BESTILL ditt Personlige AURAGRAM

Auragrammet – din indre Livssyklus

Lisbethmsyklus23kb
Shalini har gjennom evnen til å lese energi, konstruert dette unike verktøyet for at du skal bli kjent med dine psykiske egenskaper og spirituelle  kvaliteter
.
Se video om Auragrammet her!

Hva er et Auragram?
Auragrammet er et energikart, som vi har satt opp via data på grunnlag av ditt fødselstidspunkt. Deler av Auragrammet kan sammenlignes med ditt horoskop, fordi vi baserer oss på noen av de samme dataene. Et horoskop er også et kart som viser hvordan forskjellige psykiske strukturer virker i energifeltet rundt kroppen din, i auraen.

Auragrammet består av tre fargesirkler. Den ytterste representerer de tolv tegnene i zodiaken, men vi har gitt hvert tegn en farge som tilsvarer de 7 chakraene og 5 psykiske sentre som ligger lenger ut i energifeltet. Videre representerer fargen en grunnleggende egenskap i din psyke. Den fiolette fargen, som står for Vannmannens tegn, handler blant annet om din evne til å skape åpne, sosiale livsrom i omgivelsene rundt deg.

I astrologien står hvert dyretegn i relasjon til en planet. I Auraen ser vi at det man anser som «planeter» i horoskopet, er energistrukturer som lagrer minner, samt følelsene og emosjonene som er bundet opp i minnene våre. Gjennom et langt liv danner minner, følelser og erfaringer noen  bestemte utfordringer, som har en tendens til å gjenta seg i livene våre. I den andre fargesirkelen representerer den fiolette fargen «planeten Uranus». Typiske minner som er lagret i Uranus sitt energifelt, er alt som har vekket vår utålmodighet og rastløshet  på grunn av forandringer som aldri bel noe av – men her ligger også minner som gir deg den motsatte opplevelsen, nemlig evnen til å finne ro, indre forankring og styrke til å skape endringer.

Bestill ditt Auragram her

Hva trenger jeg et Auragram til?
Det spesielle ved Auragrammet er at det tydeliggjør dine spirituelle kvaliteter og utfordringer, vist som fargene i den innerste sirkelen. Da er vi ikke lenger opptatt av «tegn i zodiaken» eller «planetene», men vi forholder oss til 12 grunnleggende livskvaliteter, som i auraen ligger over hodet vårt. Tallet 12 er et hellig tall som går igjen i esoterisk filosofi over hele verden, nettopp fordi vi et sted i oss vet at det eksisterer noen hellige kvaliteter ved mennesket.

Tar du en nærmere titt på bildet, ser du en rekke symboler i den midterste sirkelen. De peker mot fargene både i den ytre og indre sirkelen. Det er samspillet mellom de tre sirklene som gir deg en forståelse av hvordan auraen din er bygget opp. For  å forstå denne sammenhengen, trenger du å lese studieheftet som følger med Auragrammet.

Auragrammet  hjelper deg til å være oppmerksom på hva som påvirker deg psykisk sett gjennom dagen. Da er det lettere å forstå en del hendelser som inntreffer, spesielt de som du ikke har planlagt selv. Det hjelper deg å se at det meste av det som Livet møter deg med, er en konsekvens av utstrålingen fra ditt eget energifelt, fra auraen din.  Jo mindre bevisst du er, jo mer vil du være styrt av ytre hendelser som speiler din egen fortid. Jo mer du søker kontakt med det som ligger i dagens forbindelseslinje, jo større mulighet har du til å komme under overflaten av din egen fortid til det som virkelig er deg og dine spirituelle kvaliteter.

Menneskets bevissthet består av fem grunnleggende dimensjoner, som danner fem forskjellige energifelter ut fra kroppen vår. «I min fars hus er det mange rom», fortalte Jesus til sine disipler. Derfor kaller vi hvert energifelt – hver dimensjon – for et livsrom i vårt ubevisste. I Auragrammet omtaler vi de fem livsrommene som det sosiale, det psykiske, det erotiske, det religiøse og universelle (hellige) livsrommet.

Det som gjør Auragrammet så spesielt, er at det viser i hvilke livsrom som de forskjellige egenskapene og minnene dine ligger lagret. Ligger for eksempel den fiolette følelsesstrukturen (ro og indre forankring kontra uro og rastløshet) i «det religiøse livsrommet» i din aura, vil det å søke det hellige – for eksempel å reise på en retreat i et kloster – helt uventet kunne vekke en betydelig uro og rastløshet i deg, dersom det ligger vonde erfaringer knyttet til religiøse fra fortiden din. På samme måte som det vil vekke en sterk ro og forankring hvis du har med deg gode erfaringer forbundet med den hellige siden av livet. Nok et eksempel kan være at den fiolette følelsesstrukturen ligger i «det erotiske livsrommet». Har du gode opplevelser forbundet med din seksualitet, vil du lett finne din egen forankring når du er i dype og nære relasjoner. Motsatt vil du lett få lyst til å flykte unna, hvis du har vonde minner fra fortiden forbundet med nytelse, intimitet eller nærhet – selv om det er disse kvalitetene du søker. Det fungerer bare ikke slik du hadde ønsket og du forstår ikke hvorfor.

Spesielt når en situasjon er vanskelig, er det godt å ha ditt personlige Auragram, for å lære å forstå viktige årsakssammenhenger mellom din fortid og de «livsrommene» du ønsker å åpne for i livet ditt. Dessuten viser Auragrammet hvilke livsrom som er særdeles viktige i ditt liv. I tillegg kan du i Auragrammet ditt se hvilke spirituelle kvaliteter som vil komme igjennom til deg etter hvert som du bearbeider de forskjellige følelsesmessige erfaringene som låser energifunksjonene i aurafeltet ditt og dermed stenger bevisstheten din for Livets dypere innhold.

Hvorfor kalles Auragrammet for en indre Livssyklus?
Alt som befinner seg i bevisstheten vår, er ikke like aktivt hver dag. Hver morgen når du våkner, møter du en ulik side av deg selv. Fra det ytterste  feltet i auraen din, som tilsvarer det hellige livsrommet, sendes det lys inn gjennom auraen, helt inn til genene i kroppen. Dette innspillet av lys flytter seg fra dag til dag og bruker 28 døgn på å bevege seg rundt hele aurafeltet. Det kan minne om måten vi ser at sollyset øker og minsker på  måneskiven gjennom en måneds syklus. Vi kaller det for Livets indre syklus eller Livssyklus.

Det indre Lyset beveger seg gjennom forskjellig «livsrom» som veksler ca. hvert tredje døgn og på den måten vekker til live minner og følelser som ligger bevart i det tilhørende livsrommet. Det er grunnen til at vi hver morgen våkner opp til en litt annen psyke enn dagen før. Derfor klarer vi heller ikke å kopiere en dag nøyaktig slik den var dagen før. Du er rett og slett et annet sted inni deg! Hver dag har sin spesielle sammensetning, psykisk og spirituelt. I Auragrammet kaller vi det for «dagens forbindelseslinje» og du lærer å se hvilke grunnleggende tankemønstre, følelser og spirituelle kvaliteter som virker under psykens overflate og påvirker hvordan du tenker, føler og handler gjennom en dag.

Med Auragrammet følger et studiehefte og kalender.
I utgangspunktet kan Auragrammet virke fremmed, fordi vi lever i en kultur hvor vi ikke lærer å forholde oss til energifeltet rundt kroppen vår. Vi lever ikke med forståelsen for  at genene våre kontinuerlig mottar lysstråling fra universet, som gjør at kroppen utstråler energi. Og at denne energi danner de forskjellige dimensjonene i bevisstheten vår, som igjen er fullt av livspotensiale og læringsmuligheter. Dermed har vi mistet tilgangen til et forståelse av mennesket, som gjelder for hele menneskeheten, uansett forskjellig rase, kultur eller religion.

Måten vi tenker om energi og bevissthet i Auragrammet kan derfor oppleves som å lære et nytt språk. Av den grunn følger det med et studiehefte som forklarer hver av elementene i de tre sirklene i Auragrammet. Slik kan du lære å tolke deg selv ut i fra fargene med de tilhørende symboler. I tillegg følger det med et ordforklaringshefte, som utdyper hva hvert symbol og farge betyr. En årskalender følger med som viser hvor du er i din syklus dag for dag gjennom et helt år. I tillegg må du bruke din egen livserfaring og intuisjon til å tolke Auragrammet ditt.

