PÅMELD. ANDRE KURS

Her melder du deg på diverse kurs, slik som malekurs med Katarina Linge og helgekurs med Bjørk kursgård med andre kursholdere enn Shalini.

(Nettsider, e-post, facebook, annonse, terapeut, venner eller annet)
Kurs på InnerLifeSenteret i Oslo: kursavgift betales til konto 1254 06 05694. Kurs på Bjørk kursgård, Ilseng: Kursavgift betales til konto 1254 05 40657, ArunA-Akademiet