Les her om regler du må forholde deg til under kurs.

Et Tantra-kurs innebærer dans, bevegelse, meditasjon, massasje og pust, samt mentale øvelser. Du er mye i relasjon til andre deltagere i gruppen. Det fordrer en åpenhet og ærlighet i forhold til den du er og det du bærer på i ditt indre. Du ønsker å utfordre dine egen grenser der du kjenner usikkerhet, skam eller sjenanse, men det er hele tiden du som bestemmer hvor mye du åpner deg. Kursleder er meget profesjonell med 35 års kurserfaring, som sørger for at atmosfæren i gruppen kjennes åpen og trygg, og at alle blir sett og hørt.

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram