TANTRISK FORDYPNING gjennom et år i 2018

Når kvinner og menn samles for å gjenoppdage
«Kjærlighetens fire portaler» i sitt indre!  

Datoer: 7 – 11. februar, 26 – 30. april, 1 – 5. august, 26 – 30. oktober 2018.

Lengter vi ikke alle etter en dypere Kjærlighet i livene være og en større frihet i verden rundt oss? En kjærlighetsevne som viser oss Livets skjønnhet, vekker Sansenes gleder og frembringer en Intimitet i forhold til oss selv og den vi deler nærhet med, der vi er vandrere på jorden. Som omdanner seksualiteten til en livskraft i kroppene våre, og når vi deler den med en annen, gjør Eros til en hellig handling. Den tantriske visdom gir tilgang til de rom i psyken som patriarkatet har visket ut erindringen om i våre sinn. Den tantriske visdom forbinder jorden, kroppen og seksualiteten til det Hellige og åpner menneskets øyne for livets dypere mening og potensiale.  

Kurs 1. «Nærvær i Livets Nytelse»

Mindfullness eller «oppmerksomt nærvær» er en grunntrening i Tantra, som vi tar med oss gjennom hele kurset om det er i meditasjon eller kreative øvelser. Nærvær handler ikke om å leve i nuet, det gjør vi uansett, men SOM Nuet. Nuets utfordring er å virkelig åpne deg for det du møter på din vei. Å kjenne villigheten til å la det gå innunder huden på deg og se hva det vekker av glemte livskrefter og kvaliteter i deg selv. På det første kurset trenes du på den første av «De Fire Tantriske Nytelser», som er evnen til å oppleve Skjønnhet i deg og rundt deg. Gradvis lærer du å åpne sinnet ditt for skjønnhet rundt deg på en måte, som åpner dører inn til et helt nye landskap i deg. Det er kombinasjonen av skjønnhet, evnen til nytelse og fokus på tilstedeværelse, som er så magisk. På kurset får du også en innføring i Tantrisk massasje, hvor vi fokuserer på mysteriet og skjønnheten ved den fysiske kroppen, uansett hvordan den ser ut. Gled deg til et kurs hvor du begynner å ane at det ikke er himmelen, men Livet som er Hellig.  

Kurs 2. «Polaritetenes dans – livets visdom»

Det andre kurset handler om relasjoner, samspill, å uttrykke deg nakent og ærlig og å være nysgjerrig på alt som er forskjellig fra deg selv. Vi  fordyper oss i polaritetenes samspill, og finner i Tantra en helt ny forståelse og opplevelse av femininitet og maskulinitet. I Tantra er det sel samspillet og foreningen mellom yin og yang, mellom energi og bevissthet, mellom mann og kvinne, som står på spill. Vi søker innsikt om ulikhetene og den mulige foreningen mellom vår feminine og maskuline intelligens – i kroppen vår, på det sjelelige plan og mellom mann og kvinne. Vi praktiserer en dyp aksept av livets polariteter, hvor forskjellighet er en resurs og ikke en konflikt. Vi innser hvordan vi kan leve i harmoni med oss selv når vi går med i dansen mellom livets polariteter, i stedet for å viske ut forskjellene. Gled deg til et kurs som frembringer bevegelse og verdighet i livet ditt.

Kurs 3. «Intimitetens ånd – å leve i dybden»

I de patriarkalske religionene har Nytelse vært adskilt fra det hellige. I Tantra derimot, er Nytelse et redskap til å åpne for det Hellige. Nytelse er i Tantra en del av vår feminine intelligens og fremtrer som en erotisk livskraft, Eros. Hun lever i dypet av kroppen vår. Vi finner henne, når vi tar imot fortryllelsen som sansene vekker i oss enten det er gjennom smaksløkene, lyden av himmelske toner, utfoldelse i dansen eller strøkene over naken hud. På kurset beveger vi oss inn mot intimitetens enkelhet og nakne sannferdighet, – intimitet på en annen måte enn du er vant med. I Tantra handler intimitet om å åpne deg, å være helt nær deg selv i møtet med et annet menneske. Du vil oppdage hvordan sansenes velvære frembringer en nærhet til deg selv. Idet du våger ærligheten og nakenheten i ditt indre, beveges du fra nærhet til det intime. Da kjenner du deg forbundet til menneskene, til jorden, til intensjonen med ditt liv. For sann Nytelse fyller kroppen din med den feminine Eros – en magisk ild som forvandler fornektelse til aksept, som forener der du har kjent splittelse og helbreder der du har vært såret. 

Kurs 4. «Seksualiteten – en reise i bevisstheten»

Det er vanskelig å forstå rekkevidden av at selve livsnerven i mennesket, Eros, i nærmere tre tusen år har vært ansett som synd. Det har forvrengt forholdet vårt til det å være menneske. Vi er alle oppdratt til holde tilbake lidenskapen med et unntak, når vi har sex. Men i de fleste tilfeller er sex avskåret fra hjertet. Vi kjenner vi ikke lenger den seksuelle energiens funksjon – at den konstruert for å forbinde oss til det hellige i dypet av vår sjel. Vi har ikke lenger øyne for dens skjønnhet. I stedet møter vi porno og «gode» råd om sex i VG. Tantra er annerledes. Det en svært vakker måte å forholde deg til livet, til kroppen, til kjærlighet og seksualiteten. I Tantra gjøres det seksuelle til en indre reise i søken mot det hellige. Du benytter kroppens seksuelle energi til å forene det jordiske og det åndelige i deg til en likeverdig enhet. På kurset blir du kjent med den tantriske seksualitet som en hellig handling, som en feiring av sann maskulinitet og feminin intelligens. Slik bringer du verdighet til din seksuelle energi og frigjør seksualiteten din fra skam og sjenanse.

Energiarbeid, meditasjon, tantrisk massasje, drømmer og indre reiser.
På kursene gir Shalini inspirerende forelesninger, vi jobber med meditasjon og energiøvelser, nattens drømmer, visualisering, pust, dans og bevegelse. Du jobber for deg selv, i parvise øvelser og i mindre grupper. Å følge en fordypningsgruppe handler om å ta deg tid til en daglig  meditasjon og å trene på bevisstgjøring i din egen hverdag på en måte som skaper frihet og bevegelse i din kropp og sinn. Du vil etter et år merke at du forholder deg annerledes til deg selv, til dine omgivelser og ditt daglige liv, alt etter i hvilken grad du trener mellom kursene, enten det er på massasje, meditasjon eller øvelser i form av nærvær og nytelse.

Kursleder: Shalini Lind 

Shalini er en innsiktsfull og inspirerende Tantra-lærer som skaper hjerterom rundt seg. Gjennom 35 år har hun sammen med Øivinn Øi jobbet med spirituell terapi, veiledning og kurs, som gjør henne i stand til å gå i dybden også i Tantra. Under kursene samarbeider hun med Øivinn, når han enkelte ganger leder samtalene menn i mellom under kursene eller lager daglig maten til oss. I dag underviser Shalini kun i den Tantriske Livsvisdom, hvor hun tilbyr ettårige fordypningsgrupper for kvinner og menn. Les mer om Shalini her


Påmelding og betaling

Kurset er ikke et helsetilbud, men handler om Tantra som en spirituell utviklingsprosess. For å delta på kurset, trenger du å ha noe erfaring med innadvendt arbeid, psykisk og spirituelt. Du trenger å være relativt frisk og i psykisk balanse, slik at evt. ubalanser ikke holder deg tilbake fra å delta i gruppen både for- og ettermiddag. Du blir spurt om dette, før du får kurset bekreftet. Er du usikker hva dette innebærer for deg, ta kontakt med Shalini: Shalini@innerlifetantra.no

STED: Kurset holdes på InnerLifeSenteret på Ilseng, en drøy times kjøring fra Oslo.

INVESTERING:
Bli med på det første kurset og kjenn om du vil delta videre!

Det første kurset koster kr. 5.400,- inkl. kost og losji i fire hele døgn på vår vakre Bjørk kursgård.
Du betaler depositum kr. 2000,- ved påmelding og kr. 3.400,- senest 2 uker før kursstart.
Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart beholdes kr. 1000,- i administrasjonsgebyr.

DE NESTE 3 KURSENE betales i form av månedlige avdrag;
Den resterende kursavgiften for de neste 3 kursene, kr. 5.400 x 3 = 16.200,-
betales som 10 månedlige avdrag fra 15. februar til 15. november 2018 á kr. 1.620,-

EKSTRA OVERNATTING
Enerom i den grad det er tilgjengelig, ekstra kr. 300,- pr. kurs.
Kursdeltager har mulighet til å ankomme dagen før eller bli over til neste dag
.
Overnatting. kr. 300,- inkl. kvelds / frokost.
Ekstra dag med middag uten overnatting kr. 200,-

KONTO for betaling: 12 540 540 657, InnerLife-Akademiet

Klikk her og få tilsendt MER UTDYPENDE kursprogram på PDF

namaste+seane+corn