Hva er et Auragram?

Vet du at Sjelens Intensjon med ditt liv på jorden
er nedtegnet i energifeltet rundt kroppen din?

Med ditt personlige Auragram blir du kjent med det vakre, fargerike landskapet som finnes i ditt indre. Samtidigt bringes du inn i en daglig trening og praksis, som lærer deg å ta dine Sjelsimpulser virkelig på alvor. Se gjerne denne lille videoen, før du leser videre på siden:

Auragrammet – din indre Livssyklus handler om å skape samspill med din Sjel, som er den feminine form for intelligens i kvinner og menn. Feminin intelligens kan gjerne defineres som den visdom som er rettet mot det Hellige ved det å leve våre Liv på jorden. Feminin intelligens har vært nedtegnet i skrifttegn og hellige tekster overalt i verden, men har forsvunnet fra våre dagligliv etter hvert som de patriarkalske religionene tok monopol på menneskesinnet. I vår tid er Hun nærmest visket ut av våre sinn. Kroppene våre husker henne ikke lenger og vi har mistet «språket» hennes, som nettopp er det du finner igjen i Auragrammet ditt.

Auragrammet – din indre Livssyklus er tilpasset den Tantriske Livsvisdom. Det er naturlig å tenke at Tantra stammer fra Østen, men selve visdommen som ligger bak Tantra finner vi i mange spirituelle tradisjoner som Kabbalah, Sufismen og ganske overraskende flere steder i de kristne evangeliene, dog godt skjult for å unngå kirkens forfølgelser gjennom historien.

Auragrammet er et energikart satt opp etter ditt fødselstidspunkt. Deler av Auragrammet har samme bakgrunn som et horoskop. Begge deler er et kart som viser hvordan forskjellige energistrukturer virker i energikroppen vår. I astrologien snakker man om dyretegn og planeter. Vi forklarer det som sjels- og livskrefter og på en annen måte ut i fra vår kjennskap til menneskets energikropp og auraen.

Auragrammet er likevel noe helt annet enn et horoskop, idet vi trekker inn menneskets grunnleggende åndskrefter og viser relasjonen mellom åndskreftene og dine personlige sjels- og livskrefter og de indre prosesser det igangsetter. Å bli kjent med hvordan din psyke og ditt livspotensiale samhandler, er helt nødvendig for å unngå mange av blindsporene på reisen innover i deg selv.

Auragrammet er satt opp som en månedsyklus, hvorav navnet «din indre Livssyklus». Det finnes tre månedlige sykluser i våre liv. Er du kvinne har du din menstruasjonssyklus. Og alle beundrer vi månen, når den er full av lys. På samme måte som månen beveger seg over himmelhvelvingen og belyses eller skyggelegges av sol og jord, har alle mennesker en energisyklus som påvirker sjelskreftene våre. Det skjer ved at energikroppen vår stimuleres gjennom forskjellig grad av lys og mørke fra dag til dag i en månedlig syklus.

Auragrammet består av en hvit sirkel + tre fargesirkler. Den hvite sirkelen peker mot hvilke livsprosesser som i stor grad preger livet ditt, for eks. den intuitive vandringsvei, det skapende liv, hjertets oppvåkning eller innvielse i livets visdom. Den ytterste fargesirkelen representerer de tolv sjelskreftene, som hver har sin farge og spirituelle virkemåte. De 12 sjelskreftenes farge og virkemåte tilsvarer de 7 chakra + 5 psykiske sentre som binder energikroppen din til en mer utvidet bevissthet om deg selv. Den midterste sirkelen representerer livets 12 livskrefter, slik de enten lagrer fortidens minner og følelser eller løfter deg inn i fremtiden. Den innerste sirkelen er de 12 kollektive åndskreftene.

I studiepakken følger det med en individuelt utregnet årskalender, som forteller deg hvilken åndskraft og hvilke sjels- og livskrefter som er aktive i din energikropp fra dag til dag gjennom din unike månesyklus. Din indre Livssyklus gjentar seg månedlig gjennom hele året. Det har den gjort siden den dagen du ble født og det vil den gjøre inntil ditt siste åndedrag. Slik er Auragrammet et verktøy du kan ha glede av gjennom hele livet, kun ved årlig å oppdatere kalenderen din.

Så hvorfor ikke bli kjent med DIN indre Livssyklus,
slik din sjel har formet den bare for deg?

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram