08.12. WEBINAR med Shalini: De Tolv Hellige Netter

I følge en keltisk tradisjon begynner Julen allerede
13. desember og varer til og med Julenatten.

Meld deg på webinar med Shalini
søndag 8. desember kl. 20.00. Kr 200,-
og få inspirasjon til å skape en berørende juletid.

Se video med Shalini hvor hun inviterer til webinaret, og forteller mer om De 12 Hellige Netter:

Savner du Mystikken
i førjulstiden og en fordypende Julenatt? 

Førjulstiden, som begynner med Lucias Lys den 13. desember og kulminerer med Julenattens hellige fødsel, er en dyp indre transformasjonsprosess, som du kan ivareta ved å ta deg tid, skape samspill og finne glede gjennom de tolv hellige døgnene.

Myter og legender har i årtusener fortalt oss at det er i mørket at Livets Mysterium skjer. I den keltiske tradisjonen blir vi fortalt at førjulstiden representerer en sjelelig tilstand, som foregår i mørkets dype dvale. Der fødes det hvert år nye Sjelskrefter i menneskets sinn, som setter spor vi ubevisst vil komme til å følge i året som kommer. Men for at det skal få en reell innvirkning på deg, trenger du å la deg berøre, skape samvær og finne gleden i ditt indre gjennom de tolv hellige døgnene.

Hver av de tolv dagene representerer en sjelelig gave og utfordring. Meld deg på webinaret og få inspirasjon til hvordan du kan ta imot dagens gaver og gjennom dem skape en berørende førjulstid.

Søndag 8. desember kl. 20 – 21.30 +
Er du opptatt på det tidspunktet, kan vi sende deg opptak av webinaret dagen etter. Kr 200,-.

 

 


Les mer om de 12 Hellige Netter her!

Greek-Goddesses-of-Earth-GAIA

«En kvinne ikledd Solen,
med Månen under sine føtter
og en krans av 12 stjerner over hodet,
skulle føde et barn»

Slik mørketiden omsetter ny energi til frøene i jorden, har kelterne vært overbevist om at det skjer en tilsvarende overføring av åndskraft til menneskets sjel på denne helt spesielle tiden av året. I oldtiden ble det beskrevet som relasjonen mellom modergudinnen og hennes nyfødte sønn, som i senere tid har funnet sin parallell i Maria og Jesusbarnet.

Modergudinnen representerer både naturen på det ytre plan og menneskets sjel på det indre. I den mørke stallen finner hun stillhet og kan trekke seg tilbake fra stresset og begrensingene i den ytre verden. Her gjør hun seg mottagelig for den indre fødselen, slik denne tiden av året er ment å gjøre oss mottagelige for forandringene som skjer i oss på et dypere plan og som vi knapt nok legger merke til.

Den første av de 12 Hellige Netter begynner natt til 14. desember og ender selve Julenatten, 25.12. I følge legenden varer altså Julen i 12 hele døgn og har sitt høydepunkt natt til 25. desember med den store Fødsel. Høydepunktet er således ikke julemiddag med familien og gavene under juletreet, men ensomheten og stillheten som får sildre gjennom deg i løpet av Julenatten.

Myter og eventyr har alltid hatt en sannhet å fortelle oss. Gjennom bilder og symboler får vi vite at noe helt spesielt skjer i vårt eget mørke – i det ubevisste. Oversatt til energispråket som vi bruker i InnerLife, betyr det at det finnes en bakenforliggende intelligens, en åndskraft som får Livet til å virke. Og at den består av 12 grunnleggende livskrefter eller indre verdier, som blir aktivisert gjennom hvert sitt døgn frem mot Jul. I den keltiske tradisjonen skjer dette i tråd med Zodiakens 12 tegn. Derfor har Modergudinnen 12 lysende stjerner rundt sitt hode. De representerer de 12 indre verdiene som til sammen utgjør vårt Menneskeverd.

Når det hele kulminerer i Julenattens store fødselhandler det om at de tolv indre livskreftene tar bolig i vår sjel. Først da kan de virke inn på vår kropp og sinn i året som kommer. En annen måte å forklare de Tolv Hellige Netter, er at vår utadvendte, maskuline handlekraft trenger gå i dvale fra 13. desember, for å la seg påvirke av den høyre hjernehalvdelens feminine, mer sjelelige og mottagelige energi.

Den 13. desember bør all julepynting og julebakst være ferdig. Ellers vet vi jo på folkemunne at Åsgårdsreia kommer og river ned hvert minste forsøk på å skape hygge. Åsgårdsreia kjenner vi igjen. De er våre dødsskygger – eller tankene som i vår tid skaper stresset før jul. Kun presangene får stå igjen, for de kan først realiseres gjennom de Tolv Hellige Netter.

Gir du en gave, forteller du den andre at det har verdi. Et voksent menneske som vet at det har verdi, vil i takknemlighet vende inn mot sin sjel uten å tenke over det. Den som mangler verdi, vil derimot søke ut mot verden på leting etter det tapte. Derfor er det først og fremst barna som trenger presangene på Julaften. Når vi ærbødig legger den etterlengtede gaven under den vakre julegrana – Livets Tre, og vi skaper den mest intense spenning i barnet, åpner vi dets sinn for det som skal komme. Gjennom denne symbolske handling forteller vi barnets ubevisste at sjelen år etter år vil bli fylt med indre gaver.

- Maria 2015, immaculateheart, 26kbEt varmt smil til en fremmed, et strøk over skulderen til en kollega, et vakkert snøfnuggå leke med hunden – setter spor i sjelen. For det moderne mennesket er det en stor utfordring å gi tid og energi til det indre liv. Om vi bare hadde vært fornøyde med å lage presangene selv – fra hjertet. La de få bli en symbolsk påminnelse om det indre Livet. Om vi hadde sunget sammen, fortalt historier og skapt vakre ting sammen på selve Julaften. Da hadde vi kanskje bygget opp den varme og fredfylte atmosfæren hvor det er plass for alle til å være seg selv.

Slik kunne Julehøytiden bidratt til den fred vi synger om i julesangene. For fred skapes gjennom hvert enkelt menneske, – det mennesket som vet at det mest verdifulle på jorden er å realisere sine indre verdier.

Nå står julen for døren, ment som en feiring av møtet mellom vår indre og ytre virkelighet. La oss være med på å gjøre denne vakre høytiden til noe annet enn en heslig kommersiell skuffelse.  De 12 Hellige Netter står nemlig i sterk kontrast til dagens kommersialisering av vår rikeste høytid. Det viktige for meg når det gjelder den keltiske tradisjonen, er at den daglig gir meg bilder til å gå inn i en juletid som jeg ellers har tatt avstand fraJeg inviterer deg derfor med på en reise gjennom de Tolv Hellige Netter og håper det vil hjelpe til å skape en god og lang Julehøytid.

Noen gode førjulsdager ønsker jeg deg!
Shalini

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram