@. 13400DSC_3618. 268kbGründer, daglig leder, forfatter og kursleder

Shalini Lind er cogründer av ArunA-Akademiet, i dag kalt InnerLife-Akademiet, som hun startet sammen med Øivinn Øi i 1984 på Majorstua i Oslo. Siden den gang har undervisning og spirituell veiledning vært hennes fulltids yrke.

Shalini har bakgrunn i universitetsstudier som sosialantropologi, kriminologi og religionshistorie. I 1976 og 1979 bodde hun to halvår hos Mayaindianere i Guatemala i anledning studiene i antropologi. Der fikk hun oppleve på nært hold hvor forskjellig indianernes virkelighetsoppfatning er fra hennes vestlige kulturelle tilnærming. Det ble et Vendepunkt for livet. I stedet for å føre til en magistergrad, ble møtet med Maya-indianerne en forberedelse til å møte Bob Moore – healer og lærer – som skulle åpne øynene hennes for hvordan alle menneskers eksistens skjer i selve samspillet mellom en fysisk og en hinsides virkelighet.

Møtet med Bob Moore ble nok et Vendepunkt for livet. I fem år reiste Shalini og Øivinn på så mange kurs de overhodet hadde tid og råd til, for å lære hvordan energifeltet rundt vår kropp, auraen, ligger til grunn for alt liv og utvikling av den menneskelige bevissthet. Shalini har 35 års erfaring fra arbeid med utdanning og kurs for eksistensiell og spirituell utvikling. Hun har utviklet InnerLife-konseptet og bygget opp en solid terapeut-utdanning basert på den intuitive erfaring og hvordan vi kan våkne opp til livets bakenforliggende virkelighet.

I desember 1985 opplevde Shalini en helt uventet Kundalini-reisning, hvor hun ble trukket gjennom en svart kanal som kulminerte i en dimensjon fullstendig fylt av Lys og Guds Kjærlighet. Et tredje Vendepunkt tok fatt i hennes liv – kanskje det mest overraskende idet Shalini på den tiden oppfattet seg selv mer som agnostiker enn troende. Fra da av visste hun at det mennesket oppfatter som Gud, er en dimensjon av ren kjærlighet i vårt indre. Siden den gang har hun kanalisert kunnskap fra det ubevisste – innsikter som studenter og kursdeltagere fryder seg over å ta del i. For Shalini har en helt spesiell evne – det å forklare hvordan det hinsidige opererer gjennom auraen vår for å nå inn til din og min daglige bevissthet.

I dag legger Shalini stor vekt på den Tantriske Livsvisdom som en grunnleggende side ved InnerLife. Hun forteller at Tantra først og fremst er en utviklingsvei, hvor det å utvikle Nytelsen, Skjønnheten og Gleden er virkemidler til å erfare den universelle Kjærligheten i det fysiske Livet. Tantra gir oss tilbake det de patriarkalske religionene har tatt fra oss, hevder hun. Tantra åpner for den feminine seksualiteten og gir kvinner tilbake et vakkert seksuelt selvbilde. Tantra forbinder mannen til dypet av hans eget hjerte. Tantra fremhever forskjellen mellom de to kjønn og legger på den måten grunnlaget for et kjærlig samarbeid, for bevegelse og utvikling mellom mann og kvinne. Tantra fremhever sanseligheten vår. I motsetning til å tilbe en uoppnåelig guddom i det hinsidige, lærer Tantra oss å erfare det hellige i det Livet vi lever – gjennom seksualiteten, i realiseringen av skjønnhet, nytelse og glede – alltid i deling med andre mennesker. Velkommen til InnerLife!


Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram