AUG. Tara, videregående fordypning i InnerLifeTantra

Velkommen til videregående gruppe i Tantrisk Massasje og Livsvisdom.
Hovedtema; Nærvær, Polaritet og Intimitet
Start 11 – 15. august

Last ned kursprogram i PDF her!

Jeg har valgt å legge opp til de samme temaene for denne gruppen som for de som oppsøker Tantra for første gang. Likevel vil kursinnholdet være forskjellig, fordi du allerede har kunnskap og erfaringer med InnerLifeTantra. Det vil si at vi går inn i de tre hovedtemaene på en ny måte. Det spesielle ved å åpne deg for en utvidet bevissthet, er at det du trodde du hadde innsikt i, viser seg fra nye dybder. Jeg har selv gjort flere erfaringer siden sist og jeg tror at du vil merke det.

Vi skal virkelig søke, finne og bryte ned det vi har bygget opp mot Eros i vårt indre. Vi vil komme til å jobbe mye parvis, fordi alle tre hovedtemaene må erfares i samspill med en «partner», for at du skal oppdage deg selv. For å delta i gruppen, trenger du å ha interesse for både meditasjon, energiarbeid og massasjen. Og du skal virkelig ha lyst til å trene på Nærvær, Polaritet og Intimitet i din hverdag mellom kursene.

Etter endt kurs mottar du et kursbevis i Tantrisk Livsvisdom basert på Østens lære om relasjoner og menneskeverd. Kurset tilfredsstiller ikke kravene for å tilby tantrisk massasje overfor klienter.

Kurs 1. «Nærvær, en oppdagelsesreise»

«Nærvær» er den første grunntreningen vi legger vekt på og som vi tar med oss i meditasjon, i den tantriske massasjen, i kreative øvelser og i samspillet med hverandre. I ditt Nærvær vil du møte nye oppdagelser og utfordringer, som gir deg muligheten til å møte ukjente sider i deg selv.

Nærvær i Tantra er å ta imot SKJØNNHETEN som finnes inni deg og som du omgir deg med. Nærvær er OPPMERKSOMHET; det å se den andre og samtidig merke hva som skjer i deg. Nærvær er å LEVE i NUET; å ta imot akkurat det som skjer mellom deg og et annet menneske. Å oppdage «sant Nærvær» når du gir eller mottar den tantriske massasjen, er helt avgjørende for hvordan den seksuelle livsenergien får stige i din kropp.


Kurs 2. «Polaritetenes samspill »

Den neste grunntreningen i Tantra handler om Polaritet; den indre bevegelsen som igangsettes i deg når du tar imot et annet menneske. Du vil studere nærmere hvordan du tar imot og hva du gir uttrykk for i dine relasjoner. Vi vil trene på å uttrykke oss enda mer ærlig og sårbart overfor vår «dagpartner». Hva hører du? Hva ser du? Hva kjenner du – og hvordan deler du det? Hva berøres du av i møtet med den andre? Hva vekker vi i hverandre og hvorfor vekkes akkurat det mellom oss. Med økende kontakt i ditt Harasenter blir du bevisst hvordan du kan balansere mellom det å stå i deg selv og å åpne deg for et annet menneske, som er vidt forskjellig fra deg. 

Kurs 3. «Intimitetens Ånd»

Den tredje grunntreningen i Tantra er å åpne døren til Intimitetens rike. Intimitet og avstand er to poler vi beveger oss i mellom, men vi er nok i langt mer avstand enn vi tror. Avstanden har vi lært gjennom kulturelle normer og forventninger. Intimitet har vi lært lite om. På kurset skal vi virkelig studere hva Intimitet handler om i et spirituelt perspektiv. Vi skal bevisstgjøre hvordan vi kan bryte ned avstanden og tillate mer Eros å komme inn i våre liv. Etter hvert som du våger mer åpenhet, ærlighet og indre nakenhet, beveges du umerkelig over i den intime sfæren i ditt indre. Intimitet er en tilstand i psyken som åpner for en utvidet bevissthet, som får deg til å kjenne en dypere forbindelse til deg selv, til menneskene rundt deg og til jorden du lever på.

Kurs 4. «Den Eksistensielle Seksualiteten, en indre reise»

I opprinnelig Tantra samles de tre grunntreningene Nærvær, Polaritet og Intimitet i en rituell innvielse. På dette kurset vil vi følge de ni trinnene i den «Eksistensielle Seksualiteten» i form av ulike øvelser, som danner en unik indre reise. I løpet av kursåret har du ytterligere bygget opp din seksuelle livsenergi. Du har trent på å bringe Nærvær, Polaritet og Intimitet enda mer inn i din hverdag. De tre elementer har samtidig forberedt deg til denne indre reisen, som handler om møtet mellom din maskuline livskraft og feminine intelligens, som igjen kommer til uttrykk som selve foreningen mellom Sjelens Eros og ditt Spirituelle Selv – en vakker avslutning av årets trening.

Last ned kursprogram i PDF her!

Datoer for fire kurs i 2021 – 2022:
12 – 15. august 2021 +  23 – 26. september  + 13 – 16. januar 2022 + 28. april – 1. mai 2022
med fremmøte kvelden før kl. 19.00.

Du melder deg til hele kursrekken, ikke til et enkelt kurs. Du trenger delta på alle fire kursene og hele tidsskjemaet for hvert enkelt kurs. Det gis ikke kompensasjon for tapt kurstid.

Møtetider: På det første kurset i august er det fremmøte kl. 18.00 onsdag kveld. På de neste kursene velger du om du vil ankomme onsdag kveld mellom kl. 20 -21.00 eller torsdag morgen senest  kl. 10.00

PRIS for kursrekken er: kr. 6.600 x 4 kurs inkl. kost/losji: kr. 26.400,-
Etter at du har fått bekreftet kursplass, betaler du depositum kr. 4.400,
Resterende kursavgift kr. 22.000,- betales enten som 2 halvårig avdrag á 11.000,- eller som 11 avdrag á kr. 2000,- fra 15. mai 2021 til og med 15. april 2022.

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram