INTRO-KURS InnerLifeTantra i BERGEN og HAMAR

woman lykkelig«Kjærlighetens fire Portaler»

27 – 29. oktober, InnerLife-Akademiet ved HAMAR
3 – 5. november på Ametysten i BERGEN

 Et kurs for kvinner og menn, single og par i alle aldre.

Shalini gir en kjærlighetsfylt introduksjon til hva Tantra kan være for deg, i din hverdag, på jobb og i dine nære relasjonerMange i Vesten tror at Tantra først og fremst handler om sex, men det er så mye mer. Meningen med Tantra er å utvide bevisstheten om at kroppen, seksualiteten, mennesket og naturen er ment for Nytelse, Kjærlighet og Livsglede, nettopp det verden i så stor grad trenger i vår tid.

InnerLifeTantra bygger på kunnskap om hvordan menneskets aura og energi virker gjennom deg og danner et intimt kjærlighetsforhold mellom din fysiske og ikke-fysiske virkelighet. Shalini tar utgangspunkt i «Kjærlighetens fire portaler» og bringer deg gjennom hver portal inn til den vidunderlige tantriske livsvisdom. I Tantra går veien til visdom gjennom livets daglige erfaringer, men mest av alt gjennom de fire portalene; Livets Skjønnhet, Kroppens Sanselighet, Intimitetens nakne sannferdighet og den vare og følsomme Seksualiteten. Gled deg til et kurs fylt av visdom og livsglede!

  • Tantra er EN MÅTE Å LEVE hvor du praktiserer NYTELSE i livets små erfaringer.
  • Tantra frembringer den ekte LIVSGLEDEN, som prestasjon, stress og manglende tilstedeværelse tar fra deg.
  • Tantra setter likhetstegn mellom INTIMITET og din evne til sannferdighet.
  • Tantra omskaper SEKSUALITETEN til et rom fylt av følsomhet, skjønnhet og verdighet for begge parter.
  • Tantra henter frem på en helt ny måte din FEMININE og MASKULINE intelligens, slik de begge virker hos mann og kvinne.
  • Tantra bringer mennesket tilbake til sin VERDIGHET.
  • Tantra er aktiv KJÆRLIGHET fra de helt store opplevelser og ned til livets minste detalj.
  • Tantra er ekte LIVSGLEDE idet du lærer å DANSE mellom livets polariteter.

Shalini underviser på en inspirerende måte hvordan du kan benytte energiøvelser, trening på tilstedeværelse og berøring, visualisering, nattens drømmer, dans og bevegelse, til å åpne deg for den tantriske livsvisdom. Alt foregår innenfor trygge rammer med respekt for dine grenser. Det legges ikke opp til Tantrisk massasje på dette kurset.

TRE ASPEKTER GÅR IGJEN I ALL TANTRA
Det er tre aspekter som går igjen i all Tantra og som forklarer hvorfor den tantriske visdom kan hjelpe deg å hente frem alt det som har gått tapt i skyggen av de patriarkalske religionene.

1. Det vi oppfatter som guddommelig, er ikke adskilt fra mennesket. Vi bærer det guddommelige i dypet av vårt indre på like linje med alt levende liv. Meningen med det jordiske livet er å gjenfinne det Hellige i vår kropp og sinn, for å bidra til at livet får komme til uttrykk gjennom sin naturlige Skjønnhet og Magi.

2. Kjærlighet ER visdom og finnes i alt levende liv. Kjærlig Visdom kan anta ulike former, mange som vi ennå ikke gjenkjenner. Tantra lærer oss at nøkkelen til å åpne visdommens kilde ligger i vår evne til Tilstedeværelse og Nytelse gjennom «Kjærlighetens fire Portaler»; De fire portalene er oppdagelsen av Skjønnhet i livet rundt deg, kroppens unike evne til Sanselighet (lytte, smake, lukte, se og høre med glede), sinnets Nærhet til det som skjer i egen hverdag, og den vare og sensuelle Seksualitet.

3. Tilstedeværelse og Nytelse vekker den feminine siden i menneskets bevissthet. I Vesten er hun som Eros både fortrengt og glemt. I Østen er hun gudinnen Shakti. I ryggraden vår er hun den dynamiske energi som gir ideen til alt liv, som gjenforener det som er adskilt og helbreder det som er sykt – i oss og i verden rundt oss. I dypet av vår kropp og sinn søker vi henne – både menn og kvinner.


Datoer, pris, påmelding og betaling

27 – 29. okt. Bjørk Kursgård syd for HAMAR
Tid: Fredag kl. 12.00 til søndag kl. 18.00. Se adkomst her
Pris kr. 3.200, – inkl. KOST og LOSJI fra fredag til søndag.
Bindende depositum kr. 700,- ved påmelding.
Rest kursavgift betales senest 10 dager før kursstart. 

3 – 5. november på Ametysten i BERGEN
Tid: Fredag kl. 16-20, lørdag 11 – 19, søndag 11 – 18.00. Se adkomst her
Pris kr 2.400,-.
Bindende depositum
kr. 600,- ved påmelding.
Rest kursavgift betales senest 10 dager før kursstart.

Din påmelding registreres når du har sendt inn påmelding og depositum.
Da vil du motta en kursbekreftelse innen få dager.
Ved avmelding mindre enn en uke før kursstart beholdes halve kursavgiften, så fremt ikke en annen tar din plass.

Meld deg på her!