Bli kjent med Shalini

Jeg er co-gründer av InnerLife-Akademiet (tidligere ArunA-Akademiet), som  jeg startet sammen med Øivinn Øi i 1984 på Majorstua i Oslo. Siden den gang har undervisning og spirituell veiledning vært mitt fulltids yrke.

Min faglige bakgrunn  har jeg fra universitetsstudier i sosialantropologi, kriminologi og religionshistorie. I 1976 og 1979 bodde jeg to halvår hos Mayaindianere i Guatemala i anledning studiene i antropologi. Der fikk jeg oppleve på nært hold hvor forskjellig indianernes virkelighetsoppfatning er fra min vestlige kulturelle tilnærming. Det ble et Vendepunkt for livet. I stedet for en mastergrad, ble møtet med Maya-indianerne en forberedelse til møtet med Bob Moore – healer og lærer – som skulle åpne øynene mine for hvordan alle menneskers eksistens foregår i selve samspillet mellom en fysisk og en hinsides virkelighet. Det at begge virkeligheter er til stede til samme tid, skulle bli mitt nye yrke. Lite visste jeg om det vinteren 1980.

Møtet med Bob Moore ble det neste virkelige Vendepunktet i mitt liv. I fem år reiste Øivinn og jeg på så mange kurs vi overhodet hadde tid og råd til, for å lære hvordan energifeltet rundt vår kropp, auraen, ligger til grunn for alt liv og utvikling av denmenneskelige bevissthet. Det har resultert i 36 års erfaring med arbeid innen utdanning og kurs for eksistensiell og spirituell utvikling.  Og det ble til InnerLife-konseptet med en solid terapeut-utdanning basert på terapeutens intuitive erfaring og hvordan det er mulig å våkne opp til livets bakenforliggende virkelighet.

I desember 1985 på kurs hos Bob Moore opplevde jeg en uventet Kundalini-reisning, hvor jeg ble trukket opp gjennom en svart kanal som kulminerte i en dimensjon fullstendig fylt av Lys og Guds Kjærlighet. Det tredje Vendepunktet grep fatt i livet mitt, uventet og kanskje det mest overraskende, fordi jeg på den tiden oppfattet seg selv mer som hedning enn troende. Fra da av visste jeg at det mennesket oppfatter som Gud, er en dimensjon av ren kjærlighet i vårt eget indre. Siden den gang har jeg kanalisert kunnskap fra det ubevisste – innsikter som studenter og kursdeltagere har frydet seg over å ta del i, blitt provosert av og grepet fatt i for å utvide egen bevissthet om livet. For det jeg er best i, som kursleder, er å forklare hvordan det hinsidige opererer gjennom aurafeltet rundt vår kropp, for å nå inn til din og min daglige bevissthet.

Shalini 3.2, 120kbI 2014 valgte jeg å legge bort terapeut – utdannelsen for kun å undervise i den Tantriske Livsvisdom. Avgjørelsen kom etter at jeg hadde et overveldende syn langfredag i påsken 2014, hvor jeg ble bedt om å bevege meg videre i mitt arbeid til det som i dag er InnerLifeTantra.

Mange tror at Tantra handler om sex, men snarere tvert imot. Tantra er en spirituell utviklingsvei, hvor vi lærer å åpne oss for alle former for Nytelse, Skjønnhet og Glede, som igjen er virkemidler til å åpne for den universelle Kjærligheten, som skal bringes inn i den fysiske verden, til menneskene og Moder jord.Slik jeg ser det, bringer den tantriske livsvisdom til overflaten, det som de patriarkalske religionene har tatt fra oss.

Tantra fremhever forskjellen mellom mann og kvinne og legger grunnlaget for et kjærlig samarbeid, for bevegelse og utvikling mellom de to kjønn. Tantra åpner for den feminine seksualiteten og retter på den måten opp både menns og kvinners selvbilde. Tantra forbinder mannen til dypet av hans eget hjerte.  Og  motsetning til å tilbe en uoppnåelig guddom i det hinsidige, lærer Tantra oss å erfare det hellige der vi lever – i vårt daglige arbeid, i vennskap og familie, i seksualiteten, men alltid i deling av skjønnhet, nytelse og naturlig glede sammen med andre mennesker.

Velkommen til InnerLifeTantra!

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram