2018: Videregående grupper i TANTRISK FORDYPNING

Velkommen til å fortsette din Tantriske utviklingsprosess

Turkis tjern

 InnerLifeTantra og den Tantriske Livsvisdom

Et tilbud til deg som har deltatt i en tantrisk kvinnegruppe eller tantrisk fordypning i løpet av 2015-17. Noen har hatt et friår og er på vei inn igjen eller kanskje du bare ønsker å bytte gruppe. De fire kursene følger de tre initieringer og dåpen i HevajraTantra med utgangspunkt i Shaktis 12 Livskvaliteter. De to gruppene som presenteres, følger hverandre med tanke på tantrisk innhold, slik at kurstitlene under gjelder for begge gruppene. Tantrisk massasje, meditasjon, drømmer, frigjørende åndedrett, indre livsreiser og visualisering er redskaper vi benytter i begge gruppene. Likevel vil måten vi  jobber og skaper utvikling, være ganske forskjellig. 

Kurs 1. «Tilstedeværelse i Berøring og Troverdighet frembringer din Erotiske Livskraft«.
Kurs 2. «Skapende Livsutfoldelse gjennom Nærvær, Vidsyn og Dybde åpner de Indre Dører«.
Kurs 3. «Polaritetenes samspill løfter Bevisstheten til nye høyder«.
Kurs 4. «Den erotiske forbindelsen mellom Himmel og Jord frembringer ditt Lys i verden«

Som deltager i fordypningsgruppen, får du tilgang til vårens nettkurs
«12 Nøkler til økt Livskvalitet»  for kr. 1.200,- (veil. pris 3.400,-)


Gruppe 1: Videregående Eros/Mystiker-gruppe

Denne gruppen er en fortsettelse fra det som i 2017 var «Kjærlighetsgruppen»
Du velger denne gruppen, fordi du med stor undring vil utforske samspillet mellom mann og kvinne. En undring over alt det vi ennå ikke helt forstår, fordi kulturen vår så lett skyggelegger det vakre landskapet, som kunne ha eksistert mellom oss i form av tillit og lek, ekte beundring og likeverd på alle plan. Du får en unik trening på å forholde deg til det motsatte kjønn ut i fra den tantriske livsvisdom. Vi søker tillit og åpenhet mellom de to kjønn, men det er kanskje ikke så lett som vi trodde. Det ligger fordommer, unvikenhet og utrygghet hos begge parter, som vi hjelper hverandre å bevisstgjøre.

Vi vil gå ytterligere bak fasaden og frigjøre mannen og kvinnen fra patriarkatets ufrivillige tankemønstre. Vi søker «den nye maskulinitet» og «den feminine urkraft» i begge kjønn, for vi har det hele i oss. Samtidig lærer du å se deg selv som det andre kjønns polaritet, men med verdighet. Vi prøver ikke å være like, å ha samme mening eller etterligne hverandre. Skjønt yin og yang er ment å være i likevekt i alle mennesker, vil de komme til uttrykk på forskjellig måte gjennom de unike oppgavene som manns- og kvinnekroppen tilsier. Vi lærer å verdsette forskjelligheten og skape et samspill gjennom vår ulikhet. Du står i deg selv og ditt eget kjønn og mottar samtidig den andre på en bevegelig måte. Du trenger ikke sette grenser – verdigheten er din ryggrad – ingen trer over den.

Samtidig vil vi utforske vår egen erotiske livskraft og forholdet til vår kropp på et dypere plan. Du lærer mer om hvordan kroppens nytelse gjennom tantrisk massasje kan bringe healing. Du vil fortsette å styrke din indre Shakti gjennom meditative øvelser, vel vitende om at det er bare hun som kan bringe deg til en utvidet bevissthet om din eksistens og plass på jorden. Dermed trenger vi i 2018 å legge noe mer vekt på den tantriske lære om samspillet mellom energi og bevissthet.

1. kurs. 6 – 10. april 
«Tilstedeværelse gjennom Berøring og Troverdighet frembringer din Erotiske Livskraft».

2. kurs. 29. juni – 3. juli
«Skapende Livsutfoldelse gjennom Nærvær, Vidsyn og Dybde åpner de Indre Dører».

3. kurs. 19 – 23. september
«
Polaritetenes samspill løfter Bevisstheten til nye høyder».

4. kurs. 28. november – 2. desember
«Den Erotiske forbindelsen mellom Himmel og Jord frembringer ditt Lys i verden»


 Gruppe 2: Den kvinnelige Eros/Mystiker-gruppe

Denne gruppen har kontinuitet fra det som i 2017  var Mystikergruppen.
Du velger
denne gruppen, fordi du ønsker å fordype deg i den tantriske livsvisdom og den kvinnelige mysterietradisjon. En kvinne går inn i mystikken på en annen måte, enn når hun er sammen med menn. Det er en kjensgjerning vi kjenner langt tilbake i historien. I vårt kvinnefellesskap utforsker vi den kvinnelige mystiker; historisk, tantrisk og slik vi har mulighet til å bli kjent med henne i vår tid. Vi vil gjennom den kvinnelige mystiker og den tantriske livsvisdom gjenfinne den særegne oppgaven som kvinner er ment å ha i spirituell sammenheng; som prestinne, rituell leder og viskvinne. Hva kan det bety for vår egen tid?

Til forskjell fra året som har gått, vil vi benytte en kursdag til å søke fordypning gjennom tantrisk massasje. Det gjør vi for  å gi healing til kvinnekroppen, til seksualiteten og det frie uttrykk. Her får den tantriske massasjen en annen funksjon enn det vi kan tilby mannen, fordi vi med massasjen ønsker å avdekke det ur-feminine og gudinnens sang i vårt indre.

Du vil fortsette å styrke din indre Shakti gjennom meditative øvelser, for det er bare et sterkt og sunt energilegeme som kan bringe deg til en utvidet bevissthet om din funksjon som kvinne. Dermed blir det mer å lære om kjærlighetsforholdet mellom Shiva og Shakti; om samspillet mellom energifeltet rundt din kropp og utvidelsen av din bevissthet. Hvert kurs følger de tre initieringer og dåpen i form av de fire kvadrantene i «Din indre Livssyklus».

1. kurs. 18 – 22. april 
«Tilstedeværelse gjennom Berøring og Troverdighet frembringer din Erotiske Livskraft».

2. kurs. 25 – 29. juli
«Skapende Livsutfoldelse gjennom Nærvær, Vidsyn og Dybde åpner de Indre Dører».

3. kurs. 3 – 7. oktober
«
Polaritetenes samspill løfter Bevisstheten til nye høyder».

4. kurs. 12 – 16. desember
«Den Erotiske forbindelsen mellom Himmel og Jord frembringer ditt Lys i verden»


Ang. utdanning / godkjenning som Tantra-massør

Det er flere som har ytret ønske om utdanning / godkjenning som Tantra-massør.

  • Forutsetningen er at du deltar i en ettårig fordypningsgruppe
  • Du vil bli bedt om å trene på å gi og motta Tantrisk Massasje mellom kursene.  
  • I tillegg vil det bli satt opp 2 ekstra 3-dagers kurs på tvers av de tre gruppene for de som vil gå for godkjenning.
  • Datoer: 10 – 12. august og 19 – 21. oktober. Pris pr. kurs kr. 3.400,-

Ønsker du primært å gi Tantrisk Massasje til menn, trenger du å delta enten i den viderekomne Eros/Mystiker-gruppen eller den nye Eros-gruppen som begynner i mars. Ønsker du som kvinne primært å gi Tantrisk Massasje til kvinner, kan den kvinnelige Eros/Mystiker-gruppen være et naturlig valg, men det må ikke være slik. Du kan altså velge en av de to følgende grupper og ha tilgang til muligheten å trene til Tantra-massør.

Forutsetningen for at opplegget blir noe av, er at det er minimum 8 som søker om å bli godkjente massører, menn og kvinner. Ønsker du å gå for godkjenning, skriver du det tydelig i kommentarfeltet i påmeldingen din, så hører du fra meg på nyåret.


Påmelding og betaling – gjelder begge gruppene

4 x 4 dagers kurs:
Kursene begynner enten onsdag eller fredag kveld kl. 19.00
med fremmøte mellom kl. 18 – 18.45.
Avreise siste dag (søndag eller tirsdag) kl. 17.30.

Ekstra overnatting
Kursdeltager har mulighet til å ankomme dagen før eller bli over til neste dag.
Overnatting. kr. 350,- inkl. kvelds / frokost. Ekstra middag kr. 150,-. Betales ved fremmøte

Investering: Prisen er den samme som i 2017.
Kursavgift: Hvert kurs á fire døgn koster kr. 4.000,-. Til sammen kr. 16.000 for 16 kursdøgn.
Kost og losji pr. døgn kr. 500,-. Til sammen kr. 8.000,- for 16 kursdøgn.
Til sammen kr. 26.000,-
Enerom
i den grad det er tilgjengelig, ekstra kr. 300,- pr. kurs.

Betaling
Du betaler kr. 2000,- i depositum ved påmelding i desember og deretter kr. 2000,- pr. mnd. i 12 mnd.
Ønsker du en annen form for betalingsavtale, kan du foreslå det nederst i påmeldingsskjemaet.
Det absolutt beste for oss, er å få månedlige betaling på en fast dato midt i måneden eller et større beløp i desember og deretter et mindre månedlige avdrag.

Samme KONTO for betaling: 12 540 540 657, InnerLife-Akademiet.

Meld deg på HER til den gruppen du ønsker!
Frist for påmelding 30. desember