollektivt ubevisste. Men først og fremst har InnerLife sin basis i undervisningen som Shalini og Øivinn mottok fra Bob Moore i tiden 1980 – 85 og den kanalisering som fremkom hos Shalini etter hennes Gudsopplevelse i 1985. 

Navnet ArunA er keltisk og betyr «indre skjønnhet søker ytre skjønnhet». Det finnes også en vedisk beskrivelse av ordet som peker mot vår feminine intelligens og evnen til å utviske de barrierer som vi mennesker så lett setter opp mot hverandres forskjellighet, som kjønn, rase, kultur religion og ulik personlighet.

ArunA-Akademiet har holdt til på en rekke steder gjennom de tretti årene senteret har eksistert. Vi startet vår virksomhet i Ole Vigsgate på Majorstua 1. november 1984 som ”Senter for Psykisk Massasje og Kreativ Livskunnskap”. Deretter ble det tre års opphold i Värmland, 6 år hvor de bygget opp et senter i Son i Vestby, 12 år i Frankrike, for til slutt å ende opp blant åkre og under den åpne himmelen på Hedmarken.

Med støtte fra Cultura Sparebank (www.cultura.no) fikk vi høsten 2008 anledning til å kjøpe Bjørk Gård, som ligger på Ilseng, syd for Hamar og en drøy times kjøring fra Oslo. Her har vi funnet den roen og skjønnheten som vi trenger, for å skape kursfasiliteter som får studenter og kursdeltagere til å fordype seg i den indre prosess.  På kursgården bor det i dag fem voksne og et barn i et velfungerende kollektiv.

Bjørk Gård er et spirituelt senter og på lignende vis som de fleste spirituelle sentre rundt i verden gjøres en del av arbeidsoppgavene på frivillig basis. Vi har tusen kvadratmeter bolig å ivareta og sytten mål tomt.  Studenter og kursdeltakere oppfordres derfor til å sette av et par dager i semesteret for å tilbringe noe tid på Bjørk og være en del av fellesskapet. Vi kaller det dugnadsdager, men kunne like gjerne kalt det inspirasjonsdager. Vi som er fastboende blir veldig inspirert i arbeidet når det kommer en eller flere på besøk. Og de som bidrar, virker glade og fornøyde når de drar herfra. Bare det å meditere i det vakre kursrommet vårt, er en gave i seg selv.


Bob Samuel Moore (1928 – 2008)

Bob Moore ble født 19. august 1928 i Nord-Irland og døde i Danmark 6. januar 2008. Sammen med sin kone Anni grunnla han i 1974 Psykisk Center i Silkeborg i Danmark, som senere ble flyttet til Ringkøbing. På sitt senter tilbød han kurser i meditasjon, lyd, energi og bevissthet, healing og selvutvikling. Hans arbeid var alltid basert på ønsket om å hjelpe andre mennesker til et mer verdig liv. Til Psykisk Center tiltrakk Bob kursister fra mer enn 20 forskjellige land – store faggrupper som leger, sykepleiere, prester, psykologer, lærere og forretningsmenn som alle har satt sitt preg på samfunnet med den alternative tenkning som sprang ut av Bobs lære. Alternativ på den måten at han lærte oss å erfare energifeltet rundt vår kropp og hvordan menneskets bevissthet kan utvides når vi lærer å følge de grunnprinsipper som energifeltet rundt kroppen fungerer gjennom. En inderlig takk til Bob for det veldige vendepunktet han ble i livene til Øivinn og Shalini, og som medførte at ArunA-Akademiet ble etablert i Norge basert på Bobs lære om energi og bevissthet.

Med tilbud om kurs, veiledning, healing, foredrag og forfatterskap gjennom 34 år, har Lisbeth Lind og Øivinn Øi hatt en ledende rolle i Norge innenfor personlig og spirituell utvikling. De er kjent for å skape en kjærlig og aksepterende atmosfære i sin undervisning, slik at studenter og kursdeltagere kjenner seg trygge nok til å møte de indre utfordringer som en spirituell utviklingsprosess medfører.

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram