SØNDAGER med SHALINI

Workshops og foredrag med Shalini i Oslo. Informasjon om 3. september kommer snart

I Tantra er Eros en feminin livskraft
som forandrer selvbildet i både mann og kvinne!
Et svar
på verdens ubalanse?

Shivashakti

Ord og bilder med Shalini Lind

Vi lever i Norge som det ikke er noen forskjell på mann og kvinne og innser ikke at det er like diskriminerende for begge kjønn. Menn skal være erobrere og samtidig late som om de ikke er det. Kvinnen, som under overflaten lar seg erobre, finner ingen reell frihet og likeverd til tross for likestillingen. Seksuelt kjenner begge kjønn seg mer mislykket enn før. Porno har blitt svaret for yngre og eldre menn, mens svært mange kvinner har gått lei. Avstanden er stor. Forvirringen og savnet etter noe genuint finner ikke svar. 

Velkommen til en formiddag med Shalini hvor hun tar deg med på en overraskende reise gjennom ord og lysbilder og hvor hun viser hvor sentral gjenerobringen av den feminine energi er for både menn og kvinner i Tantra. Hun snakker om ubalansen som oppstår i alle mennesker, når det ikke finnes reelle forbilder for det feminine i kulturen vår. Hun får oss til å innse hvilke konsekvenser det har både for individet og samfunnets utvikling, når den feminine intelligens undertrykkes ikke bare i kvinnen, men i så stor grad i mannen.

Avstanden mellom kjønnene avspeiler seg i måten vi utnytter naturen, hvordan vi setter murer opp mot hverandre og stenger grensene, både på det indre og ytre plan. Den tantriske livsinnstilling hjelper oss å heale den vestlige kulturens ødeleggelse av kroppen og seksualiteten vår og den vakre planeten vi lever på. Det er denne visdommen som etterlyses av alt fra Dalai Lama til Erik Damman, når de hevder at det er den feminine intelligens som må integreres i verden, for at vi skal klare å snu klodens utvikling. 

Lørdag 20. MAI kl. 13 – 15.00.

Entre kr 200,- betales ved fremmøte eller VIPPS til 466 344 84, Lisbeth Shalini Lind

Vi setter pris på forhåndspåmelding: Meld deg på her!

Sted: InnerLifeSenteret i Oslo. Sagveien 28. 0459 Oslo. Se adkomst her