Womens Wisdom i Tantra, fordypning gj. tre kurs i 2020

På søken etter den kvinnelige Kjærlighet, Seksualitet og Livsvisdom! Fordypning i den Tantrisk Livsvisdom
over tre kurs i 2020 med Shalini Lind

Det vakre ved Tantra er det frigjørende budskapet om det gode og kjærlige i mennesket. Tantra lærer deg å ære, nyte og glede deg over livet på jorden, samtidig som bevisstheten din løftes til en sjelelig dimensjon. Shalini kaller det Gleden ved Hellig samvær.

Last ned fullt kursprogram her!

Når kvinner kommer sammen for å utforske sitt indre landskap, søker vi innover på en annen måte enn når vi er sammen med menn. Gjennom det kvinnelige fellesskapet våger du i større grad å åpne deg for den særegne oppgaven du har i en spirituell sammenheng.

Du oppdager deg selv som Viskvinnen og verdsetter din evne til å se dybdene som ligger bak det som er, og du våger å sette ord på det du ser. Viskvinnen bringer det Hellige inn i verden idet hun åpner seg for sin levende, erotiske kropp. Hun lærer deg at den erotiske livskraften ikke handler om sex, men er en livskraft som bringer deg til den virkelige inspirasjonen og livsgleden, som bare kan eies innenfra deg selv.

Du oppdager seg selv som Veilederen, som åpner livets imaginære dimensjon for sine medsøstre. Veilederen forteller deg  at livet ditt foregår i to virkeligheter til samme tid, den fysiske og den imaginære. Fra den subtile virkeligheten henter du den intuitive opplevelsen av livet og inspireres til å lytte til din sjette sans. Du kjenner motet til å lytte til ditt hjerte og bringe deg selv ut i verden. Du kjenner friheten til spontant å utfolde dine tanker, følelser og skapertrang.

Du oppdager deg selv som Tempelprestinnen, som fullt og helt eier sin egen kropp uten skam og sjenanse. Du innser at når du åpner kroppen din for den eksistensielle seksualiteten, vil den utstråle verdigheten i det å være kvinne. Derfor verdsetter du å lære å gi og motta Tantrisk Massasje, slik dine søstre delte av sin kjærlighet i templene og hjalp både kvinner og menn til å åpne for den naturlige, erotiske gjennomstrømningen i en gledesfylt kropp.

Den søkende kvinnen i deg opplever at din seksualitet ikke riktig tilfredsstiller dine sjelelige behov. Du lengter etter en dypere mening i møtet med den og de du elsker. Med den Tantriske Livsvisdom gjenoppdager du livskunsten, hvor kvinnen inviterer den hun elsker inn i sin egen sfære gjennom Tilstedeværelse, Skjønnhet og Nytelse. Og du forstår at ditt seksuelle vesen og den erotiske livskraften i kroppen din ikke bare handler om sex, men er vel så mye en livsinnstilling, en indre reise og en oppdagelsesferd ute i verden – en måte å leve ditt liv. Du vil forene din seksualitet med din spiritualitet.

I denne flotte videoen forklarer Shalini om noen grunnpilarer ved InnerLifeTantra:

Tantrisk Massasje og den erotiske livskraften i din kropp

En av Sjelens virkemåter, som kanskje er den viktigste for oss i Vesten, er møtet med kroppens erotiske livskraft, slik den transformeres til en dyp Livsglede og en utvidet bevissthet om deg selv og ditt liv på jorden.

Gjennom fordypningsåret lærer du å gi Tantrisk Massasje i tillegg til meditativ fordypning, mindfullness og mental trening. Når vi bringer inn Tantrisk Massasje på de tre kursene, gir det deg muligheten til å bli kjent med din kropp, din seksuelle energi og deg selv på en helt ny måte. Som kvinne finner du gradvis tilbake til Verdigheten i det å være kvinne og til en seksualitet som du selv eier og ikke er avhengig av å dele med andre.

Målet med Tantrisk Massasje er å tillate din seksuelle energi å stige i kroppen, helt fra føttene, via underlivet og videre opp til hjertet. Omgitt av stillhet og massørens trygghet nyter du din egen tilstedeværelse. For enkelte oppleves det som å komme inn i et Hellig rom i seg selv.

Ved å åpne deg for kroppens subtile energi på denne måten, fjerner du avstanden du ubevisst har skapt til deg selv.. Det spesielle er at tankene dine blir klarere. Du får et mer positivt syn på tilværelsen. Følelsene blir romsligere og du vil kjenne mer glede og lyst på dine daglige oppgaver. Du ser livet med andre øyne og du ser muligheter som du ikke så tidligere. Det er denne tilstanden du vil utvikle gjennom hele fordypningsåret.

En fordypningsgruppe hvor du møter andre søkende søstre, som våger å åpne seg og ta eierskap i den Erotiske Livskraften i sitt indre.

Kurs 1. 26 – 29. mars. «Den Tantriske Kvinnens Verdighet»

Det vakre ved Tantra er det frigjørende budskapet som forteller deg, at mennesket i sin grunnleggende natur er et Kjærlighetsvesen. Derfor lærer vi i Tantra å gi tid til Skjønnhet, å nyte det Sanselige og våge den naturlige Intimitet overfor alt Liv rundt oss. Og vi trener på å bringe det inn i alt vi gjør og alt vi er.

Du forener
Din logikk med intuisjon! 
Din styrke med sensitivitet!
Din seksualitet med spiritualitet!

Skammen, sårbarheten eller mindreverdsfølelsen som du kan ha kjent i forhold til din seksualitet og de nære relasjonene i livet ditt, vil med den Tantriske Livsvisdom bli leget, idet du åpner deg for den Erotiske livskraften i din kropp. Du vil oppdage at den Erotiske følelsen i kroppen tilhører deg, at den gjør deg sensuell, og den gir glede og verdighet, fordi den er noe helt annet enn du er blitt fortalt. Den er selve livsnerven, som får deg til å oppleve ditt liv som Verdifullt og Hellig.

Slik får Tantra deg til å gjenfinne et kjærlighetsfylt forhold til din kropp og til deg selv som kvinne. Det vil påvirke måten du er tilstede i livet og det påvirker valgene du tar. Det åpner for en ny relasjon til deg selv og måten du ivaretar dine vennskap og parforhold.

Tantra er en livsfilosofi som nærer det vakre, det naturlige og det sanselige
på en slik måte at du blir gladere, friskere og klokere, samtidig
som bevisstheten din løftes til en sjelelig dimensjon.
Jeg kaller det Gleden ved Hellig Samvær.

Kurs 2. 25 – 28. juni. «En Vandring i Sjelens Fotspor»

Gudinnen, slik hun var elsket og levde i menneskenes hjerter gjennom årtusener, er ukjent i vår tid. Kroppene våre kjenner henne ikke lenger og vårt moderne intellekt forstår henne ikke. Vi tenker og handler helt annerledes enn den måten hun ville ha ønsket å virke gjennom oss på.

Med de patriarkalske religionenes inntreden ble kvinner og menn rammet i selve Livsnerven, idet Seksualiteten ble gjort til djevelens verk og menneskets helbredende evner og klarsyn ble forbudt. Gjennom 2700 år har samspillet mellom det Hellige og Sjelens Livsvisdom vært fortrengt. Mannen ble gjort til kriger og er ikke lenger den Elskeren av livet, som er hans sanne natur. Kvinnen ble tvunget til taushet. Og seksualiteten hennes, som er selve døråpneren til Livet, ble gjort til skam. Fortsatt er verden preget av tapet av Kjærlighetens og Gledens indre livskrefter. Du ser virkningen i måten vi ødelegger naturen, forstyrrer klimaet, eller krig og vold som reaksjon på den manglende rettferdigheten blant jordens befolkning.

På dette kurset ser vi for oss livet på det minoiske Kreta. Du åpner deg for tilstanden i ditt indre, hvor mann og kvinne ikke lenger konkurrerer, men ærer hverandre. Du innser at den erotiske kroppsfølelsen er til for å skape skjønnhet og lek. Du innser at din seksualitet er til for å fremheve det Hellige ved å leve på jorden. Dette er Tantrisk visdom til det fulle – gled deg!

Kurs 3. 1 – 4. okt. «Kvinnekroppens seksuelle intelligens»

Gudinnen er din Sjel. Hun er ditt Livspotensiale. Hun er deg. På kurset møtes dere gjennom indre stillhet, når du lager din personlige historie om henne, danser henne, synger med henne eller møter henne i nattens drømmer. Sammen med andre søkende søstre, åpner du deg for Gudinnen i ditt indre, din Sjel, slik hun avdekker sine ressurser og innsikter for deg, for at du skal gjenfinne din kvinnelige identitet.

Hun vil avdekke seksualitetens dypere betydning for deg. Du erfarer hvordan den seksuelle livsenergien først og fremst er konstruert i din kropp, for å bringe deg i kontakt med det Hellige i tilværelsen.

Dypt innenfra åpenbarer hun for deg en seksualitet, som bringer både deg og din partner inn til den Eros vi er skapt til å være. Hun bringer deg inn til kvinnen som våger å elske med Livet, fordi hun ser alle gavene som Livet tilbyr.

Gjennom en dypere kontakt med din Sjel innser du at livet på Jorden er Hellig. Kroppen din er Hellig. Din unike væremåte er Hellig. Samspillet med menneskene rundt deg er Hellig. Du ser det nå!  

Last ned fullt kursprogram her!

TID, PRIS, PÅMELDING

STED: Bjørk Gård på Ilseng, syd for Hamar.
En time med tog fra Oslo, tre kvarter fra Gardermoen.

TID: Fra torsdag kl.11.00 til søndag kl. 18.00,
med mulighet for overnatting fra kvelden før.

PRIS kr.18.000,- for 3 kurs inkl. full kost/losji
Inkl.12 ukers nettkurs gjennom vårsemesteret.

BETALING:
Du betaler kr. 3000, – i depositum ved påmelding +
12 avdrag á kr. 1.250,- fra januar til desember 2020.
Du kan begynne avdragene tidligere hvis du ønsker det.

PÅMELDING:
Benytt påmeldingsskjema på vår nettside www.InnerLifeTantra.no. Deretter mottar du faktura for depositum, betalingslink for avdragene,
samt praktisk informasjon.

FOR SPØRSMÅL:
Ta kontakt med Shalini på e-post: shalini@innerlifetantra.no


Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram