SEPT. Tantra Coach- og Massasje utdanning for kvinner.

Last ned fullt kursprogram i PDF

Det er flere grunner til at jeg har valgt å forme den kommende Tantra Coach-utdannelsen kun for kvinner som søker mot Tantra. I de blandede gruppene med 50% menn og kvinner retter undervisningen seg naturlig nok inn mot det som skjer mellom mannens og kvinnens energi. Mange trenger denne treningen som en åpning inn til Tantra. I et land som Norge, hvor vi er nærmest besatt av at kjønnene skal være like, kan vi lett miste av syne den særskilte rollen som mann og kvinne har i Tantra.

I Tantra æres mannens kraft og kvinnens seksualitet som to helt ulike prosesser. Vi er ikke bare forskjellige som kjønn, men fungerer i hver våre psykologiske og seksuelle roller som to polariteter overfor hverandre, som kan medvirke til at vi kommer i kontakt med ny bevissthet og nye livserfaringer. Det er snakk om en livskunst, hvor den polære/seksuelle energien kan bli transformert til Eros, til kjærlighetens livskunst. Da har vi en utfordring i vår vestlige tilnærming til sex.

I Tantra er det ikke mannens rolle, men kvinnens rolle som er den ledende energi. Det er via hennes energistigning at mannens energi løftes til nye høyder, til bevissthetsutvidelse. Det er ganske få kvinner som ennå er identifisert med denne ultrafeminine energien som samtidig er ledende. I Taoismen fremstilles det som kvinnens og det feminines mysterium.

Mitt ønske er å skape en mulighet for at langt flere kvinner skal få utforske og bevisstgjøre Tantra-kvinnens unike rolle. Vi trenger å bli kjent med henne i historisk perspektiv gjennom oldtidens filosofer og Østens Tantra, men først og fremst å gjenfinne henne på et dypt indre plan. Til det trenger jeg å ha kvinnene i et rom for seg selv, hvor deres energi ikke retter seg mot mannen, men innover i henne selv.

Som en rød tråd gjennom utdannelsen, legges det vekt på:

Den tantriske kvinnens unike rolle i Tantra.

Å utvikle den tantriske kvinnens spiritualitet gjennom hennes evne
til å frembringe den erotiske livskraften i seg selv og i andre.

Å studere den tantriske kvinnens seksualitet i lys av hennes spiritualitet.

Vi vil legge vekt på å fordype oss i de tre tantriske kvalitetene:
Nærvær – Polaritet – Intimitet.

Vi skal gjennomgå de tolv virkemåtene i vår feminine intelligens, som vi vil trenge for å frigjøre den energi som er bundet opp i den vestlige kvinnerollen. De som ikke kjenner Nettkurset til Shalini fra før, vil få tilgang til det.

Å følge «Auragrammet – din indre Livssyklus» daglig (les mer om Auragrammet her) blir viktig, fordi vi skal lære å bruke Auragrammet i vår veiledning av klienter.

Vi skal fordype oss i Tantra-massasjen for kvinner.  Her har vi flere ubesvarte spørsmål. Ja, hvordan kan vi hjelpe våre medsøstre til å åpne kroppen sin for den (forbudte) erotiske livskraftens verdighet og dype glede. 

Hvert kurs har et hovedtema, som bakgrunn for de ulike samtale-metoder som vi kommer til å utvikle sammen og trener på hverandre, under kurset og delvis som hjemmearbeid.

Selv om utdannelsen handler om kvinnen i Tantra, skal vi også lære om mannen og hans indre polaritet mellom krigeren og elskeren, og er vanskelig for ham å få til å møtes. Til det trenger han kanskje hennes energi, på lignende måte som hans Lingam søker hennes Yoni. Lever du i et kvinneforhold, vil du uansett ønske å forstå mannens rolle, for han er vår beste venn.

Praktisk informasjon:

PRIS for utdannelsen: kr. 52.250, –
kr. 1.375,- pr. kursdøgn inkl. full kost og losji, til sammen 38 kursdøgn.

Etter å ha fått godkjent kursplass, betales bindende depositum kr. 5250,-. Resterende kursavgift kr. 47.000,- betales i form av 20 månedlige avdrag á kr. 2.350,- fra 15. juli 2021 til og med 15. februar 2023.

Kursbekreftelse med praktisk info sendes etter mottatt depositum. I tillegg mottar du en avtale hvor du underskriver på at du er innforstått med de økonomiske og praktiske betingelsene for utdannelsen.

Ved avmelding beholder InnerLife kr. 2000, i administrasjonsutgifter.
Ved avmelding senere enn 4 uker før kursstart, beholdes hele depositum. Ved avmelding i løpet av utdannelsen, beholdes betaling for gjennomført kurs + dep.

Forbehold: Vi tar forbehold om kursstart, hvis Covid19 ikke er under kontroll. Hvis det skjer, vil utdannelsen bli flyttet til datoen for kurs 2.

Vaksine: Fordi hvert kurs innebærer nærkontakt innenfor en meters avstand, inkludert kroppsmassasje og vi ikke vet hvor lenge Covid19 varer, er det en absolutt fordel om du er vaksinert. Hvis ikke, trenger du å teste deg 3 dager før
kurs og holde «karantene» fra du er testet til du kommer på kurs.

Last ned fullt kursprogram med priser her!

Søk på utdannelsen her


Klikk på bildet og lytt til webinaropptak med Shalini som er hovedlærer på utdannelsen.

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram