BLI TANTRA COACH! – pga. Corona utsatt til mai 2021. Meld din interesse nå!

For deg som er opptatt av
å veilede andre i den vakre tantriske livsvisdom.

Og her er de nye datoene – 7 kurs i 2021-22:
2021: 28.april – 2. mai * 30.juni – 4. juli * 8 – 12. september * 3 – 7. november +
2022: 12 – 16. januar * 16 – 20. mars * 18 – 22. mai.

InnerLifeTantra Coaching er et supplement for deg som jobber med mennesker. Du ønsker en dypere innsikt i den seksuelle energiens mysterier, slik den forklares i Tantra. Her handler det ikke om sex, men om en Erotisk Livskraft som mennesket i svunnen tid har hatt tilgang til. Men det var før de patriarkalske religionene fikk makt over menneskesinnet og gjorde vår seksualitet til skam og mennesket til et syndig vesen. Derfor er de fleste mennesker i Vesten ubevisste om Eros som Kjærlighetens Intelligens og Livskunst. Det er nettopp hva Tantra som visdomslære kan vekke til live igjen i deg og meg.

Last ned fullt kursprogram her i PDF

De grunnleggende verdiene i Tantra vektlegger menneskets sanne natur som Lys, Kjærlighet og Glede. Tantra som livsvisdom fremhever mennesket som et Kjærlighetsvesen, som har fått tildelt vår vakre jord, en magisk kropp og seksualitet som hellige verktøy til å erfare Kjærlighetens intelligens og livskunst.

Således finner du i Tantra en livsinnstilling som står i sterk kontrast til tradisjonell vestlig religion og kultur. I Tantra ansees mennesket som en unik og hellig skapning, fordi det er gjennom menneskets kropp og sinn at den Hellige Gjenforening kan skje. Det er i din og min kropp at energi kan forvandles til en Erotisk Kjærlighetskraft. Med erotisk mener vi den tanke, følelse eller handling som frembringer samspill og forening, der egoet skaper konflikter og avstand. Det er denne gjenforeningen som mystikere alltid har søkt etter i sin lengsel etter Guds vesen i sitt indre.

Å samtale om seksualitet, kjærlighetsliv og åndelig søken på en naturlig måte, å kunne se hvordan det har låst seg rent mentalt hos din klient og å ha metoder til å rette det opp igjen, er det vi tilsikter med InnerLifeTantra Coaching. 

I Tantra får du en unik kunnskap om hvordan kroppens seksuelle energi er konstruert for å transformere ditt sinn og gjøre deg mottagelig for Kjærlighetens dypere vesen. Også egoet kan elske til en viss grad, men når Sjelen trer frem i ditt hjerte, er det en helt annen virkelighet. Derfor lærer du gjennom meditasjon å påvirke den seksuelle energistrømmen i din kropp, for at den skal forbinde deg til en høyere energifrekvens, som kan nå helt inn til ditt hjerte.

Med en økende energistigning i kroppen din, vil du merke at følelsene dine blir romsligere. Du er mer tilstede i det som foregår i deg og rundt deg. Tankene blir klarere. Bevisstheten åpner seg og du får et mer utvidet syn på tilværelsen. Det er en tilstand som styrkes under utdannelsen og du som Tantra Coach ønsker å formidle videre til dine medmennesker.

Utdannelsen handler om deg, mens du samtidig lærer å bringe din klient inn i tilsvarende prosess. Vi tar i bruk pust og meditasjon, energiøvelser, intuitiv persepsjon, indre bilder, drømmer og ikke minst de nære, intuitive samtalene og utveksling av metoder deltagerne imellom. Gjennom syv kurs skapes en dyptgripende prosess, hvor du etter et år vil oppleve at du har forandret din måte å virke i ditt eget liv.

Last ned fullt kursprogram her i PDF


Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram