06.04: TANTRISK FORDYPNING, videregående EROS-gruppe

Tantrisk fordypningsgruppe for kvinner og menn

 «Kjærlighetens indre Frigjøring, trinn 2
i lys av den Tantriske Livsvisdom

Et tilbud til deg som har deltatt i en tantrisk kvinnegruppe eller tantrisk fordypning i løpet av 2015-17, eller for deg som på andre måter har fordypet deg i en spirituell utviklingsprosess.De fire kursene følger de tre initieringer og dåpen i Hevajra Tantra med utgangspunkt i Shaktis 12 Livskvaliteter. Tantrisk massasje, meditasjon, drømmer, frigjørende åndedrett, indre livsreiser og visualisering er noen av redskapene vi benytter.

Videregående Eros/Mystiker-gruppe

Du velger denne gruppen, fordi du med stor undring vil utforske samspillet mellom mann og kvinne. En undring over alt det vi ennå ikke helt forstår, fordi kulturen vår så lett skyggelegger det vakre landskapet, som kunne ha eksistert mellom oss i form av tillit og lek, ekte beundring og likeverd på alle plan. Du får en unik trening på å forholde deg til det motsatte kjønn ut i fra den tantriske livsvisdom. Vi søker tillit og åpenhet mellom de to kjønn, men det er kanskje ikke så lett som vi trodde. Det ligger fordommer, unvikenhet og utrygghet hos begge parter, som vi hjelper hverandre å bevisstgjøre.

Vi vil gå ytterligere bak fasaden og frigjøre mannen og kvinnen fra patriarkatets ufrivillige tankemønstre. Vi søker «den nye maskulinitet» og «den feminine urkraft» i begge kjønn, for vi har det hele i oss. Samtidig lærer du å se deg selv som det andre kjønns polaritet, men med verdighet. Vi prøver ikke å være like, å ha samme mening eller etterligne hverandre. Skjønt yin og yang er ment å være i likevekt i alle mennesker, vil de komme til uttrykk på forskjellig måte gjennom de unike oppgavene som manns- og kvinnekroppen tilsier. Vi lærer å verdsette forskjelligheten og skape et samspill gjennom vår ulikhet. Du står i deg selv og ditt eget kjønn og mottar samtidig den andre på en bevegelig måte. Du trenger ikke sette grenser – verdigheten er din ryggrad – ingen trer over den.

Samtidig vil vi utforske vår egen erotiske livskraft og forholdet til vår kropp på et dypere plan. Du lærer mer om hvordan kroppens nytelse gjennom tantrisk massasje kan bringe healing. Du vil fortsette å styrke din indre Shakti gjennom meditative øvelser, vel vitende om at det er bare hun som kan bringe deg til en utvidet bevissthet om din eksistens og plass på jorden. Dermed trenger vi i 2018 å legge noe mer vekt på den tantriske lære om samspillet mellom energi og bevissthet.

1. kurs. 6 – 10. april
«Oppmerksomt Nærvær frembringer din Erotiske Livskraft».

2. kurs. 29. juni – 3. juli
«Skapende Livsutfoldelse gjennom Nærvær, Vidsyn og Dybde».

3. kurs. 19 – 23. september
«
Polaritetenes samspill løfter Bevisstheten til nye høyder».

4. kurs. 28. november – 2. desember
«Den Erotiske Livskraften frembringer ditt Lys i verden.


Påmelding og betaling

Turkis tjern

4 kurs á  4 døgn:
Kursene begynner enten onsdag eller fredag kveld kl. 19.00
med fremmøte mellom kl. 18.00
Avreise siste dag (søndag eller tirsdag) kl. 17.30.

PRIS
Depositum kr. 2000,-
+ Kursavgift: Hvert kurs á fire døgn koster kr. 4.000,- =  kr. 16.000 for 16 kursdøgn.
+ Kost og losji pr. døgn kr. 500,-. Til sammen kr. 8.000,- for 16 kursdøgn.
Til sammen kr. 26.000,-
Enerom i den grad det er tilgjengelig, ekstra kr. 400,- pr. kurs.

BETALINGmånedlige avdrag:
Kursavgiften betales vanligvis i form av depositum kr. 2000,- ved påmelding.
Deretter 11 månedlige avdrag á kr. 2.000,- fra 15.02 til 15/12. 2018.

Melder du deg på etter 15. januar, betaler du vanligvis for de månedene som har passert. Ta kontakt med Shalini, hvis det blir vanskelig for deg!

EKSTRA OVERNATTING
Kursdeltager har mulighet til å bli over til neste dag med tanke på hjemreise.
Overnatting. kr. 400,- inkl. kvelds og frokost.
Enerom i den grad vi har tilgjengelig, kr. 400, – pr. kurs.

KONTO for innbetaling: 12 540 540 657, InnerLife-Akademiet
Du får tilsendt faktura ved påmelding/bekreftelse.

Dersom du ikke skulle være fornøyd etter første kurs,
kan du trekke tilbake din videre din påmelding.

Klikk her og få tilsendt kursprogram på PDF.

MELD DEG PÅ HER!


Nyhetsbrev