Påmelding

På skjemaet nedenfor melder du deg på kurs. Hvis du ikke melder deg på kurs, men har spørsmål/beskjeder, benytt vårt kontaktskjema.

NB! Husk å føre inn din e-postadresse, ellers får vi ikke gitt deg bekreftelse.

Påmelding, fordypnings- og helgekurs

(Nettsider, e-post, facebook, annonse, terapeut, venner eller annet)
Kurs på InnerLifeSenteret i Oslo: kursavgift betales til konto 1254 06 05694. Kurs på Bjørk kursgård, Ilseng: Kursavgift betales til konto 1254 05 40657, ArunA-Akademiet