Se egen video hvor Shalini introduserer Auragrammet!

Hvordan bestiller jeg et Auragram?
Du kan sende din bestilling fra hovedmenyen eller Bestill ditt Auragram her
Da får du tilsendt en studiepakke som inneholder ditt personlige Auragram basert på dine fødselsdata, i tillegg til studiehefte, ordforklaringshefte og en kalender for det inneværende året. På høsten for du med kalender for det tilkommende året.

For at arbeidet med ditt Auragram skal bringe deg mange gode innsikter, er det viktig at du bruker tid på å lese studieheftet. Studer litt av gangen, slik at du lærer deg å tolke ditt eget Auragram. Gjør du et godt grunnarbeid her, har du med deg en venn for Livet.

Bestill ditt Auragram her


Hva inneholder Auragrampakken?

Studiepakke – innføring for nye brukere

Studiepakken inneholder 4 deler; Ditt personlige Auragram med for- og bakside i laminert utgave, kalender for inneværende år, ordforklaringshefte og veiledningshefte. Veiledningsheftet er på 40 sider og forklarer bruken av Auragrammet og forståelsen av redskapet. Ordforklaringsheftet er på 8 sider og gir en veiledende forståelse av Auragrambegrepene.

Oppdatering årskalender      

For å følge med på hvilken dag du er på i Din indre Livssyklus trenger du en årskalender. Kalenderen oppdateres hvert år og kan bestilles før årsskiftet, når din kalender går ut.

Fornyelse av et produkt

Hvis du mister ditt Auragram, kalender, ordforklaring eller veiledningshefte, kan det bestilles opp. Se bestillingskjema.

Bestill ditt Auragram her


Kjøpsbetingelser

Vi trenger nøyaktig fødselstidspunkt

Vi trenger nøyaktig fødselstidspunkt for å sette opp ditt Auragram. Vi benytter ikke korrigert tidspunkt fra din astrolog, men det oppgitte tidspunkt fra din fødselsjournal.

Kontakt sykehuset eller byarkivet hvor du ble født for å få tilsendt din fødselsjournal. Der skal ditt fødselstidspunkt stå oppført. For å få tilsendt din fødselsjournal, må du ha godkjennelse fra din mor hvis hun lever.

Finnes ikke din fødselsjournal noe sted, så ikke gi opp for lett. Det kan være lurt å spørre gjenlevende familie. Vanligvis husker de ikke nøyaktig. Noen ganger husker de feil, men deres informasjon kan likevel være et utgangspunkt.

Eller du finner fødselstidspunktet ditt skrevet på en sølvskje, et sølvfat eller i en fødselsminnebok.

- FGORSIDE, Marte, 94kb

Kjøpsbetingelser

Angremulighet og angrefrist.

Fordi ditt Auragram er en individuelt tilpasset vare, må vi be om forhåndsbetaling. Men du kan benytte deg av angreretten i følge angrerettloven: «Når varen lages spesielt for forbrukeren, såkalt tilvirkningskjøp, er det vanligvis 14 dagers angrerett. Benytter du angreretten, dekker du kostnadene til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer, tilsvarende kr 400,- når det gjelder selve Auragrammet med kalendere.

Skulle du oppgi feil opplysninger.

Skulle du oppgi feil opplysninger angående navn, fødselsdata eller fødested,  må alt lages på nytt. Det vil koste deg nye kr. 400,-. Derfor er det svært viktig at du sjekker opplysningene du sender oss. Oppdager du allerede dagen etter at noe er feil, rekker du sannsynligvis å få det korrigert, uten ekstra betaling. Send e-post til auragram@innerlifetantra.no

Leveringstid: Senest 10 dager etter at din betaling er registrert på vår konto.

Dersom det tilkommer helligdager, kan det ta noe lengre tid. Det samme gjelder for juli måned.

Kontonummer: 1254 05 40657

Bestill ditt personlige Auragram her