Tantrisk Massasje-utdanning 2020

Ny utdanning blir satt opp i 2020/21. Meld din interesse her!

Gi deg selv et studieår hvor du blir kjent med deg selv gjennom Østens Visdom om kroppens Skjønnhet og Glede og om Nytelsen, slik den frembringer Takknemlighet over Livet og Verdighet til deg som Menneske!

Hvorfor ta utdanning i InnerLife Tantrisk Massasje?

 • Fordi du ønsker et Innsiktsfullt redskap til å  veilede eller dele av deg selv med andre mennesker
 • Fordi du ønsker å stå frem som det vakre mennesket du er.
 • Derfor søker du mer Nærvær i kroppen din
 • Mer Dybde i forhold til din Sjel
 • Mer Åpenhet i forhold til dine nærmeste
 • Fordi en Fredfylt Verden formes i en Fredfylt Sjel. Det vil du bidra til!

På alle kursene lærer du om de tre grunnleggende prinsippene ved Tantra; Nytelsen gjennom Nærvær, Skjønnhet og Sanselighet.

Vi fokuserer på hvordan du kan integrere Nytelsen i din egen hverdag, hvordan du kan dele Nytelse med dine nærmeste og hvordan frembringe Nytelsen i klientens kropp og sinn. På hvert kurs assisteres Shalini av profesjonelle Tantra-masssører.

Hvert kurs tar for seg et sentralt tema ved den Tantriske Livsvisdom hvor du får bevisstgjørende oppgaver å trene på hjemme i tiden mellom kursene:

 • Den seksuelle energiens polaritet og indre bevegelse
 • Dine indre Verdier – ditt fotfeste i verden
 • Transformasjon og Forvandling
 • Det 3.Øyets Visdom
 • Kroppens subtile energi og bevissthet

Du lærer å forholde deg til kroppens subtile energi, slik den frembringer en stigning av den erotiske livskraften i kroppen din og søker mot ditt Hjerte og åpning av ditt 3.Øye, ditt Indre Seende. Det krever trening, men vil gi deg et nytt og mer gledesfylt ståsted i livet. På samme måte lærer du å frembringe den erotiske livskraften i din klient, dersom du velger å la Tantrisk Massasje bli en del av din yrkesvei. 

Se video hvor Shalini forteller om Tantrisk Massasje og Mette Torgerstuen demonstrerer.

Kroppen som Sjelens Tempel, Intuisjonen som tankens kraft

Å utvikle massøren i deg handler også om å utvikle din intuisjon, for å ha innlevelse i den andres kropp og sinn. Det igjen forutsetter et kjærlig nærvær i din egen kropp. Gjennom utdannelsen forandre du forholdet til din egen kropp. Skam og sjenanse avtar. Nakenhet blir naturlig og Verdigheten tar bolig i din kropp.

InnerLifeTantra er visdommen om Eros som en feminin kjærlighetskraft i kvinner og menn. Det er denne siden ved vår bevissthet som de patriarkalske religionene i så stor grad har skambelagt, slik at Eros som Sjelens intelligens har gått i glemmeboken. Derfor er de fleste mennesker i vår tid ganske ubevisste om Eros som Kjærlighetens Intelligens og Livskunst.

Ved å lære å åpne deg for denne subtile livskraften, utvides og trans-formeres din bevissthet.  Som mann gjenoppdager du hvordan din Eros vekker til live Inspirasjon og Livskraftighet, Nytelsen i det å være deg og Kjærligheten til den Verden du lever i. Som kvinne finner du tilbake til Likeverdet og Verdigheten i det feminine. Du innser noe du dypt inni deg alltid har visst, at Livet på jorden er Hellig.

Utdannelsen i Tantrisk Massasje gir deg mulighet til å utforske evnen til å gi og motta Nytelse i en trygg atmosfære basert på en dyp Respekt, Åpenhet og Nærvær. Som gruppe skaper vi en varm og avslappet atmosfære, hvor du blir kjent med kroppen din og deg selv på en helt ny måte. 

Opplevelsen av InnerLife Tantrisk Massasje

InnerLife Tantrisk Massasje tillater den erotiske livskraften å stige fra bunnen av kroppen til ditt hjerte og videre til din sjette sans, det 3.Øyet, helt uavhengig av seksuell fantasi og begjær. Omgitt av en stillhet og terapeutens trygghet får du nyte din egen kropp og tilværelse. Gradvis kjenner du stimulerende og dansende livsenergi utfolde seg i kroppen din.

For enkelte oppleves det som å komme inn i et Hellig rom i en selv. Ved å åpne deg for ditt indre på denne måten, aktiviseres hormonene som fjerner avstanden du har til din egen kropp og til andre mennesker. Både den som gir og mottar massasjen blir forbundet til sin egen erotiske livskraft, som gjør at møtet mellom de to skjer på en svært berørende og naturlig måte.

Utdannelsen trinn for trinn

Seks helgekurs fra torsdag formiddag til søndag
med 7 – 8 ukers mellomrom inkl. kost og losji på Bjørk Gård.

På utdannelsen lærer du trinn for trinn å gi Tantrisk Massasje på en profesjonell og kjærlig måte. Det spesielle med Tantrisk massasje er at den effekt som massasjen har på din klient, har den også på deg som massør. Stiger den erotiske energien i klientens kropp, mot klientens hjerte, skjer det samme i deg. Slik møtes to mennesker på et sjelelig plan, som kan være helt fremmede for hverandre. Dere møtes uten ord, uten begjær, uten krav til hverandre. Begge åpnes fra innsiden og oppdager en ny måte å være til stede med seg selv og sitt eget liv.

Kurs 1: 
«Den erotiske Livskraftens Glede og Verdighet»

Berøring av hud er en dyp kommunikasjon uten ord. Når vi tar på hverandre, fjernes den usynlige avstanden mellom oss.
I selve handlingen av å berøre, blir vi selv berørt!

På kurs 1 får du en innføring i den Tantriske Livsvisdom sett i lys av Tantrisk Massasje, hvor du møter kroppens nakenhet som symbol for din indre Nakenhet. Hvem er du  bak Maya-slørets illusjon om sjenanse eller manglende selvfølelse? Hva er det Lys, du er ment å tenne i denne verden? Vi gjennomgår noen grunnleggende prinsipper ved Tantrisk Massasje. Du lærer å massere med underarmene i kombinasjon med helt lette fingertupper og på den måten frembringe en helt spesiell form for Nytelse, som bare tilhører deg. På det kroppslige plan setter vi søkelys på bena og føttene i et psykisk og spirituelt perspektiv. Det handler om å våge å stå frem med din sanne natur og skape ditt eget ståsted i denne verden.

Vi gjennomgår noen grunnleggende prinsipper ved Tantrisk Massasje. Du lærer å massere med underarmene i kombinasjon med helt lette fingertupper og på den måten frembringe en helt spesiell form for Nytelse, som bare tilhører deg. På det kroppslige plan setter vi søkelys på bena og føttene i et psykisk og spirituelt perspektiv. Det handler om å våge å stå frem med din sanne natur og skape ditt eget ståsted i denne verden.

Kurs 2:
«Den blinde og den seende; Menneskets sårbarhet
er å leve mellom to virkeligheter»

På kurs 2 lærer du å innstille deg overfor dine medmennesker på en likeverdig måte, slik at du ser Speilet av deg selv i den andre. Du har et åpent og søkende sinn.  Du er nysgjerrig og undrende og alltid interessert i det Mysteriet Mennesket, fordi du forstår at det er i de nære menneskemøtene at du gjenoppdager deg selv.

Du tar innover deg at Tantra er en livsfilosofi, som trinn for trinn beskriver Kjærlighetens vei og som du kan legge til grunn for din måte å møte ditt liv. I massasjen legger vi vekt på forbindelsen mellom ditt underliv og hjertet. Rygg og brystkasse med brystene skal åpnes for å ta imot den erotiske stigningen i kroppen.

Kurs 3: 
«Den seksuelle energiens polaritet og indre bevegelse»

«Det er i nærhet til din egen Eros, at du evner å møte et annet menneske på et dypt, eksistensielt plan»

Det tredje kurset er et naturlig oppgjør med vår kulturs forhold til seksualiteten. Vi lærer om de ni trinn ved den tantriske seksualitet og omsetter hvert trinn til den Tantriske Massasjens Helliggjøring av kroppen. Du trener på å åpne deg for det vakre møtet som kan skje mellom to mennesker gjennom Tilstedeværelse og Nytelse. 

På det tredje kurset  er det hofte, lår og baken som får møte Nytelsen og den Friheten det er å avkle skammen og sjenansen, selve skjoldet du har lært å legge  over den vakre kroppen din. InnerLife Tantrisk Massasje er erotisk, men handler om et Nærvær uten begjær. Derfor lærer du å koble ut tanken på det seksuelle, som ellers ville blitt en barriere mot den tantriske naturlighet og åpenhet.

Kurs 4:
«Å se er Helliggjøring av Livet»

Du lærer å fordype deg i samspillet mellom din seksuelle energi og ditt Kronesenter, hvor du møter din sanne Spiritualitet. I Tantra lærer du at den seksuelle energien i menneskets kropp har to funksjoner. Det ene er å frembringe et fysisk liv – et vidunderlig, lite menneske som får komme til verden og det er Hellig.

