Bob Moore

Bob Moore

Bob Samuel Moore (1928 – 2008)

Bob Moore ble født 19. august 1928 i Nord-Irland og døde i Danmark 6. januar 2008. Sammen med sin kone Anni grunnla han i 1974 Psykisk Center i Silkeborg i Danmark, som senere ble flyttet til Ringkøbing. På sitt senter tilbød han kurser i meditasjon, lyd, energi og bevissthet, healing og selvutvikling. Hans arbeid var alltid basert på ønsket om å hjelpe andre mennesker til et mer verdig liv. Til Psykisk Center tiltrakk Bob kursister fra mer enn 20 forskjellige land – store faggrupper som leger, sykepleiere, prester, psykologer, lærere og forretningsmenn som alle har satt sitt preg på samfunnet med den alternative tenkning som sprang ut av Bobs lære. Alternativ på den måten at han lærte oss å erfare energifeltet rundt vår kropp og hvordan menneskets bevissthet kan utvides når vi lærer å følge de grunnprinsipper som energifeltet rundt kroppen fungerer gjennom. En inderlig takk til Bob for det veldige vendepunktet han ble i livene til Øivinn og Shalini, og som medførte at ArunA-Akademiet ble etablert i Norge basert på Bobs lære om energi og bevissthet.

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram

Finn visdomsord fra Shalini