Auragrammet – din indre Livssyklus

Også kalt «Ditt personlige Auragram»

Lisbethmsyklus23kb

Shalini har gjennom evnen til å lese energi konstruert dette unike verktøyet, for at du skal bli kjent med dine psykiske egenskaper og spirituelle kvaliteter.

Auragrammet selges som en studiepakke, hvor du fra dag til dag gjennom årets 12 månedlige sykluser kan studere samspillet mellom de 12 Livskvalitetene (nøklene), deres bakenforliggende følelser og tilhørende tankemønstre.

Auragrammet er et databilde som er satt opp etter ditt fødselstidspunkt og som viser hvor de tolv Livskvalitetene er plassert i din aurastruktur. Livskvalitetene inngår i en månedlig energisyklus. I studiepakken følger det med en individuell årskalender, som forteller deg hvilken livskvalitet som er mest aktiv i ditt energifelt og psyken fra dag til dag gjennom hele året.

Med studiepakken følger fire deler: ditt personlige Auragram og tilhørende personlige kalender, et ordforklaringshefte, samt en video med Shalini som forklarer oppbyggingen og bruken av Auragrammet.

Auragrammet – Din indre Livssyklus har tidligere vært benyttet overfor klienter innenfor InnerLifeTerapi. Det er for tiden under oppdatering tilpasset «12 Nøkler til Spirituell Oppvåkning»

NY UTGAVE ventes ferdigstilt i januar 2019. Gled deg!

 


Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram