Kort om ettårige fordypningsgrupper i InnerLifeTantra

Shalini Lind er hovedlærer i InnerLifeTantra. Hun har undervist i spirituell utvikling i nærmere 40 år, hvorav de siste 9 årene har hun bare fordypet seg i Tantra. Av den grunn ønsker Shalini først og fremst å jobbe med videregående grupper, med mennesker som ønsker å fordype seg i spirituell Tantra som en del av egen hverdag. Shalini underviser både i rød og hvit Tantra.

Rød Tantra er et vestlig begrep, som mange tror handler om sex, men som snarere er en visdom som setter sanselighet, nærvær, intimitet og gleden i fokus. Rød Tantra har dessuten mye å lære oss om maskulinitet og kvinnelighet, som vi har mistet kontakt med i Vesten.

«Maithuna» er sanskrit-navnet for «Hellig sex», det vi i InnerLife kaller «Intimitetens ånd, det å gjøre sex til en meditativ reise. Intimitet ser vi som menneskets sanne natur. Det er vår lengsel. Det er lyset som tennes i oss når vi er tilfredse i kropp og sinn. Det er magien som åpner for de vakre relasjonene vi skaper til andre mennesker. Det virker selvfølgelig inn på vår seksualitet, like mye som det påvirker alle våre relasjoner og hverdagens opplevelser.   

«Enhver relasjon til et annet menneske
er en mulighet til å lære mer om Kjærlighet»

Med hvit Tantra fordyper vi oss i den mysterietradisjon som østlig Tantra alltid har vært. Her settes menneskets indre utviklingsprosess i fokus. Tantra anser menneskets bevissthet for å ha en aktiv innvirkning på universets utvikling. Dermed handler det om å finne en ro i hverdagen (mindfulness), å stille etiske spørsmål til vår egen levemåte (mental trening), og lære å transformere energi til en utvidet bevissthet om oss selv.


Datoer for årets fordypningsgrupper.

Kursene er fulltegnet for i år, men en ny fordypningsgruppe settes opp med et
introduksjonskurs 4 – 8. oktober med følgende datoer for 2024:
10 – 14. april, 3 – 7. juli, 9 – 13. oktober og 4-8. desember.

Ariadne. Første fordypningsår: Skjønnhet, Sanselighet, Intimitet og Glede.
22 – 26. mars, 14 – 18. juni, 23 – 27. september, 1 – 5. nov. 2023.

Maithuna. 2-3. fordypningsår: Hellig Nytelse – Hellig Glede.
19 – 23. april, 30. juni – 05. juli, 6 -10. sept. 22 – 26. nov. 2023.

Prana. 2-3. fordypningsår: Energi, Pust og Frigjøring i Tantra.
8 – 12. mars, 25 – 29. mai, 9 – 13. august, 18 – 22. oktober 2023.

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram