Ettårig fordypning i Tantrisk Massasje og Tantrisk Livsvisdom, start 7-10. nov.

Gi deg selv et fordypningsår hvor du møter deg selv gjennom Østens Visdom om kroppens Skjønnhet, Sanselighet og Nytelse, slik det frembringer en dyp Takknemlighet over ditt Liv og Verdighet til deg som Menneske!

Er det mulig å tenke ordene EROTISK og INTIMITET uten å forbinde det med sex? Som for de fleste av oss, vil svaret ditt være nei. Da er du i tiulfelle fratatt en masse Livsnytelse. For hvor blir det da av deg som et seksuelt vesen, noe alle mennesker er. Og hva er egentlig seksualitet?

Mennesket er et Kjærlighetsvesen og
Tantra er kunsten å elske Livet!

Tantra er kunnskap om hvordan du kan gjenoppdage kroppens seksuelle energi og bruke den som en kjærlig innstilling til livet. Det handler om å bringe det erotiske og intime inn i hverdagen din. Men da må du lete etter disse kvalitetene inni deg selv, noe de færreste tenker på som mulig. Det er ikke så lett, for vi er så vant til å relatere alt ved seksualiteten til en partner.

Vil du finne det i deg selv, fremstår det erotiske som et møte i alt som er, ikke bare gjennom kroppslig og seksuell kontakt. Det nære, intime og sanselige er ment å vekke en erotisk følelse i forhold til alt levende liv, for at det skal frembringe det skapende mennesket i deg. En seksuell energi som eies av deg på denne måten, gir en grunnleggende, ny selvoppfattelse, som gjør livet mer ekstatisk i motsetning til det tragiske vi ofte ser rundt oss i vår tid.

Dessuten frigjør det oss fra de ytterst trange båsene som hetero, homofil, skeiv eller trans setter oss alle inn i. Tantra frembringer en frihet, hvor sex kun er en av mange måter å oppleve deg selv som et erotisk kjærlighetsvesen.

Shalini Lind, august 2019

Klikk her og få tilsendt kursprogram i PDF!

Utdrag fra kursprogrammet, 1-årig fordypning
5 langhelger + nettkurs med start 7 – 10. nov.
med Tantralærer Shalini Lind

Tantra som Livsvisdom beskrives som VEVEN, hvor Menneskets Liv veves sammen til en helhet gjennom bevisstgjøring av kroppens subtile Energi og utvidelse av egen Bevissthet. Fordi man i Østen symboliserte denne sammensmeltingen mellom Energi og Bevissthet som et Erotisk forhold mellom Gudinnen Shakti og Guden Shiva, har det skapt en rekke misforståelser i Vesten. Derfor tror de fleste at Tantra handler om sex. Det er en stor misforståelse. Tantra er først og fremst kunnskap om hvordan din kropp kan bli forenet med din Sjel og Åndskraft.

Myten om Guden Shiva og Gudinnen Shakti er en bekrivelse om hvordan du kan skape en relasjon mellom din fysiske tilværelse og din egen Sjel, som igjen gir mulighet til å for å bli gjenforenet med din åndskraft. Gudinnen Shakti som tilsvarer Sjelen, representerer en annen form for intelligens enn vår tids intellekt, men er like reell. Sjelen er din feminine intelligens, det gjelder både for mannen eller kvinnen. Uansett handler hennes budskap om Kjærlighetens 12 virkemåter eller Sjelskvaliteter, i påvente av at du skal søke innover og lytte til henne.

Når vi bringer inn Tantrisk Massasje i fordypningsgruppen, gir det en mulighet til å utforske din evne til å gi og motta Nytelse i en trygg atmosfære basert på Respekt, Åpenhet og Nærvær. Som gruppe skaper vi en varm og avslappet atmosfære, hvor du blir kjent med din kropp og deg selv på en helt ny måte.


I denne videoen beskriver Shalini Lind hva som kjennetegner tantra-massasje. Tantra-massør Mette Torgerstuen demonstrerer InnerLife Tantrisk Massasje.

Be om å få tilsendt hele programmet i PDF!

Det er ikke noe mystisk ved Tantra som livsfilosofi, selv om det legges vekt på Menneskets tilværelse på jorden som Hellig. Det handler om å vekke til live erindringen om deg som det Kjærlighetsvesen som du faktisk er. Det skjer gjennom Meditasjon, trening på Mindfullness, den Tantriske Massasje og Mental trening på Kjærlighetens 12 virkemåter eller Sjelskvaliteter. En virkemåte/sjelskvalitet kan for eksempel være Tilstedeværelse i Nuet, Gleden over Livets Skjønnhet, Verdsettelsen av det Sanselige eller det Intime Nærværet, når du deler noe nært med et annet menneske.

Gjennom trening på Massasjen vil du gradvis tillate din seksuelle energi å stige i kroppen, helt fra føttene, via underlivet, opp til hjertet og det 3.Øyet. Gradvis kjenner du en sitrende energi utfolde seg i kroppen din. Omgitt av stillhet og massørens trygghet nyter du din tilstedeværelse. For enkelte oppleves det som å komme inn i et Hellig rom i seg selv.

DATOER FOR DE FEM KURSENE:
7 – 10. november 2019*  6 – 9. februar 2020 *  7 – 10. mai *  6 – 9. august
*  29.okt – 1.nov. Det er mulig å komme kvelden før for overnatting.
Fra torsdag morgen kl. 11.00 til søndag ettermiddag kl. 18.00.

Kurs 1: Den erotiske Livskraftens
Skjønnhet og Verdighet

På første kurs får du en innføring i den Tantriske Livsvisdom, som vil gi deg en grunnleggende forståelse av den Tantriske massasjen, meditasjonen du lærer og den mentale treningen. Videre får du trene på å gi og motta Tantrisk Massasje, som på dette kurset handler om Nærvær og Tilstedeværelse. Vi møter kroppens nakenhet som et symbol for din indre sårbarhet. Ja, hvem er du bak Maya-slørets illusjon om sjenanse eller lav selvfølelse, som er skjoldet vi har lært å legge over den vakre kroppen vår.

De tre Sjelskvalitetene du blir kjent med på det første kurset:
1. Speiling og Berøring
frigjør jegets selvfornektelser.
2. Skjønnhet og Nytelse stimulerer den Erotiske Livskraften i din kropp
3. Ærlighet og Innrømmelse frigjør din Intuisjon.

Treningen på Sjelens virkemåter handler om å avkle fornektelsene som du retter mot deg selv og som du begrenser livet ditt med. Du blir kjent med de under kurset og forbereder deg på å trene på de hjemme mellom kursene. På dette kurset handler om å la deg berøre på et indre plan av de i gruppen som du utveksler massasje eller gjør øvelser sammen med. Speiling er det å gjenkjenne deg selv i den andre. Dessuten vil du med et åpent og søkende sinn, praktisere ærlighet og innrømmelse på en slik måte at det utvider den indre friheten til å være mer av den du er. I samspill med massasjen bidrar treningen på Sjelens virkemåter å vekke den erotiske livskraften i din kropp.

Kurs 2: «Visjon og Klarhet»

Det andre kursets Sjelskvaliteter er:
4. Fokus inn mot Sjelen
, gir Vidsyn ut mot verden.
5. Synlighet vekker Hengivenheten til Livet.
6. Åpne indre dører – transformasjon av fortiden smerte.

På det andre kurset trener du på å synliggjøre dine lengsler, ønsker, visjoner, ja, hvordan du ønsker å være tilstede i denne verden. Du lærer at det er gjennom åpenhet og nære relasjoner at du gjenoppdager deg selv. Du er nysgjerrig og undrende og alltid interessert i «Mysteriet Mennesket». Samtidig lærer du å åpne noen skjulte, indre dører ved å skifte fokus fra fortidens fortellinger om deg, til en virkelighet som Tantra åpner for gjennom Skjønnhet, Sanselighet og Nytelse.

I den Tantriske massasjen lærer du de lange strøkene (vann), de florlette, sensuelle bevegelsene med fingertuppene (luft) og den kjærlige tyngden inn mot kroppen (jord). Vi bruker meditasjon og pusteøvelser for å stimulere kjærlighetsenergien i din kropp. Spesielt legger vi vekt på dobbeltrettet bevissthet, dvs. kjærlig nærvær i kroppen og fokus inn mot Sjelen til samme tid.

Kurs 3: «Den seksuelle energiens indre Bevegelse»

Det tredje kursets Sjelkvaliteter:
7. Å elske er å tjene Livet.
8. Livets polariteter – Livets indre bevegelse.
9. Din Lengsel leder mot Hjertets oppvåkning.

Det tredje kurset er et naturlig oppgjør med vår kulturs forhold til sex. Du lærer om de ni trinn ved den Tantriske seksualitet, som vi bringer inn i den Tantriske massasjen. Det handler om Helliggjøring av kropp og sjel. Du våger i enda større grad å åpne deg for den sanselige Nytelsen og naturlige Intimiteten. Hele tiden i en naturlig og trygg setting, hvor det handler om å åpne døren inn til ditt kjærlige Selv.

Tantrisk Massasje er erotisk og ordet i seg selv skaper lett fordommer. Men det handler jo om et Nærvær uten tanke på sex og begjær. Derfor lærer du, som mottager og giver av massasjen, å frikoble tanken din på sex, som ellers skaper en barriere mot den tantriske intimitet og åpenhet.

Hele tiden handler Tantra om dine indre opplevelser. Det handler om møtet med din egen Sjel, slik det kan fremkomme i åpne og nære møter med andre mennesker. Men det er du som åpner deg. Det er du som eier opplevelsen. Det er du som tar den med deg videre inn i livet ditt.  

Enhver åpning innover i deg skjer i ditt tempo. Men fordi den tantriske massasjen er uten krav og uten begjær, blir det gradvis mer naturlig og trygt å åpne deg for kroppens naturlige nytelse.

Kurs 4: «Helliggjøring av Livet i Tantra»

Det fjerde kursets Sjelskvaliteter:
10. Mottagelighet
for Livets Gaver.
11. Dynamisk ledelse skaper sosiale Livsrom.
12. Den indre Flammen Helliggjør Livet på jorden.

Det fjerde kurset handler om den Hellige transformerende Ild, den som opprettholder livet ditt og kan bevisstgjøres i mye større grad. I Tantra lærer du at din seksuelle energi har to funksjoner. Den ene er å skape fysisk liv, – et vidunderlig, lite menneske som bringes til verden. Det er i seg selv Hellig. Den andre funksjonen er å bringe DEG i direkte kontakt med den Hellige Ild. Det er her Tantra skiller seg fra vår egen religion, for i Tantra hører den seksuelle og spirituelle energi sammen. De er to poler, det er som Himmel og Jord, som søker forening gjennom mennesket i deg og meg.

I ditt indre gjenkjenner du denne kraftfulle Ildens polaritet i din lengsel etter Kjærlighet, Skjønnhet og Nytelse. Når du i små øyeblikk i en meditasjon eller under massasjen klarer å slippe intellektets kontroll, vil lengselen kunne åpne seg og bli en stigende ildfull kraft i din kropp.
Det er i de øyeblikkene at sinnet ditt ser gjennom Maya-sløret og innser at du er og alltid har vært en verdifull Sjel i en Hellig kropp.

Det er når denne ilden våkner, at du aldri mer forlater deg selv. Det er med denne ilden du etterlater deg spor, som får betydning for den verden du omgir deg med.

Kurs 5: «Tantra – kunsten å elske Livet»

På det femte kurset ser vi den tantriske prosess i sammenheng. Du vil spørre deg selv hvor du befinner deg i den tantriske prosess og se for deg hvor veien din går videre. Vo gjennomgår etikk med tanke på å gi Tantrisk Massasje videre til andre, til en venn eller kanskje til en klient.

Hvis du etter et års fordypning ønsker å bli sertifisert som Tantra-massør, kan du søke om det. da vil du i tilfelle bli bedt om å gå ut i praksis, min 20 behandlinger. Mer om dette i kursprogrammet.

Be om å få tilsendt hele programmet i PDF!

DATOER FOR DE FEM KURSENE 2019 – 2020:
7 – 10. november 2019*  6 – 9. februar 2020 *  7 – 10. mai *  6 – 9. august
*  29.okt – 1.nov.
Fra torsdag morgen kl. 11.00 til søndag ettermiddag kl. 18.00.
Det er mulig å komme kvelden før, for deg som kommer langveisfra.

PRIS: Ettårig fordypning koster kr. 34.200,-.
Prisen inkluderer 5 langhelger á 4 døgn = 20 kursdøgn
+ Full kost og losji på vakre Bjørk Kursgård
+ 12 ukers nettkurs inkl. video og webinar med Shalini

Be om å få tilsendt hele programmet i PDF!


Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram