SHIVA – videregående fordypningsgruppe i Tantra, 2020.

Den Erotiske Livskraftens Intimitet,
Skjønnhet og Verdighet

En gruppe for deg som har gått minst ett år i InnerLifeTantra fordypningsgruppe, har tilsvarende dybdeerfaring eller har
gjennomgått Shalinis 12 ukers nettkurs.

Det er lett å gjenkjenne «Sann Intimitet», slik det omtales i Tantra. Fordi den vekker en så dyp, indre Berøring, Glede og Empati, at jeget glemmer seg selv og behovet for å sette seg selv i fokus. Det er vakkert. Derfor setter jeg opp en fordypningsgruppe, hvor temaet kun er Intimitetens vesen med dens mørkesider og snubletråder, lykksalige glede og åpning til Hjertets og 3.Øyets bevissthet.

Tre videregående kurs i 2020, start 24.april
NB! Påmeldingsfrist søndag 3.november
Vi har kun plass til 9 kvinner og 9 menn

Be om å få tilsendt kursprogram pr. epost!

Da jeg gikk over til å undervise i Tantra i 2014, spurte jeg meg selv hvor lang tid det ville ta, før vi i Vesten var rede for den «sanne intimitet» slik den omtales i Tantra. Jeg skal ikke påstå at vi er der helt ennå, men jeg opplever at vi i høst har begynt å røre ved Intimiteten på en ny måte. Ikke alle og ikke hele tiden, der den titter frem fra sitt skjulested med all sin Berøring, Verdighet og Glede, samtidig som den utfordrer patriarkatets begjær og kontroll over livets indre skjønnhet. jeg inviterer deg til en dyptgripende kursrekke i 2020.

Vi har kun plass til 9 kvinner og 9 menn.
Kurs 1: 24-28. april, fredag kveld kl. 19 til søn. kl. 18.
Kurs 2: 20-26. juli, mandag kl. 15.00 til søndag 13.
Kurs 3: 14 – 18. okt, onsdag kveld kl.19 til søn. kl. 18.

Be om å få tilsendt kursprogram pr. epost!


Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram