Utdanning i InnerLife Tantrisk Massasje

Med Shalini Lind og Mette Torgerstuen

Gi deg selv et studieår i 2019 hvor du blir kjent med deg selv gjennom innsikt fra Østens Visdom om kroppens Skjønnhet og Glede og om Nytelsen, slik den frembringer Takknemlighet over Livet og Verdighet til deg som Menneske!

Hvorfor ta utdanning i
InnerLife Tantrisk Massasje?

 • Fordi du ønsker et Innsiktsfullt redskap til å  veilede eller dele av deg selv med andre mennesker
 • Fordi du ønsker å stå frem som det vakre mennesket du er.
 • Derfor søker du mer Nærvær i kroppen din
 • Mer Dybde i forhold til din Sjel
 • Mer Åpenhet i forhold til dine nærmeste
 • Fordi en Fredfylt Verden formes i en Fredfylt Sjel og det vil du bidra til!

Be om å få tilsendt studieplan på e-post her!

Tre grunnleggende prinsipper ved Tantra

På alle kursene lærer du om de tre grunnleggende prinsippene ved Tantra; Nytelsen gjennom Nærvær, Skjønnhet og Sanselighet. Vi fokuserer på hvordan du kan integrere Nytelsen i din egen hverdag, hvordan du kan dele Nytelse med dine nærmeste og hvordan frembringe Nytelsen i klientens kropp og sinn.

Hvert kurs tar for seg et sentralt tema ved den Tantriske Livsvisdom
hvor du får bevisstgjørende oppgaver å trene på hjemme i tiden mellom kursene:

 • Den seksuelle energiens polaritet og indre bevegelse
 • Dine indre Verdier – ditt fotfeste i verden
 • Transformasjon og Forvandling
 • Det 3.Øyets Visdom
 • Kroppens subtile energi og bevissthet

Du lærer å forholde deg til kroppens subtile energi, slik den frembringer en stigning av den erotiske livskraften i kroppen din og søker mot ditt Hjerte og åpning av ditt 3.Øye, ditt Indre Seende. Det krever trening, men vil gi deg et nytt og mer gledesfylt ståsted i livet. På samme måte lærer du å frembringe den erotiske livskraften i din klient, dersom du velger å la Tantrisk Massasje bli en del av din yrkesvei. 

Intuisjon og Kroppen som Sjelens Tempel

Å utvikle massøren i deg handler også om å utvikle din intuisjon, for å ha innlevelse i den andres kropp og sinn. Det forutsetter et kjærlig nærvær i din egen kropp. Gjennom utdannelsen vil du forandre forholdet til din egen kropp på en overraskende måte. Sjenansen og eventuell skam avtar. Nakenhet blir mer naturlig og Verdigheten tar igjen bolig i din kropp.

Tantra er Kjærlighetens Intelligens og Livskunst

InnerLifeTantra er visdommen om Eros som en feminin kjærlighetskraft i kvinner og menn. Det er denne siden ved vår bevissthet som de patriarkalske religionene i så stor grad har skambelagt, slik at Eros som Sjelens intelligens har gått i glemmeboken. Derfor er de fleste mennesker i vår tid ganske ubevisste om Eros som Kjærlighetens Intelligens og Livskunst.

Ved å lære å åpne deg for denne subtile livskraften, utvides og transformeres din bevissthet. I Tantra lærer du som mann, at det er gjennom din feminine Eros at din sanne Maskulinitet trer frem. I Tantrisk Massasje gjenoppdager du hvordan din Eros vekker til live Inspirasjon og Livskraftighet, Nytelsen i det å være deg og Kjærligheten til den Verden du lever i. For deg som kvinne finner du gradvis tilbake til Likeverdet og Verdigheten i det feminine. Du innser det du et sted alltid har visst, at Livet på jorden er Hellig.

Utdannelsen i Tantrisk Massasje gir deg mulighet til å utforske din evne til å gi og motta Nytelse i en trygg atmosfære basert på en dyp Respekt, Åpenhet og Nærvær. Som gruppe skaper vi en varm og avslappet atmosfære, hvor du blir kjent med kroppen din og deg selv på en helt ny måte. 

Opplevelsen av InnerLife Tantrisk Massasje

InnerLife Tantrisk Massasje tillater den erotiske livskraften å stige fra bunnen av kroppen til ditt hjerte og videre til din sjette sans, det 3.Øyet, helt uavhengig av seksuell fantasi og begjær. Omgitt av en stillhet og terapeutens trygghet får du nyte din egen kropp og tilværelse. Gradvis kjenner du stimulerende og dansende livsenergi utfolde seg i kroppen din.

For enkelte oppleves det som å komme inn i et Hellig rom i en selv. Ved å åpne deg for ditt indre på denne måten, aktiviseres hormonene som fjerner avstanden du har til din egen kropp og til andre mennesker. Både den som gir og mottar massasjen blir forbundet til sin egen erotiske livskraft, som gjør at møtet mellom de to skjer på en svært berørende og naturlig måte.

Det er i møtet med din egen Eros,
at du møter et annet menneske på et dypere, eksistensielt plan»

Ettårig utdanning i InnerLife Tantrisk Massasje

Seks helgekurs fra torsdag til søndag med 7 – 8 ukers mellomrom. De tre første kursene, vår 2019, med kost og losji på Bjørk Gård. De tre siste kursen, høst 2019, på InnerLifeSenteret i Oslo.

På utdannelsen lærer du trinn for trinn å gi Tantrisk Massasje på en profesjonell og kjærlig måte. Det spesielle med Tantrisk massasje er at den effekt som massasjen har på din klient, har den også på deg som massør. Stiger den erotiske energien i klientens kropp, mot klientens hjerte, skjer det samme i deg. Slik møtes to mennesker på et sjelelig plan, som kan være helt fremmede for hverandre. Dere møtes uten ord, uten begjær, uten krav til hverandre. Begge åpnes fra innsiden og oppdager en ny måte å være til stede med seg selv og sitt eget liv.

Tantra er et Kjærlighetsmøte
i  Nærvær, Skjønnhet og Sanselighet
Uten ord
Uten krav, Uten begjær
Hvor to Mennesker bringes inn
til deres sanne natur
Kjærligheten

Shalini Lind

Kurs 1:  7 -10. februar: «Den erotiske Livskraftens Glede og Verdighet»

Det er en fordel at du har erfaring fra Tantra, enten med InnerLife eller andre steder.

På kurs 1 gir vi en innføring i den Tantriske Livsvisdom sett i lys av Tantrisk Massasje, hvor du møter kroppens nakenhet som symbol for din indre Nakenhet. Hvem er du  bak Maya-slørets illusjon om sjenanse eller manglende selvfølelse? Hva er det Lys, du er ment å tenne i denne verden? Vi gjennomgår noen grunnleggende prinsipper ved Tantrisk Massasje. Du lærer å massere med underarmene i kombinasjon med helt lette fingertupper og på den måten frembringe en helt spesiell form for Nytelse, som bare tilhører deg. På det kroppslige plan setter vi søkelys på bena og føttene i et psykisk og spirituelt perspektiv. Det handler om å våge å stå frem med din sanne natur og skape ditt eget ståsted i denne verden.

Vi gjennomgår noen grunnleggende prinsipper ved Tantrisk Massasje. Du lærer å massere med underarmene i kombinasjon med helt lette fingertupper og på den måten frembringe en helt spesiell form for Nytelse, som bare tilhører deg. På det kroppslige plan setter vi søkelys på bena og føttene i et psykisk og spirituelt perspektiv. Det handler om å våge å stå frem med din sanne natur og skape ditt eget ståsted i denne verden.

Kurs 2:  4 – 7. april: «Den seksuelle energiens polaritet og indre bevegelse»

Det andre kurset er et naturlig oppgjør med vår kulturs forhold til seksualiteten. Vi lærer om de ni trinn ved den tantriske seksualitet og omsetter hvert trinn til den Tantriske Massasjens Helliggjøring av kroppen. Du trener på å åpne deg for det vakre møtet som kan skje mellom to mennesker gjennom Tilstedeværelse og Nytelse. 

På det andre kurset  er det hofte, lår og baken som får møte Nytelsen og den Friheten det er å avkle skammen og sjenansen, selve skjoldet du har lært å legge  over den vakre kroppen din. InnerLife Tantrisk Massasje er erotisk, men handler om et Nærvær uten begjær. Derfor lærer du å koble ut tanken på det seksuelle, som ellers ville blitt en barriere mot den tantriske naturlighet og åpenhet.

Kurs 3:  30. mai – 2. juni: Menneskets naturlige Sårbarhet

På kurs 3 lærer du å innstille deg overfor dine medmennesker på en likeverdig måte, slik at du ser Speilet av deg selv i den andre. Du har et åpent og søkende sinn.  Du er nysgjerrig og undrende og alltid interessert i det Mysteriet Mennesket, fordi du forstår at det er i de nære menneskemøtene at du gjenoppdager deg selv.

Du tar innover deg at Tantra er en livsfilosofi, som trinn for trinn beskriver Kjærlighetens vei og som du kan legge til grunn for din måte å møte ditt liv. I massasjen legger vi vekt på forbindelsen mellom ditt underliv og hjertet. Rygg og brystkasse med brystene skal åpnes for å ta imot den erotiske stigningen i kroppen.

Kurs 4:  8 – 11. august i Oslo: «Det 3.Øyet; Å leve er å tjene»

De tre siste kursene holdes i Oslo fra torsdag ettermiddag til søndag.

Du lærer å fordype deg i samspillet mellom din seksuelle energi og det 3.Øyet, ditt Indre Seende, hvor du møter din sanne Spiritualitet. I Tantra lærer du at den seksuelle energien i menneskets kropp har to funksjoner. Det ene er å frembringe et fysisk liv – et vidunderlig, lite menneske som får komme til verden og det er Hellig.

Den andre funksjonen er å bringe deg i direkte kontakt med det Hellige. I Tantra er den seksuelle og spirituelle energi to poler som alltid søker hverandre. De to polenes tiltrekning beskrives som Kjærlighetsmøtet mellom Gudinnen Shakti og Guden Shiva. I deg og meg kan vi gjenkjenne det som lengselen etter gjenforening med det Hellige, men da må vi i små øyeblikk slippe intellektets kontroll over bevisstheten. På dette kurset handler det om hode, nakke, hals og ansikt, så fra nå av er hele kroppen med i oppstigningen.

Kurs 5:  3 – 6. oktober. Åpent tema

Kurs 6:  27.11 – 1.12. Åpent tema

Vi fortsetter å skape mer Nærhet til kroppen din, et dypere Fokus inn mot Sjelen og mer Åpenhet ut mot verden. De to siste kursene planlegger vi ut i fra behov og lærelyst i gruppen. Gjennom høsten skal du ut i praksis, dersom du ønsker å bli Tantra-massør og dele det du har lært med klienter.

Berøring av huden er en dyp kommunikasjon uten ord.
Når vi tar på hverandre, fjernes den usynlige avstanden mellom oss.
I selv handlingen av å berøre, blir vi selv berørt!

Shalini Lind

Hva kreves for å delta på ettårig utdanning i InnerLife Tantrisk Massasje

 • Du trenger å delta på alle seks kursene og hele den oppsatte tiden.
 • Du melder deg på for hele utdannelsen og plikter å overholde betaling av depositum og månedlige avdrag.
 • Du gir deg selv gaven som det er å få en Tantrisk Massasje av en profesjonell massør en gang mellom hvert kurs og skriver dagbok etter hver erfaring. Til sammen 10 massasjer i løpet av året.
 • Du leser en bok om Tantra mellom hvert kurs, valgt i samråd med lærer.
 • Du jobber med en skriftlig oppgave i løpet av vårsemesteret, som omhandler din tantriske prosess. Ønsker du fra 2020 å bli sertifisert som InnerLife Tantrisk Massør, får du nok en skriftlig oppgave gjennom høsten, som handler om ditt arbeid med klienter. Denne oppgaven gjøres vanligvis som gruppearbeid.
 • Du utveksler Tantrisk Massasje (gir og får) med dine medstudenter, minimum 2 utvekslinger mellom hvert kurs.
 • Ønsker du å bli sertifisert, går du i løpet av høsten ut i praksis hvor du gir minimum 20 klientbehandlinger.
 • For hver behandling tar du 800 kroner for 2 timer inkl. samtale. Det vil si at du får dekket inn halve kursavgiften.
 • For å arbeide med InnerLife Tantrisk Massasje offisielt, må du melde deg inn i InnerLife Faglige Forbund, ha forsikring og følge ILF sine etiske retningslinjer (www.innerlifeterapi.no).

Lokalitet for kursene:

De tre første kursene holdes i vakre og rolige omgivelser på Bjørk Gård og innbefatter full kost og losji. Her er en varm og god atmosfære, rolige omgivelser, deilig mat og mye omtanke.

Adresse: Løkenveien. 79. 2344 Ilseng. 15 min. syd for Hamar, en drøy times kjøring fra Oslo og 45 minutter med tog nordover fra Gardermoen.

De siste tre kursene vil bli holdt på InnerLifeSenteret i Sagveien 28 i Oslo. Her er ingen kost og losji, så vi håper at de som bor i Oslo-området kanskje har en seng ledig eller vi vil søke etter andre overnattingsmuligheter. Alle har med litt mat og vi lager en lunsj i fellesskap.

Tidspunkter: Kursene begynner torsdag kl. 15.00 og avsluttes søndag kl. 18.00.

PRIS: Hele utdannelsen koster kr. 33.000,- inkl. kost og losji på de første tre kursene. Er du terapeut fra før, kan kostnadene trekkes fra på ditt firma.

I tillegg må hver elev motta en profesjonell Tantrisk Massasje mellom hvert kurs, Varighet 2 timer inkl. veiledning til kr. 1.500,-

Husk at går du ut i praksis i løpet av høsten, får du dekket inn halve kursavgiften. 

Ved påmelding betales bindende depositum kr. 3.000,-. 
Deretter betales månedlige avdrag på kr. 2.500,- pr. mnd.
i 12 måneder fra januar til desember 2019. Du mottar faktura.

NB! Depositum tilbakebetales ikke ved avmelding. Kursbekreftelse med praktisk info sendes etter mottatt betaling.

Kursleder Shalini Lind

Shalini Lind er hovedlærer på utdannelsen. Siden 1985 har jeg drevet InnerLife-Akademiet på heltid og har betydelig erfaring innen personlig og spirituell utvikling.

Som grunder og forfatter har jeg utviklet InnerLife-konseptet, hvor jeg gjennom 20 år tilbød en fireårig spirituell terapeut-utdanning. De siste fire årene har jeg kun fordypet

Massasjeinstruktør Mette Torgerstuen

Jeg har dyp respekt og interesse for mennesket. Som allmennlærer i skolen fikk jeg verdifull innsikt i den unike sammensetningen av kvaliteter og egenskaper som finnes i hvert enkelt menneske. I 2005 valgte jeg å videreutdanne  meg til dansepedagog .

Senere  kom jeg i kontakt  med  InnerLife-Akademiet, hvor jeg i fire år utdannet meg til InnerLife-Terapeut. Fra 2014 gikk jeg over til studiet av InnerLife Tantrisk Massasje og Livsvisdom. I dag som Tantra-lærer og tantrisk massør.

Shalini: www.InnerLifeTantra.no * Mobil 466 344 84

FB: InnerLife Webinar og Nettkurs

www.MetteTorgerstuen.no * Mobil: 932 22 192

MELD DEG PÅ UTDANNELSEN  HER!

Følg oss

 • Follow on Facebook
 • Follow on YouTube
 • Follow on Instagram