KREATIV SOMMER-RETREAT på Bjørk, 6 -11.august

kvinne på vei, brosjyre, 233kbSkap et Vendepunkt i ditt liv med den Tantriske Livsvisdom!

Unn deg en ukes sommerferie med
dypt meningsfylt innhold!

«En fredfylt verden formes i en fredfylt Sjel»
Er du blant dem som rystes over hva som foregår i verden av smertefulle hendelser, krig, løgner og motkrefter, vil du bli berørt av Shalini og Katarinas undervisning. De ber deg om å ta innover deg det som skjer, samtidig som du gjør det du kan for å skape fred i din egen sjel.

Hver formiddag underviser Shalini Lind ut i fra den Tantriske Livsvisdom, en østlig tradisjon som i Vesten forveksles med forestillingen om sex. Det er en typisk vestlig misforståelse. Den Tantriske Livsvisdom handler om å finne en  balanse og skape et møte mellom alle livets motpoler, ulikheter og motsetninger. Det innebærer også møtet mellom to i elskov, men som en del av det hele og på en veldig vakker måte.

Tantra handler først og fremst om å åpne deg for alt som er Liv, i sin skjønnhet og i sine skyggesider. I stedet for å vende noe ryggen, lærer vi å respektere og akseptere det som skjer oss for hva det er. Det gjør vi, for å komme til en dypere forståelse både av oss selv og verden rundt oss.

Med den Tantriske Livsvisdom lærer du å utvikle deg gjennom «De 4 sanne Nytelser». Hver Nytelse handler om en utviklingsprosess og fører til «De fire indre Gleder». Den første Nytelse er å oppdage og å ta del i Skjønnheten i deg og rundt deg. Den neste Nytelsen er din evne til Sanselighet. Det å virkelig gi TID og NÆRVÆR til det enkelte sanseinntrykk, som lukt, smak, syn, berøring og hørsel. Gradvis blir du bevisst hvor mye glede livet er ment å tilføre deg gjennom sansene dine. Og du merker hvordan denne gleden bringer deg innover mot din Sjel. Slik ledes du gradvis inn til den sjelelige Intimiteten, som handler om å komme NÆR deg selv og ditt indre. Det å komme over sjenansen og avstanden vi ofte skaper, når vi kjenner en følelse av berøring. Det å stå i berøringen og nyte den, vekker en dyp glede. Den fjerde Nytelsen er den eksistensielle Seksualiteten, som handler om å oppleve deg selv som et erotisk vesen, – en følelse som ikke er ment for andre enn deg selv.

«Tantrisk visdom er en levemåte og et verktøy
til å åpne for en bevissthet om det hellige ved å leve på jorden.
Her finnes ingen Gud, bare en guddommelig energi som alle mennesker
kan åpne for gjennom Gleden, Nytelsen og Nærvær til Livet»

3, Boddisattva, 936583-1, pexels 360kb

En naturlig erotisk kroppsfølelse frembringer din identitet som et levende vesen i en levende kropp og i en levende verden. Før du virkelig kan hengi deg til et annet menneske, trenger du å bli kjent med kroppens erotiske virkelighet, når den ikke er forbundet til sex.

Hver formiddag vil Shalini ta deg med på en vidunderlig reise gjennom de fire Nytelser. Når du så møter Katarina på ettermiddagen, utfordrer hun dine trange tankesystemer, som kan stå i veien for Sjelens intensjon om å være mer til stede i denne verden. For du ønsker å oppdage hvor mange gaver Livet gir deg, som er lett å overse. Og du ønsker å oppleve ditt eget Liv i takknemlighet over hvor vakker verden også er.

Tantrisk Livsvisdom handler om Tankens foranderlige livskraft, slik den rettes mot sann Nytelse og Glede. Livet er i en konstant bevegelse. Det ønsker også du å være. Derfor er det spennende å utfordre inngrodde tankemønstre og tradisjoner, som du sitter fast i, for å åpne for større Frihet i livet ditt. Tankens Kraft virker HER og NÅ. Når du blir det bevisst, oppdager du at i Nuet finnes en kraftfull energi, som kan åpne for Bevegelse og Frihet i deg. Det skal du bli utfordret på sammen med Katarina.

Katarina er utdannet bildende kunstner og spirituell veileder. Hver ettermiddag bringer hun deg inn i kreative, indre prosesser. Hun tar deg med inn i Intuitiv maling og det å lage Collage fra bilder og overskrifter i blader og aviser. Hun lærer deg Decopage, hvor du limer mønstre fra servietter over på lerretet, for å få frem sjelens symbolske uttrykk. Og du får lære en enkel trykkemetode som kalles Monotypi.

Hver dag skaper du et helt nytt uttrykk; pent eller stygt, merkverdig, beskrivende eller symbolsk. Du vil sette sammen Form, Farge og Teksturer på helt nye måter,  for å utfordre dine egne tankemønstre og åpne for mer av deg selv. Det er like utfordrende for deg som er vant til å være kreativ, som det er for deg som aldri har satt et penselstrøk på et lerret. Shalini og Katarina er begge med underveis. Vi vil utfordre, veilede og hjelpe deg å komme i gang.

Kreativitet skal være morsomt, skapende, utfordrende, spennende og berørende. Det handler om å være et Menneske i Bevegelse, i Flyt, i
Foranderlighet. Og kanskje finne en ny, indre retning i livet ditt?

Kvinne ut av maleskrin

Hver dag lærer du en ny teknikk til å utfordre og uttrykke deg selv.

1.dag: Tirsdag: Intuitiv maling

Du har med deg et lerret – vi har staffeli. Du velger en grunnfarge som du vil jobbe med, som utfordrer deg, men som du også kan like. Du tar inn fargen, lukker øyene, kjenner hva fargen vekker i deg. Deretter gir du et uttrykk for følelsen på lerretet. Det kan være en sirkel, en strek, en flamme, hvem vet. Du lukker øynene, kjenner hva det siste uttrykket vekker i deg, åpner øynene og gir det et uttrykk. Slik fortsetter du inntil du ser hva lerretet har å fortelle deg.

2. dag: Onsdag: Decopage

Vi fortsetter å jobbe med lerretet fra i går. Alle tar med 3-4 pakker med servietter, som vi deler med hverandre. Du velger mønstre på servietter som du kan like. Du lærer å skille lagene i en serviett, slik at det laget som har mønster blir igjen. Det kan du klippe til og lime over det som du malte intuitivt i går. Du rett og slett pynter på og får frem et budskap som gir mening for deg. Decopage er en veldig morsom teknikk som alle kan bruke for å få frem sitt indre budskap.

3. dag: Torsdag: Monotypi – materialtrykk

Alle har tatt med seg biter av tekstiler, plast, blonder, netting eller naturmaterialer, som vi deler med hverandre. Du setter sammen materialer som du synes er spennende. Deretter tilfører du malingsfarge, for så å overføre det til papir gjennom trykk. Det spennende er hva som kommer ut og hva du assosierer til det innenfra deg selv.

4. dag: Fredag og lørdag: Collage

Vi tar for oss et nytt lerret og fyller det med noen grunnfarger. Alle har med seg aviser og blader. Vi legger de frem og finner etter hvert overskrifter og bilder som gir et uttrykk for en indre retning som du ønsker å følge fremover. Du kan også benytte maling og Decopage for å forsterke stemninger som du ønsker å ta med deg hjem som en guideline for din nære fremtid.


 Kort om Kurslederne

Torun portrett, 217kbTorun Katarina Linge er utdannet ved Vest-landets Kunstakademi. Ved siden av det å være aktivt utøvende kunstner, hvor hun har hatt en rekke separatutstillinger, har hun i mange år undervist ungdom og voksne i kunstfag, tegning, maling og grafikk. Hun har holdt lærerkurs i regi av Riksutstillingene og gjennom Pilotgalleriet formidler hun kunst til barn, ungdom og lærere. På Sommer-retreaten kombinerer hun kunstneren og underviseren i seg med innsikter hun har med seg som utdannet InnerLifeTerapeut.

Shalini Lind Shalini Lind er en inspirerende og innsiktsfull kursholder som skaper inspirasjon og hjerterom rundt seg. Hun har 37 års erfaring med kurs og spirituell veiledning. Hun er gründeren av InnerLifeTerapi som er basert på en fireårig utdanning. Men mest av alt elsker hun å undervise i «InnerLife Tantrisk Livsvisdom».


 Påmelding og betaling

Kurset holdes på Bjørk Kursgård, et kvarter syd for
Hamar og 75 minutters kjøring fra Ikea/Oslo.
Tog fra Gardermoen tar 50 minutter.

Kurset begynner mandag kl. 15.00 og slutter lørdag
kl. 15.00. Kurset inneholder full kost og losji med en
varm og god atmosfære i rolige omgivelser.

Pris kr. 6.500,- inkl. kost/losji + noe materialutgifter.

Bindende depositum kr. 1.000,- betales ved påmelding.

Restbetaling kr. 2.750,- betales i to omganger pr. 1. juli og 1. august.

Ved påmelding senere enn 15. juli, betales full kursavgift, så fremt ikke det gjøres en annen avtale.

Vær oppmerksom på at depositum ikke tilbakebetales ved avmelding senere enn 1.juli.

Kursbekreftelse med praktisk info og faktura sendes ved mottatt depositum. Betaling til konto: 1254 05 73 768

For mer informasjon, ta kontakt med:
Shalini på 46 63 44 84, post@innerlife.no
Katarina: 99 42 84 84, sareptaskrukke710@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev