28.juni. Kjærlighetens frigjøring – Gledens vei!

Shivashakti

Når menn og kvinner samles for å gjenoppdage
Kjærlighetens 4 portaler i sitt indre! – 1 plass ledig! 

Begynn ferien din med inspirasjon og livsvisdom!
Delta på det første kurset, før du bestemmer deg om du vil gå videre!

4 kurs. Det første begynner 28.juni – 2.juli med Shalini  

Lengter vi ikke alle etter en dypere Kjærlighet i livene være og en større frihet i verden rundt oss? En kjærlighetsevne som viser oss Livets skjønnhet, vekker Sansenes gleder og frembringer en Intimitet i forhold til oss selv og den vi deler nærhet med, der vi er vandrere på jorden. Som omdanner seksualiteten til en livskraft i kroppene våre, og når vi deler den med en annen, gjør Eros til en hellig handling. Den tantriske visdom gir tilgang til de rom i psyken som patriarkatet har visket ut erindringen om i våre sinn. Den tantriske visdom forbinder jorden, kroppen og seksualiteten til det Hellige og åpner menneskets øyne for livets dypere mening og potensiale.  

Energiarbeid, meditasjon, tantrisk massasje, øvelser og delinger.
Å følge en fordypningsgruppe handler om å følge opp meditasjoner og mentale øvelser i din egen hverdag. Du lærer å fordype deg i din indre Eros, din livsenergi, slik den skaper frihet og bevegelse i din kropp og sinn. Du vil etter et år merke at du forholder deg annerledes til deg selv, til dine omgivelser og ditt daglige liv, alt etter i hvilken grad du har trent mellom kursene enten på massasje, meditasjon eller øvelser i form av nærvær og nytelse.

Kursleder er Shalini Lind assistert av Øivinn Øi
Shalini er en innsiktsfull og inspirerende Tantra-lærer som lett skaper hjerterom rundt seg. Det gjør også Øivinn når han er assisterer i mannsgruppene eller lager maten til oss. I dag underviser Shalini kun i den Tantriske Livsvisdom, hvor hun tilbyr ettårige fordypningsgrupper for kvinner og menn. Øivinn er med i undervisningen der hvor mennene og kvinnene jobber for seg som gruppe.

Videre 3 datoer: 20 – 24. september, 1-5. november og  7 – 11. februar 2018.
Alle kursene går fra onsdag kveld til søndag.
Første kveld møtes vi kl. 19.00 og med avreise siste dag kl. 17.30.

Kurs 1: Første innvielse:
«Nærvær i Livets Nytelse»

Mindfullness eller «oppmerksomt nærvær» er en grunntrening i Tantra, som vi tar med oss gjennom hele kurset om det er i meditasjon eller de kreative øvelser. Nærvær handler ikke om å leve i nuet, det gjør vi uansett, men SOM Nuet. Nuets utfordring er å virkelig åpne deg for det du møter på din vei. Å kjenne villigheten til å la det gå innunder huden på deg og se hva det vekker av glemte livskrefter og kvaliteter i deg selv. I første initiering trenes du på den første av de fire tantriske Nytelser, som er evnen til å oppleve Skjønnhet i deg og rundt deg. Det kan være en spennende utfordring for egoet vårt, som har lært å måle seg selv i lys av hva andre mener og får til. Gradvis lærer du å snu dine selvfornektelser til egen verdighet!

Kurs 2: «Polaritetenes dans – livets visdom»

Andre initiering handler om relasjoner, samspillet, å uttrykke oss nakent og ærlig og være nysgjerrig på alt som er forskjellig fra oss selv. På kurset fordyper vi oss og gjør øvelser som åpner for samspillet mellom yin og yang – dvs. at vi søker innsikt om ulikheten og den mulige forening mellom det feminine og maskuline i vår kropp og sjel og i samspillet mellom mann og kvinne. Vi lærer å praktisere en dyp aksept av livets polariteter og erfare frigjøringen som det er å ikke gjøre forskjellighet til konflikt. Vi innser hvor samstemte mann og kvinne kan være og hvordan vi kan leve i harmoni med oss selv, når vi er i dansen mellom livets polariteter i stedet for å viske ut forskjellene.

Kurs 3:«Intimitetens ånd – å leve i dybden»

I de patriarkalske religionene har livets nytelse vært adskilt fra det hellige. I Tantra derimot, bruker man nytelsen som et redskap til å åpne for den feminine Eros, slik hun i tusener av år har vært fortrengt. Vi trenes til å ta imot den fortryllelse som sansene vekker i oss, gjennom smaksløkene, lyden av himmelske toner, dansens utfoldelse eller strøkene over naken hud. På kurset oppdager du hvordan sann intimitet er en del av sansenes velvære og hvordan det frembringer en nærhet til deg selv. Når du våger åpenheten, ærligheten og nakenheten i ditt indre, beveges du fra nærhet til det intime. Først da kjenner du deg forbundet til menneskene rundt deg, til jorden, til intensjonen med ditt liv. For sann nytelse fyller kroppen din med den feminine Eros – flammen til liv.

Kurs 4: «Seksualiteten – en reise i bevisstheten»

Det er vanskelig å forstå rekkevidden av at Eros i mer enn to tusen år har vært ansett som synd. Det har forvrengt forholdet vårt til det å være menneske. Vi er alle oppdratt til avlæring av lidenskapen, med unntak av det seksuelle, som for svært mange er avskåret fra hjertet. I vår desperasjon går vi sågar til angrep på denne vakre livskraften og gjør den til et seksuelt forbruk. Mange har ikke lenger øyne for dens skjønnhet. I Hevajra Tantra kulminerer de tre første innvielsene i en fjerde, opprinneliog kalt «dåpen», og som handler om den bevissthetsutvidelse som ligger i den tantriske seksualitet. I Vesten har man gjort denne innvielsen til en ny form for sex, i stedet for et dyptgripende rituale som gjenforener mann og kvinne, det maskuline og feminine, det jordiske og det åndelige til en likeverdig enhet, og hvor begge parter ser den seksuelle opplevelsen som en gave hvor man deler en indre reise. På kurset blir du kjent med den tantriske seksualitet som en hellig handling, som en ren feiring av sann maskulinitet og feminin intelligens. Slik fylles seksualiteten vår igjen med verdighet og kan bidra til bevissthetsutvidelse.

17. Fullstendig kursprogram
STED: Kurset holdes på InnerLifeSenteret på Ilseng, syd for Hamar, en drøy times kjøring fra Oslo.

INVESTERING: Det første kurset koster kr. 5.400,- inkl. kost og losji i fire hele døgn.
Du betaler kr. 2000,- ved påmelding og kr. 3.400,- senest 3 uker før kursstart.
Ved avmelding beholdes kr. 1000,- i administrasjonsgebyr.

FOR DE NESTE 3 kursene, dersom du vil videre,
betaler du 9 månedlige avdrag á kr. 2300, – fra 15. juli til 15. mars (2018).

Klikk her og be om å få tilsendt hele kursprogrammet på PDF.

Les mer om kursleder Shalini Lind her

Nyhetsbrev