TANTRISK FORDYPNING for menn og kvinner – fulltegnet

Der menn og kvinner møtes
for å erfare
«Kjærlighetens indre Frigjøring»  

Lengter du etter en dypere Kjærlighetsevne i livet ditt og en større Frihet i verden rundt deg? En kjærlighetsevne som fremhever Livets skjønnhet, vekker Sansenes gleder og frembringer en Intimitet i forhold til deg selv og de du deler nærhet med? Kjenner du deg som en vandrer på jorden, men som har endt i altfor trange kår – ikke nødvendigvis økonomisk, men sjelelig og spirituelt? 

TANTRA HANDLER OM FRIGJØRING

En frigjøring fra tankens trange kår,
slik at inspirasjon igjen blir menneskets indre drivkraft

En frigjøring av den feminine bevissthet i kvinner og menn

En frigjøring av mannen som en sann elsker av livet

En frigjøring av kvinnen og hennes seksualitet

Hvis du velger å fordype deg i denne kursrekken, er det fordi du med stor undring ønsker å utforske mannen eller kvinnen i deg. En undring over alt det vi ennå ikke helt forstår, fordi kulturen vår så lett skyggelegger det vakre landskapet, som kunne ha eksistert mellom oss i form av tillit og lek, ekte beundring og likeverd på alle plan. Du får en unik trening på å forholde deg til det motsatte kjønn ut i fra den tantriske livsvisdom. Sammen søker vi tillit og åpenhet mellom de to kjønn, men det er kanskje ikke så lett som vi trodde. Det ligger fordommer, unnvikelse og utrygghet hos begge parter, som vi i gruppen kan hjelpe hverandre å bevisstgjøre.

Vi går bak fasaden og frigjør mannen og kvinnen fra patriarkatets ufrivillige og nedverdigende tankemønstre. Vi søker «den nye maskulinitet» og «den feminine urkraft» i begge kjønn, for vi har det hele i oss. Samtidig lærer du å se deg selv som det andre kjønns polaritet, men med verdighet. Vi prøver ikke å være like, å ha samme mening eller etterligne hverandre. Skjønt yin og yang er ment å være i likevekt i alle mennesker, vil de komme til uttrykk på forskjellig måte gjennom de unike oppgavene som manns- og kvinnekroppen tilsier. Vi lærer å verdsette forskjelligheten og skape et samspill gjennom vår ulikhet. Du står i deg selv og ditt eget kjønn og mottar samtidig den andre på en bevegelig måte. Du trenger ikke sette grenser – verdigheten er din ryggrad – ingen trer over den.

Samtidig vil du bli kjent med din egen erotiske livskraft og forholdet til din kropp på et dypere plan. Du lærer mer om hvordan kroppens nytelse gjennom tantrisk massasje kan bringe healing. Du lærer gjennom meditative øvelser å styrke energifeltet rundt din kropp, for å nå en utvidet bevissthet om din sanne eksistens og plass på jorden.

Shalini 133, forelsket i tantraLes artikkelen med Shalini i magasinet Visjon her!

Den tantriske visdom gir tilgang til rom i psyken og åpner øynene våre for livets dypere potensiale, som den patriarkalske kulturarv har visket ut erindringen om i våre sinn. Med den tantriske livsvisdom lærer du å forbinde jorden, kroppen og seksualiteten til en hellig dimensjon. Du lærer å omdanne seksualiteten til en erotisk livskraft som bare er din. Og hvis du velger å dele din kropp med en annen, lærer du å gjøre Eros til en hellig handling. Tantra handler om å trene på åpenhet, ærlighet og ekthet. Du er villig til å innse dine skyggesider og du er åpen for å bli sett og tatt imot av menneskene rundt deg.

1. kurs: 16 – 20. mars: «Nærvær i Livets Nytelse»

Mindfullness eller «oppmerksomt nærvær» er en grunntrening i Tantra, som vi tar med oss gjennom hele kurset, om det er i meditasjon eller kreative øvelser. Nærvær handler ikke om å leve i nuet, – det gjør vi uansett, men å leve SOM og MED Nuet. Nuets utfordring er å åpne deg for det du møter på din vei. Å kjenne villigheten til å la det som skjer, få gå innunder huden på deg og la det speile glemte livskrefter og kvaliteter i deg selv.

På det første kurset trenes du på den første av «De Fire Tantriske Nytelser», som er evnen til å oppleve Skjønnhet i deg og rundt deg. Du vil oppdage at Skjønnhet er en døråpner til nye landskap i ditt indre. Det er kombinasjonen av skjønnhet, evnen til nytelse og fokus på tilstedeværelse, som er magisk i Tantra. Gjennom hele kursåret lærer du å gi og motta Tantrisk Massasje, hvor vi fokuserer på mysteriet og skjønnheten ved den fysiske kroppen, uansett hvordan den ser ut. Vi benytter massasjen som en av flere øvelser til å åpne oss for at Livet på jorden er Hellig.

2. kurs: 15 – 19. juni «Polaritetenes dans – livets visdom»

Det andre kurset handler om relasjoner, samspill, å uttrykke deg nakent og ærlig og å være nysgjerrig på alt som er forskjellig fra deg selv. Vi fordyper oss i polaritetenes samspill og finner i Tantra en helt ny forståelse og opplevelse av femininitet og maskulinitet. I den tantriske livsvisdom er det selve samspillet og foreningen mellom yin og yang, mellom energi og bevissthet, mellom mann og kvinne, det handler om. Vi søker innsikt om ulikhetene og den mulige foreningen mellom vår feminine og maskuline intelligens, slik de virker i kroppen vår, på det sjelelige plan og i våre relasjoner.

Vi praktiserer en dyp aksept av livets polariteter, hvor forskjellighet ikke er en kilde til konflikt, men en resurs. Du innser hvordan du kan leve i dyp harmoni med deg selv, dersom du går med i dansen mellom livets polariteter, i stedet for å vise motstand eller forsøke å viske ut forskjellene. Gled deg til et kurs som frembringer bevegelse og verdighet i ditt liv.

3. kurs: 5 – 9. september «Intimitetens ånd – å leve i dybden»

I alle de tre patriarkalske religionene har Nytelse vært adskilt fra det Hellige. I Tantra derimot, er Nytelse et redskap til å åpne for det Hellige. Nytelse er i Tantra en del av vår feminine intelligens og fremtrer som den erotiske livskraften, Eros. Hun lever i dypet av kroppen vår – i kvinner og menn. Du finner henne, når du tar imot fortryllelsen som sansene vekker i deg, enten det er gjennom smaksløkene, lyden av himmelske toner, utfoldelse i dansen eller strøkene over naken hud.

På kurset beveger vi oss inn mot intimitetens enkelhet og nakne sannferdighet, – intimitet på en annen måte enn du er vant med. I Tantra handler intimitet om å åpne deg, å være helt nær deg selv i møtet med et annet menneske. Du vil oppdage hvordan sansenes velvære frembringer en nærhet til deg selv. Idet du våger ærligheten og nakenheten i ditt indre, beveges du fra nærhet til det intime. Det er intimiteten som gjør deg forbundet til menneskene, til jorden og til intensjonen med ditt liv. Sann Nytelse fyller kroppen din med den feminine Eros – en magisk ILD som forvandler fornektelse til aksept, som forener det som er adskilt i deg og sakte men sikkert helbreder dine indre sår.

4. kurs: 14 – 18. november
«Den seksuelle energi – en reise i bevissthetens indre»

Det er vanskelig å forstå rekkevidden av at selve livsnerven i mennesket, Eros, i nærmere tre tusen år har vært ansett som synd. Det har forvrengt forholdet vårt til det å være menneske. Vi er alle oppdratt til holde tilbake lidenskapen med et unntak, når vi har sex. Men i de fleste tilfeller er sex avskåret fra hjertet. Vi kjenner ikke lenger til den seksuelle energiens funksjon – at den også er konstruert for å forbinde oss til det Hellige i dypet av vår sjel.

Vi har ikke lenger øyne for dens skjønnhet. I stedet møter vi porno og «gode» råd om sex i VG. Den tantriske livsvisdom, slik den helliggjør livet, kroppen og seksualiteten, gjør den seksuelle livsenergien til en indre reise i søken mot det Hellige. Du benytter kroppens seksuelle energi til å forene det jordiske og det åndelige i deg til en likeverdig enhet. På kurset blir du kjent med den tantriske seksualitet som en hellig handling, som en feiring av sann maskulinitet og feminin intelligens. Gradvis bringer du din seksuelle energi fra skam og sjenanse til verdighet og frihet i ditt indre.

Meditasjon – Kropp, Frigjørende åndedrett, Mindfullness
Tantrisk massasje, Nattens drømmer og Visuelle indre reiser.

03 - mannsgruppe


Å følge en fordypningsgruppe handler om å ta deg tid til en daglig meditasjon og å trene på bevisstgjøring i din egen hverdag på en måte som skaper frihet og bevegelse i din kropp og sinn. Du vil etter et år merke at du forholder deg annerledes til deg selv, til dine omgivelser og ditt daglige liv, alt etter i hvilken grad du trener mellom kursene, enten det er på massasje, meditasjon eller øvelser i form av nærvær og nytelse.

På kursene gir Shalini inspirerende forelesninger, vi jobber med meditasjon og energiøvelser, nattens drømmer, visualisering, pust, dans og bevegelse. Du jobber for deg selv, i parvise øvelser og i mindre grupper.


Shalini Lind
Kursleder: Shalini Lind 

Shalini er en innsiktsfull og inspirerende lærer i Tantrisk Visdom, som skaper åpenhet og hjerterom rundt seg. Gjennom 35 år har hun sammen med Øivinn Øi jobbet med spirituell terapi, veiledning og kurs, som gjør henne i stand til å se dybden i Tantra. Shalini underviser på heltid. I 2018 holder hun tre forskjellige ettårige grupper i tillegg til nettkurs og webinarer.
Les mer om Shalini her

Les mer om den Tantriske Livsvisdom her!


Påmelding og betaling

P.S. Dersom datoen for kurs 1 ikke passer, ta kontakt med Shalini og hør om det er plass og mulighet til å bli med fra kurs 2.

Kurset er ikke et helsetilbud, men handler om Tantra som en spirituell utviklingsprosess. For å delta på kurset, trenger du å ha noe erfaring med innadvendt arbeid, psykisk eller spirituelt. Du trenger å være relativt frisk og i psykisk balanse, slik at evt. ubalanser ikke holder deg tilbake fra å delta i gruppen gjennom dagen.

Er du usikker hva dette innebærer for deg, ta kontakt med Shalini på
Shalini@innerlifetantra.no

STED: Kurset holdes på InnerLifeSenteret på Ilseng, en drøy times kjøring fra Oslo og 40 minutter med tog fra Gardermoen. Vi henter på stasjonen. Gruppen bor sammen på vår vakre kursgård fra onsdag kveld til søndag ettermiddag. Overnatting er obligatorisk, da det skaper en helt unik atmosfære og samhold i gruppen å bo sammen under kurset. I enkelte tilfeller kan det søkes om enerom, men du bør være i stand til å dele rom med andre deltagere. Du tar selv med sengetøy. Kvinner og menn deler ikke rom og bad.

FIRE 4 DAGERS KURS:
De to første kursene går fra fredag kveld kl. 19.00
med fremmøte fra kl. 18.00 til tirsdag kl. 17.30.
Kurs 3 og 4 er fra onsdag kveld til søndag, samme tidspunkter.

DAGSRYTMEN: Vi begynner morgenen med frokost i stillhet kl. 8.30 og møtes i kursormmet kl. 10.00. Det holdes 40 minutters pause midtveis med te, Øivinns nybakte brød og deling av nattens drømmer for de som ønsker det. Middag kl. 14.30. Starter på kl. 17.00 og holder på til ca. kl. 20.30 og kveldsmat.

INVESTERING: kursavgift + kost og losji.
Kursavgift: kr. 4.000,- pr. kurs =  kr. 16.000 for hele kursrekken/16 døgn.
Kost og losji pr. døgn kr. 500,-. Til sammen kr. 8.000,- for 16 kursdøgn.
Totalt kr. 24.000,-

BETALINGmånedlige avdrag:
Kursavgiften betales vanligvis i form av depositum kr. 2000,- ved påmelding. Depositum tilbakebetales ikke ved avmelding.
Deretter 11 månedlige avdrag á kr. 2.000,- fra 15.02 til 15/12. 2018.

Melder du deg på etter 15. januar, betaler du vanligvis for de månedene som har passert. Ta kontakt med Shalini, hvis det blir vanskelig for deg!

EKSTRA OVERNATTING
Kursdeltager har mulighet til å bli over til neste dag med tanke på hjemreise.
Overnatting. kr. 400,- inkl. kvelds og frokost.
Enerom i den grad vi har tilgjengelig, kr. 400, – pr. kurs.

KONTO for innbetaling: 12 540 540 657, InnerLife-Akademiet
Du får tilsendt faktura ved påmelding/bekreftelse.

Dersom du ikke skulle være fornøyd etter første kurs,
kan du trekke tilbake din videre din påmelding.

Klikk her og få tilsendt kursprogram på PDF.

MELD DEG PÅ HER!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss

  • Follow on Facebook
  • Follow on YouTube
  • Follow on Instagram

Sett deg på InnerLife Nyhetsbrev!