Den andre funksjonen er å bringe deg i direkte kontakt med det Hellige. I Tantra er den seksuelle og spirituelle energi to poler som alltid søker hverandre. De to polenes tiltrekning beskrives som Kjærlighetsmøtet mellom Gudinnen Shakti og Guden Shiva. I deg og meg kan vi gjenkjenne det som lengselen etter gjenforening med det Hellige, men da må vi i små øyeblikk slippe intellektets kontroll over bevisstheten. På dette kurset handler det om hode, nakke, hals og ansikt, så fra nå av er hele kroppen med i oppstigningen.

Åpent tema: Kurs 5 og 6

Vi fortsetter å skape mer Nærhet til kroppen din, et dypere Fokus inn mot Sjelen og mer Åpenhet ut mot verden. De to siste kursene planlegger vi ut i fra behov og lærelyst i gruppen. Gjennom høsten skal du ut i praksis, dersom du ønsker å bli Tantra-massør og dele det du har lært med klienter.

For å delta på utdanning i InnerLife Tantrisk Massasje:

 • Du trenger å delta på alle seks kursene og hele den oppsatte tiden.Du melder deg på for hele utdannelsen og plikter å overholde betaling av depositum og månedlige avdrag..
 • Du jobber med en skriftlig oppgave i løpet av vårsemesteret, som omhandler din tantriske prosess. Ønsker du fra 2020 å bli sertifisert som InnerLife Tantrisk Massør, får du nok en skriftlig oppgave gjennom høsten, som handler om ditt arbeid med klienter. Denne oppgaven kan delvis gjøres som gruppearbeid.
 • Du utveksler Tantrisk Massasje (du gir og mottar) med dine medstudenter, 2 – 3 utvekslinger mellom hvert kurs.
 • Ønsker du å bli sertifisert, går du i løpet av høsten ut i praksis hvor du gir minimum 20 klientbehandlinger. For hver behandling tar du 800 kroner for 2 timer inkl. samtale. Det vil si at du får dekket inn halve kursavgiften.

Tiden, pris, påmelding og betaling

Adresse: Løkenveien. 79. 2344 Ilseng. 15 min. syd for Hamar, en drøy times kjøring fra Oslo og 45 minutter med tog nordover fra Gardermoen.

Kursene holdes i vakre og rolige omgivelser på Bjørk Gård inkl. kost og losji. Her er en varm atmosfære, omtanke, rolige omgivelser og god mat.

Tider: Vi begynner torsdag kl. 12.00 og avslutter søndag kl. 18.00. Innregistrering fra 11.00 til 11.45.

PRIS (2019-priser. Regn med en mindre prisjustering): Hele utdannelsen koster kr. 33.000,- inkl. kost og losji.
For de tre siste kursene tilkommer kr. 750,- for kost og losji, da disse
tre kursene nå er flyttet fra Oslo tilbake til Bjørk. 

Motta Massasje: I tillegg trenger du å motta en profesjonell Tantrisk Massasje mellom hvert kurs. Varighet 2 timer inkl. samtale til kr. 1.200,- (veil.pris 1.600,-)

Går du ut i klientpraksis i løpet av høsten, hvor du mottar kr. 800,- pr. sesjon, får du dekket inn halve kursavgiften. 
Er du terapeut fra før, kan kostnadene trekkes fra på ditt firma.

Ved påmelding betales bindende depositum kr. 3.000,-. Deretter betales månedlige avdrag på kr. 2.500,- pr. mnd. i 12 måneder fra januar til desember 2019.

NB! Ikke betal depositum før du har fått bekreftet studieplass.
NB! Depositum tilbakebetales ikke ved avmelding.

Kursbekreftelse med praktisk info sendes etter mottatt betaling.

Kursleder Shalini Lind

Shalini Lind er hovedlærer på utdannelsen. Siden 1985 har hun drevet InnerLife-Akademiet på heltid og har betydelig erfaring innen personlig og spirituell utvikling og er en varm og inspirerende kursleder og veileder. Som grunder og forfatter har hun utviklet InnerLife-konseptet, hvor hun gjennom 16 år tilbød en fireårig spirituell terapeut-utdanning. De siste fem årene har hun kun fordypet seg i Tantra, hvor hun tilbyr utdannelse i Tantra-massasje og Tantra-coaching i tillegg til ettårige fordypningsgrupper. På utdannelsen blir Shalini assistert av profesjonelle tantra-massører.

Er du interessert i søke på utdannelsen? Meld din interesse her!

Følg oss

 • Follow on Facebook
 • Follow on YouTube
 • Follow on Instagram