Mars. Videregående gruppe 1: «Energi, pust og Frigjøring i Tantra»

«Energi, Pust og Frigjøring i Tantra«

Kort om innholdet.
Prana-gruppen – «Hvit Tantra»

ENERGIARBEID. Dette er en gruppe for deg som ønsker å studere hvordan energi virker på din kropp og psyke. Vi kommer til å jobbe målbevisst med energiøvelser og parvis energiarbeid. Vi skal forstå erfaringene vi gjør i lys av Shakti og de lovmessighetene som energikroppen vår fungerer etter. Du lærer å lytte bedre og forstå signalene som kommer fra ditt indre.

FRIGJØRENDE ÅNDEDRETT: Den tantriske massasjen vil bli trukket inn i forbindelse med energiarbeidet, men den er ikke vårt hovedfokus. Vi skal lære mer om pust og benytte oss av ulike pusteteknikker som bringer oss dypere inn i oss selv til en personlig bearbeidelse. Først og fremst vil vi benytte frigjørende åndedrett til fordypning. I tillegg vil Shalini guide oss inn i psyken gjennom ulike «livsreiser», som er en kombinasjon av visualisering og bruk av musikk.

ARKETYPER: Et viktig tema for denne gruppen er studiet av mannens og kvinnens arketyper, som vi åpner for gjennom frigjørende åndedrett og gjenkjenner i oss selv. Det gjelder dype livskrefter som manifesterer seg, spesielt som krigeren og elskeren i mannen, samt tempelprestinnen og kvinnen som mannens muse. Slik blir vi konfrontert med kvaliteter vi har stengt ute og som vi trenger å integrere, for å åpne oss for den «eksistensielle seksualiteten» som en meditativ prosess.

Er du usikker på hvilken gruppe du skal velge, kan du sende en epost til Shalini og hun kontakter deg.

Pris og betaling for gruppe 2.
Datoer: 8 -12. mars, 25-29. mai, 9 -13. august, 18-22. oktober.

Depositum høst 2022 for å sikre deg plass: kr. 1.000, –

Rest depositum kr. 2.400, – betales innen 20. januar.

Resterende kursavgift betales i form av 11 avdrag á kr. 2.360, –
fra 15. februar til 15. desember 2023.

Trenger du lengre avdragstid, er det mulig.
Ønsker du å betale alt i ett eller dele opp i færre avdrag, er det mulig.

4 kurs a´4 hele døgn på dobbeltrom inkl. full kost og losji = kr. 29.400,-

Se kursprogram for begge gruppene her!

Sett deg på venteliste her

Kurset er fulltegnet, men det kan skje endringer innen kursstart eller etter første kurs.

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram